Вакансії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
30.05.2017 №  251

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»  – начальника відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Організовує правову роботу,   спрямовану   на  правильне  застосування,   неухильне дотримання  та запобігання невиконанню вимог законодавства,  інших нормативних актів районною державною  адміністрацією.

2.  Розробляє та бере участь  у розробленні проектів нормативно-правових актів, що належать до                  компетенції районної державної адміністрації.

3. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її     проведенням.

4. Розробляє та реалізує єдину політику взаємодії з правоохоронними  органами в організації боротьби з корупцією і злочинністю, забезпечення правопорядку у районі.

5. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в структурних  підрозділах районної державної адміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови та керівника апарату районної  державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому                    забезпеченні діяльності районної державної адміністрації.

6. Сприяє у  підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову й альтернативну (невійськову) службу, службовій  діяльності  комісаріату у мирний час та уразі  оголошення мобілізації.

7. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5000,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу 07 липня 2017 року  о 14 годині 00 хвилин,

за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,                            вул. Центральна, 5

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Нізій Рита Олександрівна, (05534) 3-60-09, rita.nizij@gmail.com
   
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища
  Ступінь вищої освіти Магістр
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи в сфері юриспруденції, в тому числі в  державному або приватному секторі не менше одного року.
3 Володіння державно мовою Вільне володіння державної мови
Спеціальні вимоги
1 Освіта «Правознавство»; спеціалізація «конституційне право,  державне управління та місцеве самоврядування».

 

2 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

5. Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

6. Закон України  «Про місцеві державні адміністрації»

7. Закон України «Про звернення громадян»

8. Закон України «Про виконавче провадження»

9. Інші  акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази  Міністерства юстиції України.

 

3 Професійні чи технічні знання Знання актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності                     районної державної адміністрації; практики застосування чинного законодавства; Інструкції з                      діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосувати їх на практиці; порядок укладання  і оформлення господарських договорів,  колективних договорів; порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій.

 

 

4 Спеціальний досвід роботи Досвід роботи в сфері юриспруденції, в тому числі в державному або приватному секторі.
5 Знання сучасних інформаційних технологій Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel),знання сучасних технологій з електронного урядування
6 Лідерство 1.Ведення ділових  переговорів.

2.Вміння  обґрунтовувати свої позиції.

3.Досягнення кінцевих результатів.

 

7 Прийняття ефективних рішень 1) Вміння вирішувати комплексні завдання;

2)  виконання та планування заходів державної політики та її реалізація;

3)  вміння роботи з великими масивами інформації;

4)  вміння працювати при багатозадачності;

5)  встановлення цілій та пріоритетів

8 Комунікації та взаємодія 1)    вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2)    відкритість

9 Впровадження змін Здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них
10 Управління організацією роботи та персоналом 1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) вміння розв’язання конфліктів

11 Особисті компетенції 1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) ініціативність;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Заступник голови
районної державної адміністрації                                                                Г.Р. Бекірова


УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В» адміністратора відділу з надання адміністративних послуг Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки Обов’язками адміністратора відділу з надання адміністративних послуг є:надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

виконання роботи з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності.

Умови оплати праці  Посадовий оклад – 3801,00 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1)копія паспорта громадянина України;2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі);3)  письмова заява особи, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;4) копія документа (документів) про освіту;5) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

6)  декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави  за 2016 рік.

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу  20 червня 2017 року об 11 годині за адресою м.Генічеськ, вул. Центральна,5 Генічеська районна державна адміністрація
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Клименко Лариса Іванівна, 05534 3 22 88, cnaprda2015@meta.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища
Ступінь вищої освіти Бакалавр, молодший бакалавр
2 Досвід роботи  Не потребує
3 Володіння державною мовою  Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта Бакалавр, молодший бакалавр
2 Знання законодавства Знання:1.    Конституція України2.    Закон України «Про державну службу»3.    Закон України «Про запобігання корупції»4.    Закон України  «Про адміністративні послуги»

5.    Бюджетний кодекс

6.    Закон України «Про державний бюджет України»

7.    Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

3 Професійні чи технічні знання Знання законів, інших актів законодавства з питань надання адміністративних послуг, регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку.
4 Якісне виконання поставлених завдань 1)    вміння працювати з інформацією;2)    здатність працювати в декількох напрямах одночасно;3)    3) вміння ефективно використовувати ресурси
5 Командна робота та взаємодія 1)    вміння працювати в команді;2)    вміння ефективної координації з іншими;3) вміння працювати з заявниками
6 Сприйняття змін Здатність приймати зміни та змінюватись
7 Технічні вміння Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), знання сучасних технологій з електронного урядування, використовувати офісну техніку, вміння користуватись оргтехнікою
8 Особистісні якості 1)    стресостійкість,2)    відповідальність,3)    порядність,4)    пунктуальність, 5)    комунікабельність, 6)    можливість приймати виважені рішення, 7)    уважність до деталей8)    здатність сприймати великий обсяг інформації

                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
07.04.2017 №  150

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»    –  провідного спеціаліста   відділу діловодства, роботи із зверненнями громадян та контролю апарату Генічеської районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки      Обов’язками провідного  спеціаліста  відділу діловодства, роботи із зверненнями громадян та контролю є:здійснення процедури приймання, реєстрації та відправлення документів електронною поштою та факсом;

розсилка документів та доведення їх до виконавців;

ведення програм щодо реєстрації та проходження вхідної та вихідної кореспонденції райдержадміністрації;

забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

здійснення копіювання документів, тиражування матеріалів колегії райдержадміністрації;

досконале володіння інструкцією з діловодства, застосування її в роботі з документами;

забезпечення виготовлення фірмових бланків райдержадміністрації за зразками, передбаченими Інструкцією з діловодства, карток, реєстрації вхідної кореспонденції;

здійснення підготовки аналітичних матеріалів у Відділі щодо аналізу документообігу в райдержадміністрації, тематики розпоряджень голови райдержадміністрації, готує відповідні таблиці, графіки;

утримання в належному стані оргтехніки шляхом виконання інструкції,  правил по догляду за нею, організовує здійснення технічного обслуговування;

виконання інших доручень начальника Відділу.Умови оплати праціПосадовий оклад – 2649,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду БезстроковоПерелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання1) копія паспорта громадянина України;2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік.

Термін прийняття документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної службиДата, час і місце проведення конкурсу18 травня 2017 року об 11 годині 00 хвилин,за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,                            вул. Центральна, 5Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуНізій Рита Олександрівна, (05534) 3-60-09, rita.nizij@yandex.uaВимоги до професійної компетентностіЗагальні вимоги1Освіта Вища Ступінь вищої освітиБакалавр, молодший бакалавр2Досвід роботиНе потребує3Володіння державно мовоюВільне володіння державної мовиСпеціальні вимоги1ОсвітаБакалавр, молодший бакалавр2Знання законодавства Знання:1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

5. Закон України   «Про інформацію».3Професійні чи технічні знанняЗнання законів, інших актів, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади,  основні принципи роботи на комп’ютері.4Якісне виконання поставлених завдань1) вміння працювати з інформацією;2) здатність працювати в декількох напрямах одночасно;

3) вміння ефективно використовувати ресурси.5Командна робота та взаємодія1) вміння працювати в команді;2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати взаємний зв’язок.6Сприйняття змін1) здатність приймати зміни та змінюватись7Технічні вмінняВолодіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel),знання сучасних технологій з електронного урядування, використовувати офісну техніку, вміння користуватись оргтехнікою8Особисті компетенції1) відповідальність;2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) ініціативність;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                     О.І. Стадник

Сторінки: 1 2 3