Фінансові показники

Пояснювальна до показників районного бюджету Генічеського району  на 2019 рік


ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ТА ЗВЕДЕНИХ БЮДЖЕТІВ ГЕНІЧЕСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2018 РІК

Аналіз виконання плану по доходах районного бюджету Генічеського району за 2017 рік

Аналіз виконання плану по доходах районного бюджету Генічеського району за 2018 рікПояснювальна до районного бюджету на 2018 рік

Додаток 1


 

Уряд підтримав розроблений Мінфіном проект Державного бюджету на 2018 рік та направив документ на розгляд Парламенту.

Цього року Мінфін розробив бюджет-2018 на основі середньострокової бюджетної резолюції, запровадивши таким чином нову модель бюджетної політики – середньострокове бюджетне планування. Це означає, що в Україні буде передбачувана бюджетна політика, безперервність і наступність бюджетного процесу та ефективний розподіл державних ресурсів.

В цілому ресурс місцевих бюджетів на 2018 рік за розрахунками  Міністерства фінансів України збільшується на 45,6 млрд. грн., або на  9,6 відсотка порівняно з 2017 роком і становить 520,7 млрд. грн.

Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстр, номер постанови 6591 від 15.06.2017), Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 -2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.

Передбачається встановлення наступної мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2018 року у розмірі 3723 гривні;

з 01 січня 2019 року у розмірі 4173 гривні;

з 01 січня 2020 року у розмірі 4425 гривні.

 

Ключові факти про держбюджет на 2018 рік:

Презентація проекту Державного бюджету України на 2018 рік (від КМУ)

Презентація проекту Державного бюджету України на 2018 рік (від Мінфіну)

Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2017 року № 05110-14-21/25184, щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік


21

Витяг з пояснювальної записки до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»

Доходи держбюджету на 2017 рік передбачено сумі 721.398,4 млн. грн., у тому числі доходи загального фонду – 669.409,0 млн. грн. та доходи спеціального фонду – 51.989,4 млн. гривень.

Видатки держбюджету на 2017 рік передбачено у сумі 790.393,5 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду – 735.378,5 млн. грн. та видатки спеціального фонду – 55.015,0 млн. гривень.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено у сумі 77.547,0 млн. грн., у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 62.338,1 млн. грн. та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду –  15.208,9 млн. гривень.

У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропонується встановити у розмірі з 1 січня 2017 року – 1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень.

Мінімальну заробітну плату пропонується встановити у 2017 році у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень, а у погодинному розмірі з 1 січня – 19,34 гривні.

В державному бюджеті на 2017 рік враховано рішення Уряду щодо встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3 200 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1600 гривень. На цю мету в законопроекті передбачені додаткові видатки в обсязі близько 28,3 млрд. грн., що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.


 

Картинка_4

Витяг з пояснювальної записки до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2016 рік”

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2016 рік при доопрацюванні збільшено на 6 465,4 млн. грн., та в цілому складає 330 707,8 млн. грн., у тому числі за:

При визначенні ресурсу місцевих бюджетів враховано такі зміни:

збереження ставки оподаткування дивідендів на рівні 5%;

надання податкової соціальної пільги на рівні 50% однієї мінімальної заробітної плати до доходів, що не перевищують 1,4 мінімальних заробітних плат, тощо);

збереження пільг з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для комерційної нерухомості (будівлі промисловості та складські приміщення промислових підприємств; будівлі та споруди сільськогосподарських товаровиробників);

збільшення розміру єдиного соціального внеску з 20% до 22%;

зменшення бази оподаткування податком на прибуток підприємств приватного сектору економіки, за рахунок збільшення ставки єдиного соціального внеску;

збереження діючої спрощеної системи оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку І – ІV груп;

встановлення для платників єдиного податку ІІІ групи обсягу доходу до 5 млн. грн. та ставки 3% у разі сплати ПДВ і 5% у разі включення ПДВ до складу єдиного податку;

збереження діючої спрощеної системи оподаткування для с/г виробників платників єдиного податку ІV групи та збільшення ставки оподаткування єдиного податку у 1,8 рази;

зарахування єдиного податку у повному обсязі до бюджетів органів місцевого самоврядування;

фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з державного бюджету (видатки враховано в бюджетних програмах Мінкультури, МОН та МОЗ);

повернення розмежування видатків на охорону здоров’я, за видами медичної допомоги, до діючої системи, (фінансування первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги – з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) і екстреної – з обласних бюджетів).

З урахуванням доопрацювання обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, збільшується  на 1 878,0 млн. грн., та становить 183 268,8 млн. грн., у тому числі за:

При визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів враховано:

Разом з цим, перенесено із спеціального фонду до загального фонду державного бюджету фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 000,0 млн. грн. та державного фонду регіонального розвитку, обсяг якого визначено у сумі 3 000,0 млн. гривень.

Крім того, для стимулювання розвитку регіонів та реалізації пріоритетних завдань їх соціально-економічного розвитку передбачено видатки за бюджетною програмою «Підтримка державних та регіональних інвестиційних проектів» КПКВК 1211110 у сумі 950,0 млн.грн. (розподіл коштів здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету).

Дохідна частина прогнозу місцевих бюджетів на 2016 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2016 рік було враховано:

Прогноз доходів місцевих бюджетів на 2016 рік обраховано в сумі
150,6 млрд. грн., у тому числі сума доходів:

18022016105601

Прогнозні показники доходів місцевих бюджетів на 2016 рік, у порівнянні із затвердженим на 2015 рік, збільшено на 46,06 млрд. грн. або на 44,1%, у тому числі по:

Основним платежем надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 55,0% від прогнозного показника доходів
загального фонду 2016 року.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб на
2016 рік
, становлять:

Ріст надходжень 2016 року становить 134,4% до очікуваного показника 2015 року.


09092015163701

РЕСУРС МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2016 РІК

(прогнозні розрахунки Мінфіну)

станом на 01.09.2015

 Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи – одне з основних завдань бюджетної політики на 2016 рік.

Під час реалізації бюджетної політики на місцевому рівні передбачено здійснення подальших кроків в напрямі проведення реформи місцевого самоврядування, децентралізації управління бюджетними коштами та підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування.

Прогнозний обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2016 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р, результатів засідання колегії Мінфіну від 27 липня 2015 року під головуванням Прем’єр-міністра України та наради, яка відбулася у Прем’єр-міністра України 3 серпня 2015 року з розгляду проблемних питань, пов’язаних із розробленням проекту Державного бюджету України на 2016 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2017 і 2018 роки, а також підсумків погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів державного бюджету.

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2016 рік зростає на 48 923,2 млн.грн., або на 17,7% більше ніж у 2015 році (з урахуванням внесених змін) і його визначено в обсязі 325 652,3 млн.грн., у тому числі:

При цьому, прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів                                     (з урахуванням реверсної дотації) становить 118 258,6 млн.грн., що на 17,3% або на 17 411,1  млн.грн. більше прогнозних показників 2015 року, у тому числі:

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:

Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету для місцевих бюджетів становить 207 393,7 млн.грн., що порівняно з 2015 роком                    (з урахуванням внесених змін) більше на 31 512,1 млн. грн.,або на 17,9%.                      При цьому, передбачено

За загальним фондом збільшуються, зокрема, обсяги:

В обсязі медичної субвенції враховано:

В обсязі субвенції враховано:

В обсязі субвенції враховано:

В обсязі субвенції враховано резерв коштів для непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей – 63,7 млн. гривень.

На рівні 2015 року визначено:

Крім цього, у проекті державного бюджету на 2016 рік передбачається надання:

Відповідно до статей 98 – 100 Бюджетного кодексу України здійснено також горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

За його результатами на 2016 рік визначено обсяг:

При розрахунку обсягу дотації (базової/реверсної) враховано:

При цьому, обсяг надходжень податків приведено у відповідність із новими нормативами зарахування.

З урахуванням зазначеного, середній рівень надходжень на 1 жителя, який враховується при горизонтальному вирівнюванні, становить з:

Державна підтримка соціально-економічного розвитку регіонів                        у 2016 році, як і у попередніх роках, здійснюватиметься через державний фонд регіонального розвитку, обсяг якого попередньо визначено у сумі                       161,0 млн. грн. ( 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на 2016 рік).

Водночас, проектом закону про бюджет на 2016 рік передбачено, що для місцевих бюджетів Донецької  та Луганської областей , на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація на 2016 рік визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік – 96,6 млн.гривень. При цьому, зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів для надання місцевим бюджетам після повернення територій під контроль державної влади.

17032015184602

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2015 РІК»

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і  Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р, завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 11 грудня  2014 року № 26-VIII, та рекомендацій місії Міжнародного Валютного Фонду за результатами технічних консультацій з її експертами.

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2015 рік становить  262 100,8 млн. гривень, в тому числі за:

загальним фондом – 250 431,4 млн. грн.;

спеціальним фондом – 11 669,4 млн. гривень.

Доходи місцевих бюджетів

Формування доходів місцевих бюджетів здійснено з врахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, зокрема:

  1. 1) скасування місцевих зборів:

збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

збору за місця паркування транспортних засобів;

туристичного збору;

  1. 2) скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання за відповідною специфікою;
  2. 3) встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб (бюджети міст обласного значення та  районів –  60%,  обласні бюджети – 15%, бюджет м. Києва – 40%);
  3. 4) закріплення за обласними бюджетами та бюджетом м. Києва  10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  4. 5) передачу з державного бюджету до місцевих бюджетів плати за надання інших адміністративних послуг та державного мита;
  5. 6) запровадження акцизного податку з  кінцевих продаж;
  6. 7) розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна;
  7. 8) зміни до розподілу коштів екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів) з урахуванням зарахування до державного бюджету 20%, а  до місцевих бюджетів 80%, у тому числі до обласних бюджетів – 55% , сільських, селищних, міських бюджетів –25%  та бюджету міста Києва – 80% надходжень цього податку;
  8. 9) розширення надходжень загального фонду шляхом передачі єдиного та екологічного податків, а також податку на нерухоме майно зі спеціального фонду.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2015 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2013 рік, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на 2014 рік та прогнозні дані на 2015 рік Мінекономрозвитку за ІІ сценарієм, а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2011–2013 років та 11 місяців 2014 року.

З урахуванням зазначеного прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2015 рік (без врахування трансфертів) розраховано у сумі 104 222,0 млн. грн., у тому числі:

загальний фонд – 93 354,3 млн. грн.,

спеціальний фонд – 10 867,7 млн. гривень.

Додатково місцеві бюджети до загального фонду отримають  21 500,9  млн. грн.,  з яких:

6 166,4  млн. грн. – за рахунок передачі з державного бюджету;

5 941,0 млн. грн. – введення нового акцизного податку з кінцевих продаж;

2 100,0 млн. грн. – розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно та податком на розкішні автомобілі;

7 293,5 млн. грн. – за рахунок передачі окремих податків зі спеціального фонду місцевих бюджетів.

Фінансове вирівнювання податкоспроможності територій

З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України систему балансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя.

При цьому, вирівнювання здійснюється лише за двома податками:

– податком на прибуток підприємств для обласних бюджетів;

–  податком на доходи фізичних осіб для бюджетів міст, районів та обласних бюджетів.

Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в повному обсязі залишаться в розпорядженні місцевих органів влади.

Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують базову дотацію (80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), для підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюється.

При розрахунку обсягу дотації ( базової/реверсної) враховано:

~  наявне населення 40 204,4 тис. осіб;

~  надходження податку на прибуток приватного сектору економіки – 2 767,2 млн.грн.;

~ надходження податку на доходи фізичних осіб обласних бюджетів – 8 088,7млн.грн.;

~ надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджетів міст та районів – 32 354,6 млн.грн.

При цьому, обсяг надходжень  податків приведено у відповідність із новими нормативами зарахування.

Видатки місцевих бюджетів

На формування видаткової частини місцевих бюджетів впливають наступні чинники:

зміни у розмежуванні видів видатків між державним та місцевими бюджетами за принципом субсидіарності;

зміни у трансфертній і  соціальній  політиці;

зміна розміру єдиного соціального внеску та зменшення в результаті видатків місцевих бюджетів на оплату праці;

передача  функцій методичних кабінетів інститутам післядипломної освіти та методоб’єднанням вчителів;

перегляд меж зон радіоактивного забруднення внаслідок  Чорнобильської катастрофи;

запровадження плати за навчання у дитячо-юнацьких спортивних школах, крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей-інвалідів та із багатодітних та малозабезпечених сімей, та зменшення видатків;

забезпечення за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на утримання спортивних шкіл, які фінансувалися за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

передача у рамках децентралізації  окремих закладів та заходів з державного бюджету до місцевих бюджетів та  ін.

У соціально-культурній сфері на фінансування з місцевих бюджетів передбачається передати з державного бюджету близько 900 бюджетних закладів (установ, організацій).

У виробничій сфері з державного на місцевий рівень, у зв’язку із збільшенням для місцевих бюджетів відсотка відрахувань екологічного податку, передаються видатки для здійснення природоохоронних заходів у сумі 925,4 млн. грн.

Також завдяки змінам до законодавства значно збільшено ресурс місцевих бюджетів на виконання власних повноважень, що сприятиме покращанню фінансового забезпечення виконання ними самоврядних функцій, в першу чергу у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, будівництва житла та реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку.

Змінено також підходи до фінансування видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Замість субвенції з державного бюджету джерелом фінансування таких видатків  будуть надходження  до місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу.

Міжбюджетні трансферти

При розрахунку міжбюджетних трансфертів враховано нові підходи до їх формування, розподілу та спрямування.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачено у сумі 161 523,0 млн. грн., у тому числі:

Одним із джерел її перерахування є реверсна дотація, обсяг якої становить 3 644,2 млн. гривень. Реверсна дотація буде перераховуватись з 6 обласних бюджетів, 71 бюджету міст обласного значення та 25 бюджетів  районів.;

~ інші субвенції – 2 446,2 млн. грн.,

Державна підтримка соціально-економічного розвитку регіонів здійснюватиметься в межах коштів, передбачених за бюджетною програмою “Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України”, обсяг якої визначено на рівні 4 500,0 млн. гривень. В умовах обмеженого фінансового ресурсу концентрація капітальних видатків в одній бюджетній програмі сприятиме вирішенню нагальних питань розвитку як держави, так і регіонів, та ефективному використанню наявного ресурсу для задоволення суспільних потреб населення. 


17032015184601

Основні показники районного бюджету на 2015 рік

Формування бюджетної політики на цей рік є прогнозування збалансованих показників місцевих бюджетів, оптимальність витрачання бюджетних коштів та збереження виправданої у попередніх роках бюджетної практики щодо методик та механізмів обчислення обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами.

В основу формування обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів та розрахунку міжбюджетних трансфертів на 2015 рік покладено вимоги Бюджетного кодексу України (зі змінами) та Закону України «Про деравний бюджет України на 2015 рік».

Формування прогнозних показників місцевих бюджетів на 2015 рік сформовано із прийняттям Верховною Радою України 29 грудня 2014 року Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

У проекті районного бюджету на 2015 рік визначено:

доходи районного бюджету у сумі 226683579 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 223813793 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 2869786 гривень. Обсяг базової дотація з державного бюджету на Генічеський район визначено в сумі 15803 тис. грн., медична субвенція – 35704,6 тис. грн., освітня субвенція – 57523,3 тис. грн., субвенції на виконання програм соціального захисту населення – 90617 тис. грн. Субвенція з обласного бюджету районному бюджету – 42,9 тис. грн. План власних і закріплених доходів районного бюджету планується затвердити в сумі 24123 тис.грн.;

видатки районного бюджету у сумі 226683579 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 223533793 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 3149786 гривень, з яких кошти передані з загального фонду до бюджету розвитку районного бюджету складає 280 тис. грн.;

– профіцит районного бюджету у сумі 280000 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету – 280000 гривень;

–  дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 280000 гривень.

Розпорядники коштів районного бюджету при формуванні бюджетного запиту дотримувалися забезпечення в першочерговому порядку потреб в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Передбачено ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Видатки районного бюджету визначені фінансовим управлінням у відповідності з положеннями статей 89 і 91 Бюджетного кодексу України.

У видатках на освіту передбачені видатки на безкоштовне харчування дітей 1-4 класів в загальноосвітніх школах району, одноразова допомога дітям позбавленим піклування, яким у 2015 році виповнюється 18 років, забезпечено безоплатне перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників до загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до проекту Закону України „Про Державний бюджет на 2015 рік” власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету заплановані в сумі 2869786 гривень.

Відповідно до пункту 20 розділу VІ прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, затверджених Законом України ”Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин“ від 28 грудня 2014 року № 79-VІІІ розроблена Методика розподілу обсягу іншої субвенції загального фонду з районного бюджету місцевим бюджетам району на утримання установ дошкільної освіти, палаців і будинків культури, клубів та бібліотек, які фінансуються та розміщені на території відповідної місцевої ради.

Назва бюджету

Сума субвенції

Бюджет м. Генічеськ

8306,7

Бюджет селища Новоолексіївка

3358,0

Бюджет селища Партизани

1171,9

Бюджет с. Новогригорівка

524,1

Бюджет с. Новодмитрівка

245,5

Бюджет с. Новоіванівка

139,9

Бюджет с. Озеряни

193,0

Бюджет с. Павлівка

315,6

Бюджет с. Петрівка

413,4

Бюджет с. Плавське

230,8

Бюджет с. Привільне

403,6

Бюджет с. Рівне

640,7

Бюджет с. Сокологірне

149,7

Бюджет с. Стокопані

210,1

Бюджет с. Стрілкове

672,4

Бюджет с. Фрунзе

542,5

Бюджет с. Червонопрапорне

557,5

Бюджет с. Чонгар

786,1

Бюджет с. Щасливцево

819,9

Бюджет с. Щорсівка

392,6

Всього:

20074,0

 

Розмір оборотної касової готівки районного бюджету на 2015 рік пропонується залишити на рівні 2014 року і встановити відповідно до пункту 3 статті 14-1 Бюджетного кодексу України у розмірі 1,0 млн. грн., і є частиною залишку коштів на початок планового бюджетного періоду.

В обсягах видатків по головних розпорядниках коштів районного бюджету враховано розмір мінімальної заробітної плати працівників  бюджетних  установ:

–  з 1 січня – 1218 гривень, з 1 грудня – 1378 гривень на місяць;

– підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 грудня –  1012 гривень.

 


 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ І ПОЛОЖЕННЯ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
НА 2014 РІК»

 

Верховна Рада України 16 січня схвалила Державний бюджет України на 2014 рік.

Доходи державного бюджету становить 392,6 млрд. грн., в тому числі доходи загального фонду – 342,7 млрд. гривень.

Обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету передбачено в сумі 471,3 млрд. грн., в т. ч. загального фонду – 409,4 млрд. гривень.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету на наступний рік заплановано на рівні 71,6 млрд. грн., що становить близько 4,3% ВВП.

В Державному бюджеті України на 2014 рік передбачено проведення стимулюючої податково-бюджетної політики, спрямованої на продовження поступового підвищення рівня життя населення.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у поточному році передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

 

Ключовим напрямом бюджетної політики на 2014 рік у сфері взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами є збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів, спрямованих на раціональне використання економічного потенціалу кожного регіону з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах.

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2014 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 213-р та завдань, визначених щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Обсяг місцевих бюджетів на 2014 рік складає 234 905,9 млн. грн., що на 14 800,4 млн. грн. (6,7%) більше порівняно з 2013 роком, в тому числі:

по загальному фонду місцевих бюджетів – 213 254,2 млн. грн., що більше аналогічного показника 2013 року на 14 531,0 млн. грн. (7,3%);

по спеціального фонду місцевих бюджетів – 21 651,7 млн. грн., що більше у порівнянні з 2013 роком на 269,4 млн. грн. (1,3%).

 

Установлено у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1176 гривень, з 1 липня -1207 гривень, з 1 жовтня – 1256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1032 гривні, з 1 липня – 1059 гривень, з 1 жовтня – 1102 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1286 гривень, з 1 липня -1320 гривень, з 1 жовтня – 1373 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня – 1218 гривень, з 1 липня – 1250 гривень, з 1 жовтня – 1301  гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 949 гривень, з 1 липня – 974 гривні, з 1 жовтня – 1014 гривень.

Установлено у 2014 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 1218 гривень, з 1 липня – 1250 гривень, з 1 жовтня – 1301 гривня;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 7,3 гривні, з 1 липня – 7,49 гривні, з 1 жовтня – 7,8 гривні.

Показники бюджету на 2014 рік  сформовано в умовах несприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури та нестабільності на світових фінансових ринках, які уповільнили темпи розвитку світової економіки, та вплинули на бюджетну рівновагу, виникнення негативних тенденцій розвитку економіки України, і як наслідок та фінансово-економічну ситуацію регіонів.