Про Голодомор

АНАТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
документів державного архіву Херсонської області про Голодомор  1932-1933 років

Фонд № П-119  Генічеський районний комітет ЛКСМУ 

Опис №1

Справа №  1 «Директиви, постанови ЦК ЛКСМУ, Дніпропетровського обкому ЛКСМУ, протоколи засідань бюро та секретаріату обкому ЛКСМУ»,

(аркуш 46)

Документ

Постанова секретаріату Дніпропетровського обкому ЛКСМУ від    21 березня  1933 року

В документі ухвалюється  організувати жорсткий облік видавання зерна відповідно нормам, охорону посівного матеріалу під час весінньої сівби, притягувати до суворої відповідальності розкрадачів зерна, терміновий розгляд   кримінальних справ, показові судові процеси.

IMG_1158

Фонд № П-119  Генічеський районний комітет ЛКСМУ 

Опис №1

Справа №  1 «Директиви, постанови ЦК ЛКСМУ, Дніпропетровського обкому ЛКСМУ, протоколи засідань бюро та секретаріату обкому ЛКСМУ»,

(аркуші  75-82)

Документ  

Циркуляр ЦК ЛКСМУ  від 30 березня 1933 року

В документі з грифом «Цілком таємно» Центрального Комітету Ленінської комуністичної спілки молоді України, направленого  секретарям обкомів,  райкомів ЛКМСУ, політичним відділам у справах комсомолу, редакторам газет, уповноваженим ЦК ЛКСМУ   йдеться   мова про звернення уваги комсомольців  на прийняття конкретних заходів щодо безумовного закінчення

2

вивезення і засипки насіннєвого матеріалу, мобілізацію всіх комсомольців і молоді до складу виробничних бригад, «залізну» трудову дисципліну,  організацію збройних постів для охорони насіннєвого  матеріалу від розкрадання під час посівної компанії. Центральний Комітет звертає увагу редакторів газет на висвітлення подій як позитивного так і негативного характеру, наголошуючи на факти опору класового ворога.

IMG_1159

IMG_1159

IMG_1159

IMG_1159

IMG_1159

IMG_1159

IMG_1159

IMG_1159

Фонд № П-1 Партійні організації Генічеського району (ОАФ)

Опис №1

Справа № 61 «Протоколи засідань бюро Генічеського РК КПУ з питань проведення весняної посівної компанії, підготовки до посіву бавовни, антирелігійної роботи в районі, колгоспної торгівлі хлібом»,

(аркуші  239-340).

Документ

Протокол наради секретарів сільських партосередків, уповноважених РПК та директорів МТС від 16 серпня 1931року.

В протоколі наради секретарів сільських партійних осередків, уповноважених районного партійного комітету і директорів машинно-тракторних станцій, організованої районним комітетом КПУ з участю  членів  політбюро райкому, голови районної контрольної комісії, уповноваженого та інструктора обкому КПУ йдеться мова про розгляд питань  стосовно перебігу  збирально-хлібозаготівельної компанії і вказується, що серпневий план хлібозаготівель у районі під загрозою зрив; констатується рівень виконання  плану станом  на 16 серпня   по скиртуванню – 31,6%, обмолочуванню  – 13%, пропонується ліквідувати прорив; відзначаються чисельні факти залишення хлібу в колгоспі та зобов’язуються  директори машинно-тракторних станцій заохочувати оплатою шоферів, що перевозять хліб до елеваторів. Нарада зобов’язувала партосередки викривати «куркульські елементи» і проводити боротьбу із розкраданням хліба.

IMG_1168

IMG_1169

Фонд № П-1 Партійні організації Генічеського району (ОАФ)

Опис №1

Справа № 62 «Список партгруп радгоспу «Артаташ».Список військово-зобов’язаних радгоспу. Постанова бюро Дніпропетровського ОК КП(б)У»

(аркуші 16-17зв).

Документ

Постанова бюро Дніпропетровського ОК КП(б)У «Про хід хлібозаготівель, скиртування й обмолоту» від 21серпня 1932 року

В постанові з позначкою «тільки для членів партії» констатується незадовільний стан по області ходу скиртування, обмолоту та хлібозаготівель; йдеться мова про розтаскування колгоспного хліба («тягнуть  колоски з поля, крадуть снопи, вимолочують колоски в скиртах і копицях, нарочито залишають кількість зерна в соломі і домолочують по дворах,  розкрадається хліб при перевезенні»). Директорам МТС, радгоспів запропоновано використовувати при молотьбі максимум наявної техніки, організувавши безперервний вивіз всього намолоченого хліба, наказано притягувати селян до відповідальності за крадіжку колгоспного хліба, винних у неякісному обмолоті хліба. Судовим органам доручено негайно розглядати справи, вживаючи рішучих судових репресій до злісних порушників.

IMG_1173

Фонд № П-1 Партійні організації Генічеського району (ОАФ)

Опис №1

Справа № 63 «Директиви, вказівки ЦК КП(б)У, Дніпропетровського ОК КП(б)У та Генічеського РК КП(б)У. Постанови Генічеського райвиконкому та райкому КП(б)У».

(аркуші 54 – 55).

Документ

  

Постанова бюро Генічеського районного парткому «Про факти виявлених зловживань у «Горпо» (пекарів), крадіжка хліба на елеваторах і в колгоспах», від 29 серпня 1933 року.  

В постанові  інформується про виявлення групи крадіїв хліба з фондів робітничого постачання в пекарні Генічеського міського споживчого товариства. Доручається прокуратурі терміново завершити розробку звинувачувальних справ і у зв’язку із збільшенням  крадіжок хліба, особливо з Новолексіївського елеватора, підпалом Чонгарської сільської ради, пограбування транспортних причепів з хлібом в с.Сокологірне, нападіння на охоронця в с Юзку, організувати показовий  судовий процес в  селі Новоолексіївка.

IMG_1174

IMG_1175 

Фонд № П-1 Партійні організації Генічеського району (ОАФ)

Опис №1

Справа № 63 «Директиви, вказівки ЦК(б)У, Дніпропетровського ОК КП(б)У та Генічеського РК КП(б)У. Постанови Генічеського райвиконкому та райкому КП(б)У».

(аркуш 59)

Документ

Лист районного партійного комітету головам колгоспів і секретарям партосередків, 1933рік

У листі з грифом «Секретно» вказується на факти нападу в нічний час на колгоспні поля з хлібом, доручено забезпечити зброєю сторожів, та попереджено голів колгоспу про відповідальність.

(фотокопія 1176)

Фонд № П-1 Партійні організації Генічеського району (ОАФ)

Опис №1

Справа №63 «Директиви, вказівки ЦК(б)У, Дніпропетровського ОК КП(б)У та Генічеського РК КП(б)У. Постанови Генічеського райвиконкому та райкому КП(б)У».

(аркуш 63)

Документ

Лист районного партійного комітету головам сільрад і секретарям партосередків, 1933 рік

В документі головам сільських рад, секретарям партійних осередків вказано на невиконання плану м’ясозаготівель, особливо сел Петрівка, Юзкуї, Стокопані, Новомихайлівка, Різдвянка; доручено забезпечити стовідсоткове виконання плану, застосовуючи санкції у вигляді вилучення худоби і штрафів до селянських господарств, що ухиляються від виконання плану.

IMG_1176

Фонд № П-1 Партійні організації Генічеського району (ОАФ)

Опис №1

Справа №63 «Директиви, вказівки ЦК(б)У, Дніпропетровського ОК КП(б)У та Генічеського РК КП(б)У. Постанови Генічеського райвиконкому та райкому КП(б)У» (аркуші 112-113)

Документ

Інструкція зі створення охорони колгоспного, соціалістичного господарства, 1933рік

В інструкції за підписом начальника Генічеської районної міліції викладено умови охорони колгоспів, соціалістичного господарства,  особливо поля, амбари, скирти, хліб; обов’язки охоронців і об’їждчиків, умови застосування ними зброї, попередження про кримінальну відповідальність у випадку її невиконання.

(фотокопії 1178,1179)

Фонд № П-1 Партійні організації Генічеського району (ОАФ)

Опис №1

Справа №63 «Директиви, вказівки ЦК(б)У, Дніпропетровського ОК КП(б)У та Генічеського РК КП(б)У. Постанови Генічеського райвиконкому та райкому КП(б)У».

(аркуші  188-191)

Документ

Закритий лист Генічеського районного партійного комітету та райвиконкому партійним і комсомольським осередкам від 08 вересня 1933 року.

У листі з грифом «Цілком таємно» 1933 рік визначається як рік  великої праці по ліквідації відставання сільського господарства України,  наведено факти крадіжок хлібу з Генічеської пекарні, елеваторів та бандитських  нападів на колгоспи і радгоспи району, стрижку і крадіжку колосків на полях, що пояснено «загостренням класової боротьби»; попереджаються всі партійні і комсомольські осередки району про мобілізацію сил  у боротьбі «недобитих залишків класового ворога»,  доручається вжити рішучих заходів  щодо  посилення охорони і прискорення вивезення  хліба.

В документі йдеться мова про конкретні кримінальні факти..

В травні  1933 року  слідчими органами   ліквідоване  озброєне бандитське угрупування із 7 чоловіків, що діяло півтора року і базувалося на  межах Акимівського, Генічеського і Нижньосирогозського районів. Банда займалася озброєними нападами, пограбуванням колгоспів, радгоспів кооперативних магазинів, крадіжкою державного і колгоспного зерна і скотини, виготовленням підроблених документів і печаток, терористичними нападами на активістів комуністів, колгоспників, міліцію. Більшість членів банди були раніше кулаками, карними злочинцями, мали підробленні документи і прикривалися  активними колгоспниками, комсомольцям і комуністами.

В серпні 1933 року заарештована група осіб пекарні Генічеської споживчої спілки займалася крадіжкою випеченого хлібу і муки та через посередників продавала  вкрадене на базарі.

В серпні 1933 року  на межі Генічеського і Акимівського районів десять озброєних бандитів напали на трактористів, що везли зерно з радгоспу «Комуніст» на елеватор станції Сокологрне, зв’язали їх і відібрали 70 мішків пшениці.

В Новоолексіївці діяли банди  із села  Новотроїцьке: одна з них  нападала  і грабувала транспорт, що вивозив зерно з елеватора, друга під видом робітників Новоолексіївського елеватора займалася розкраданням зерна.

В Болградській  і Юзкуйській сільських радах крадіжку зерна здійснювали групи, в які входили бригадири, комірники і вагарі.

(фотокопії 1180-1183)

Фонд № П-1 Партійні організації Генічеського району (ОАФ)

Опис №1

Справа №67 «Постанови пленумів і бюро Генічеського Райкому КП(б)У»,

(аркуш 49).

Документ

Постанова РПК та політвідділу Новоолексіївської МТС «Про результати перевірки заяви групи колгоспників артілі «Червоний Сиваш»,  26 серпня 1934 року

В документі йдеться мова про розгляд заяви групи колгоспників артілі «Червоний Сиваш», щодо грубого відношення голови колгоспу і секретаря партійного осередку до них, масового звільнення бідняків, та відсутність хліба.  Постановою ця заява визнана «кулацькою вилазкою». У зв’язку з тим, що такі заяви мали місце в селах району Генічеський  районний комітет КП(б)У і політичний відділ зобов’язали всі колгоспні партійні організації підвищити пильність у боротьбі з «ворожими класовими елементами» і рівень дисципліни в господарствах.

(Фотокопія 1185)

Фонд № П-1379 Первинні партійні організації Генічеського району                                                          Херсонської області (ОАФ)

Опис№1

Справа №2 «Директивні вказівки Генічеського районного комітету КП(б)У»

(аркуші 102-105)

Документ

Лист секретаря РПК до всіх уповноважених РПК, секретарів партосередків і голів сільрад від 10 лютого1933 року

В терміновому секретному документі всім уповноваженим районного партійного комітету, секретарям партійних осередків і головам сільських рад надається оцінка підготовки до посівної кампанії в Генічеському районі.Констатується незадовільне надходження насіннєвого зерна в колгоспах імені Ворошилова Сталінської сільської ради, імені Рози Люксембург Болградської

 

сільської  ради,  імені Карла Маркса Стокопанівської сільської ради, «Запорожець», «Вільне» Новоіванівської сільської ради, які не засипали жодного центнера зерна; бездіяльність комуністів, колгоспного активу у боротьбі із «класовим ворогом»; факти крадіжки хліба в селі    Новомихайлівка. Зобов’язується ліквідувати спеціальні комісії сприяння збирання зерна, які залишали хліб «біднякам – лодирям»; забезпечити охорону зернових фондів, притягуючи комуністів і найлучших комсомольців; вказується на недопустимість прийому селян-втікачів з господарств , які не виконали план до тих, що його виконали, збирати зерно навіть від пересівання полови. Вказується на доведення до свідомості кожного  колгоспника, що від держави він насіння не отримає, а того, хто не засипить до фонду, будуть вважати ворогом колгоспу; протягування до суворої відповідальності тих, у кого захований хліб.

(Фотокопії 1186-1189)