Державні послуги

Архівним відділом Генічеської районної державної адміністрації надаються такі види державних послуг, як використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах; робіт, пов’язаних з науково – технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави.

1. Перелік категорій одержувачів державної послуги:

фізичні та юридичні особи.


2. Перелік документів, необхідних для надання державних послуг, які надаються замовником (отримувачем, користувачем):

письмовий запит юридичної особи, заява фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного питання;  лист від юридичної особи, що надання послуги з науково – технічного опрацювання документів або прийняття їх на зберігання.

3. Склад і послідовність дій одержувача та державного органу, опис   етапів надання  державних послуг:

– після письмового запиту юридичної особи або заяви фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного питання проводиться пошукова діяльність для виконання запиту або заяви;

– після одержання  листа від юридичної особи, що надання послуг з науково – технічного опрацювання документів або прийняття їх на державне зберігання із споживачем укладається відповідна угода.

 

4. Вимоги до строку надання державних послуг, а також до строків здійснення дій, прийнятих рішень у процесі надання цих послуг:

– строки виконання запитів не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. З дозволу  начальника відділу з огляду  на загальну кількість таких запитів строк виконання може бути продовжено з обов’язковим повідомленням про це заявника. Пересилання непрофільних запитів за належністю, а також інформування  про це заявника здійснюється протягом 15 днів з часу реєстрації.

– строки, умови, форми виконання робіт, пов’язаних з науково – технічного опрацювання документів або прийняття їх на державне зберігання погоджуються із споживачем і зазначаються у відповідній угоді.

5. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні державної послуги:

– архів обмежує доступ до документів, що містять державну або іншу  передбачену законом таємницю, – до моменту скасування рішення про встановлення обмежень для певної категорії документів з такою інформацією; до документів з конфіденційною інформацією про особу, а також до документів, що можуть створити загрозу для її життя чи недоторканності житла – на 75 років від часу їх створення.

– обмеження  доступу  до документів не поширюється на працівників державних архівних установ, суду, правоохоронних, контрольно – ревізійних та податкових органів, які виконують службові завдання, а також в інших передбачених законом випадках.

6. Результат, який повинен отримати замовник:

після письмового запиту юридичної особи або заяви фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного питання проводиться пошукова діяльність для виконання запиту або заяви; після проведення такої роботи оформлюється результат – надається  архівна довідка, архівна копія або архівний витяг;

– після одержання  листа від юридичної особи, що надання послуг з науково – технічного опрацювання документів або прийняття їх на державне зберігання  проводяться відповідні роботи на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів,  затверджених згідно з законодавством.

7. Платність (безоплатність) надання послуги: 

 

Надання та вартість послуг з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах; робіт, пов’язаних з науково – технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, визначається відповідно до наказу Державного комітету архіві України від 24 січня 2001 року № 6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами» Плата за послуги встановлюється відповідно Цінам на роботи та послуги, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 жовтня  2010  року № 585, зареєстрованим в районному управлінні юстиції  22 жовтня 2010 року за №20 /163, № 21/164. Виконання послуг з надання архівних довідок, необхідних  для забезпечення  соціального захисту громадян та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно – ревізійним органам України, а також які передали зазначені документи  на зберігання, здійснюється безоплатно.