Вакансії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації
05 грудня 2017року № 12

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В»
– головного спеціаліста (агронома) відділу агропромислового розвитку
Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

– забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно – інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

– участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

– внесення пропозицій до райдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості грунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

– сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

– координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон;

– аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку відповідної сільської території;

– сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, у тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

– надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково – технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

– сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем; здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

– здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надає відповідну інформацію центральним органам державної виконавчої влади для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу, що дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік;

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 03 січня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

09 січня 2018 року о 10 годині 00 хвилин,

за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,

проспект Миру, 57

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шинкаренко Костянтин Олександрович

Тел.(05534)34032 uapr_genich@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування.
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державно мовою Вільне володіння державної мови

Вимоги до компетентності

№ п/п

Вимога

Компоненти вимоги

1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок;

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

Особистісні компетенції – відповідальність;

–  системність і самостійність в роботі;

–  уважність до деталей;

–  наполегливість;

– креативність та ініціативність;

–  орієнтація на саморозвиток;

–  вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ Закони України:

– «Про сільське господарство»

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– « Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про звернення громадян»

– «Про виконавче провадження»

 

 


    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Розпорядження голови районної

                                                                          державної адміністрації

                                                                          24.11.2017  № 596

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  – головного спеціаліста відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

– здійснює укладання (розірвання) договорів оренди земель державної власності на території району, вносить до них зміни;

– організовує претензійну та позовну роботу;

– веде журнали обліку претензій, пред’явлених підприємствами та пред’явлених підприємством;

– веде журнал обліку позовних заяв;

– бере участь у судових засіданнях;

– готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації стосовно здійснення повноважень районної державної адміністрації;

– приймає участь у підготовці проектів актів законодавства, договорів (контрактів), розгляді проектів нормативних актів, що надійшли на погодження з питань, що належать до його компетенції;

– бере участь у наданні юридичної допомоги виконавчим комітетам рад, надає відповідні консультації з правових питань;

– бере участь у проведенні навчань апарату районної державної адміністрації, голів та секретарів рад;

– дає консультації працівникам районної державної адміністрації.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року    № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації  щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 15 год. 45 хв.   22 грудня 2017 року

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ,  вул. Центральна, 5, II поверх),

28 грудня 2017 року о 14 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Нізій Рита Олександрівна, (05534) 3-60-09, rita.nizij@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування.
2 Досвід роботи Не потребує.
3 Володіння державно мовою Вільне.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння  вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок;

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – відповідальність;

–  системність і самостійність в роботі;

–  уважність до деталей;

–  наполегливість;

– креативність та ініціативність;

–  орієнтація на саморозвиток;

–  вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– « Про місцеве самоврядування в Україні»

–  «Про звернення громадян»

–  «Про виконавче провадження»

 

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                                                Г.Р. Бекірова


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Розпорядження голови районної

                                                                          державної адміністрації

                                                                          24.11.2017 №  596

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»    –  спеціаліста   відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

     Обов’язками  спеціаліста  відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики є:

збір та аналіз основних соціально-економічних та суспільно-політичних подій в районі;

аналіз діяльність районних осередків політичних партій та громадських організацій, що діють у районі;

підготовка  матеріалів, статей, поздоровлень з професійними святами, днями народження тощо;

розробка пропозицій щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови районної державної адміністрації з районними організаціями політичних партій, громадських організацій у справах здійснення політичних реформ, розбудови демократичної, соціальної правової держави, розвитку громадянського суспільства;

організація та здійснення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з районними осередками політичних партій, громадськими організаціями з питань, які належать до компетенції відділу;

забезпечення зв’язку відділу з місцевими організаціями політичних партій і громадських партій, іншими суб’єктами громадянського суспільства;

узагальнення та аналіз інформації про основні процеси в суспільно-політичній сфері району, у тому числі про діяльність місцевих організацій політичних партій і громадських організацій, заходи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на розвиток громадянського суспільства;

організовує та контролює роботу офіційного веб-сайту районної державної адміністрації;

за дорученням начальника відділу виконує інші завдання, що належать до компетенції відділу.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року    № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації  щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 15 год. 45 хв.  22 грудня 2017 року

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу

Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ,  вул. Центральна, 5, II поверх),

28 грудня 2017 року об 11 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Нізій Рита Олександрівна, (05534) 3-60-09, rita.nizij@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування.
2 Досвід роботи Не потребує.
3 Володіння державно мовою Вільне.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння  вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок;

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – відповідальність;

–  системність і самостійність в роботі;

–  уважність до деталей;

–  наполегливість;

– креативність та ініціативність;

–  орієнтація на саморозвиток;

–  вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– «Про інформацію».

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                                                     Г.Р. Бекірова


УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В» адміністратора відділу з надання адміністративних послуг Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки Обов’язками адміністратора відділу з надання адміністративних послуг є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

виконання роботи з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності.

Умови оплати праці  Посадовий оклад – 3801,00 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1)копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі);

3)  письмова заява особи, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

6)  декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави  за 2016 рік.

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу  05 вересня 2017 року об 11 годині за адресою м.Генічеськ, вул. Центральна,5 Генічеська районна державна адміністрація
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Клименко Лариса Іванівна, 05534 3 22 88, cnaprda2015@meta.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги
1 Освіта Вища
Ступінь вищої освіти Бакалавр, молодший бакалавр
2 Досвід роботи  Не потребує
3 Володіння державною мовою  Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1 Освіта Бакалавр, молодший бакалавр

 

2 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

4. Закон України  «Про адміністративні послуги»

5. Бюджетний кодекс

6. Закон України «Про державний бюджет України»

7. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

3 Професійні чи технічні знання Знання законів, інших актів законодавства з питань надання адміністративних послуг, регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку.
4 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох напрямах одночасно;

3) 3) вміння ефективно використовувати ресурси

5 Командна робота та взаємодія 1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння працювати з заявниками

6 Сприйняття змін Здатність приймати зміни та змінюватись
7 Технічні вміння Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), знання сучасних технологій з електронного урядування, використовувати офісну техніку, вміння користуватись оргтехнікою
8 Особистісні якості 1) стресостійкість,

2) відповідальність,

3) порядність,

4) пунктуальність,

5) комунікабельність,

6) можливість приймати виважені рішення,

7) уважність до деталей

8) здатність сприймати великий обсяг інформації


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Розпорядження голови районної

                                                                          державної адміністрації

                                                                          27.07.2017 №  353

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  –  головного спеціаліста  відділу Державного реєстру виборців апарату  Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки      Обов’язками  головного спеціаліста  відділу Державного реєстру виборців апарату  районної державної адміністрації є:

забезпечення ведення Реєстру;

ведення обліку усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в  порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

забезпечення, у разі призначення виборів чи референдумів, складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру;

проведення перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

забезпечення виконання нормативних, методичних та інструктивних документів щодо створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Державного реєстру виборців на рівні органу ведення державного реєстру виборців;

виконання обов’язків оператора органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до вимог Інструкції оператора органу ведення Державного реєстру виборців (ОЗ);

здійснення інших функцій відповідно до законодавства, необхідних для виконання покладених на нього завдань, передбачених законами України, іншими нормативно-правовими актами, Правила внутрішнього службового розпорядку, а також відповідними посадовими інструкціями. Положення про відділ ведення Реєстру;

виконання інших доручень начальника відділу, керівника апарату та голови районної державної адміністрації.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3200,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу 04 вересня 2017 року о 15 годині 00 хвилин,

за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,                            вул. Центральна, 5

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Нізій Рита Олександрівна, (05534) 3-60-09, rita.nizij@yandex.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища
Ступінь вищої освіти Бакалавр, молодший бакалавр
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державно мовою Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта Бакалавр, молодший бакалавр
2 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

6. Закон України  «Про вибори Президента України»

7. Закон України «Про вибори народних депутатів України»;

8. Закон України «Про місцеві вибори»

3 Професійні чи технічні знання Знання  актів  законодавства з питань проведення виборів та референдумів, інших нормативно-правових актів з питань діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інструкцію з діловодства, правила етичної поведінки.
4 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох напрямах одночасно;

3) вміння ефективно використовувати ресурси.

5 Командна робота та взаємодія 1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати взаємний зв’язок.

6 Сприйняття змін 1) здатність приймати зміни та змінюватись
7 Технічні вміння Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), знання сучасних технологій з електронного урядування, використовувати офісну техніку, вміння користуватись оргтехнікою
8 Особисті компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) ініціативність;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                     О.І Стадник

 


        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Розпорядження голови районної

                                                                          державної адміністрації

                                                                          27.07.2017 № 353

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  – головного спеціаліста відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Генічеської районної державної адміністрації 

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1.  Підготовка проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та надання юридичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації та виконавчим комітетам рад.

2. Укладання (розірвання) договорів оренди земель державної власності на території району; внесення до них зміни та їх аналіз.

3. Здійснення методичного керівництва правовою роботою в структурних  підрозділах районної державної адміністрації, перевірка стану правової роботи, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності районної державної адміністрації

4. Участь у наданні юридичної допомоги виконавчим комітетам рад; надання відповідних консультацій з правових питань.

5. Організація та проведення навчання апарату районної державної адміністрації, голів та секретарів  рад з правових питань.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3200,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу 04 вересня 2017 року  о 14 годині 00 хвилин,

за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,                            вул. Центральна, 5

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Нізій Рита Олександрівна, (05534) 3-60-09, rita.nizij@gmail.com
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища
Ступінь вищої освіти Бакалавр, молодший бакалавр
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державно мовою Вільне володіння державної мови
Спеціальні вимоги
1 Освіта Бакалавр, молодший бакалавр

 

2 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

5. Бюджетний Кодекс України;

6. Закон України  «Про державний бюджет України» на відповідний період;

7. Закон України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні»;

8. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі

3 Професійні чи технічні знання Знання законів, інших актів  законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі  бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
4 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох напрямах одночасно;

3) вміння ефективно використовувати ресурси.

5 Командна робота та взаємодія 1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати взаємний зв’язок.

6 Сприйняття змін 1) здатність приймати зміни та змінюватись
7 Технічні вміння Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), знання сучасних технологій з електронного урядування, використовувати офісну техніку, вміння користуватись оргтехнікою
8 Особисті компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) ініціативність;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                О.І. Стадник


Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  на період відсутності основного працівника  –  головного спеціаліста  відділу культури Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки      Обов’язками  головного спеціаліста  відділу культури районної державної адміністрації є:

виконання роботи з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності;

здійснення банківських операцій, пов’язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей, заробітної плати, інших виплат;

участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків,

готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку,

виконання роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації,

участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів,

забезпечення підготовки оброблених документів для збереження їх протягом установленого термін,

ведення  бухгалтерського обліку коштів  державного бюджету,

здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення фінансових документів, дотриманням фінансової дисципліни.

планування діяльності відділу, підготовка планів роботи та звітів про їх виконання.

аналіз якісного складу державних службовців, обчислення стажу роботи та державної служби.

здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості.

Умови оплати праці Посадовий оклад –3085,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду На період відсутності основного працівника (до 08.10.2019)
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів: останній термін прийняття документів 24 липня 2017 року до 17.00.

Дата, час і місце проведення конкурсу 27 липня 2017 року о 14 годині 00 хвилин,

за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,                            вул. Центральна, 5

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Ступак Лариса Вікторівна, (05534) 3-51-47

kulturagenichesk@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1 Освіта Вища
Ступінь вищої освіти Бакалавр, молодший бакалавр
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державно мовою Вільне володіння державної мови

Спеціальні вимоги

1 Освіта Бакалавр, молодший бакалавр
2 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

5. Бюджетний Кодекс України

6. Закон України  «Про державний бюджет України» на відповідний період

7. Закон України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні»

8. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі

3 Професійні чи технічні знання Знання законів, інших актів  законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі  бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
4 Якісне виконання поставлених завдань 1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох напрямах одночасно;

3) вміння ефективно використовувати ресурси.

5 Командна робота та взаємодія 1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати взаємний зв’язок.

6 Сприйняття змін 1) здатність приймати зміни та змінюватись
7 Технічні вміння Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), знання сучасних технологій з електронного урядування, використовувати офісну техніку, вміння користуватись оргтехнікою
8 Особисті компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) ініціативність;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
30.05.2017 №  251

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»  – начальника відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Організовує правову роботу,   спрямовану   на  правильне  застосування,   неухильне дотримання  та запобігання невиконанню вимог законодавства,  інших нормативних актів районною державною  адміністрацією.

2.  Розробляє та бере участь  у розробленні проектів нормативно-правових актів, що належать до                  компетенції районної державної адміністрації.

3. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її     проведенням.

4. Розробляє та реалізує єдину політику взаємодії з правоохоронними  органами в організації боротьби з корупцією і злочинністю, забезпечення правопорядку у районі.

5. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в структурних  підрозділах районної державної адміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови та керівника апарату районної  державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому                    забезпеченні діяльності районної державної адміністрації.

6. Сприяє у  підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову й альтернативну (невійськову) службу, службовій  діяльності  комісаріату у мирний час та уразі  оголошення мобілізації.

7. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5000,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особову картку державного службовця встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу 07 липня 2017 року  о 14 годині 00 хвилин,

за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,                            вул. Центральна, 5

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Нізій Рита Олександрівна, (05534) 3-60-09, rita.nizij@gmail.com
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища
Ступінь вищої освіти Магістр
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи в сфері юриспруденції, в тому числі в  державному або приватному секторі не менше одного року.
3 Володіння державно мовою Вільне володіння державної мови
Спеціальні вимоги
1 Освіта «Правознавство»; спеціалізація «конституційне право,  державне управління та місцеве самоврядування».

 

2 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

5. Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

6. Закон України  «Про місцеві державні адміністрації»

7. Закон України «Про звернення громадян»

8. Закон України «Про виконавче провадження»

9. Інші  акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази  Міністерства юстиції України.

 

3 Професійні чи технічні знання Знання актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності                     районної державної адміністрації; практики застосування чинного законодавства; Інструкції з                      діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосувати їх на практиці; порядок укладання  і оформлення господарських договорів,  колективних договорів; порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій.

 

 

4 Спеціальний досвід роботи Досвід роботи в сфері юриспруденції, в тому числі в державному або приватному секторі.
5 Знання сучасних інформаційних технологій Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel),знання сучасних технологій з електронного урядування
6 Лідерство 1.Ведення ділових  переговорів.

2.Вміння  обґрунтовувати свої позиції.

3.Досягнення кінцевих результатів.

 

7 Прийняття ефективних рішень 1) Вміння вирішувати комплексні завдання;

2)  виконання та планування заходів державної політики та її реалізація;

3)  вміння роботи з великими масивами інформації;

4)  вміння працювати при багатозадачності;

5)  встановлення цілій та пріоритетів

8 Комунікації та взаємодія 1)    вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2)    відкритість

9 Впровадження змін Здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них
10 Управління організацією роботи та персоналом 1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) вміння розв’язання конфліктів

11 Особисті компетенції 1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) ініціативність;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Заступник голови
районної державної адміністрації                                                                Г.Р. Бекірова


УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В» адміністратора відділу з надання адміністративних послуг Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки Обов’язками адміністратора відділу з надання адміністративних послуг є:надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

виконання роботи з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності.

Умови оплати праці  Посадовий оклад – 3801,00 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду  Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1)копія паспорта громадянина України;2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі);3)  письмова заява особи, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою  статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;4) копія документа (документів) про освіту;5) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

6)  декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави  за 2016 рік.

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу  20 червня 2017 року об 11 годині за адресою м.Генічеськ, вул. Центральна,5 Генічеська районна державна адміністрація
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Клименко Лариса Іванівна, 05534 3 22 88, cnaprda2015@meta.ua
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта Вища
Ступінь вищої освіти Бакалавр, молодший бакалавр
2 Досвід роботи  Не потребує
3 Володіння державною мовою  Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
1 Освіта Бакалавр, молодший бакалавр
2 Знання законодавства Знання:1.    Конституція України2.    Закон України «Про державну службу»3.    Закон України «Про запобігання корупції»4.    Закон України  «Про адміністративні послуги»

5.    Бюджетний кодекс

6.    Закон України «Про державний бюджет України»

7.    Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

3 Професійні чи технічні знання Знання законів, інших актів законодавства з питань надання адміністративних послуг, регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку.
4 Якісне виконання поставлених завдань 1)    вміння працювати з інформацією;2)    здатність працювати в декількох напрямах одночасно;3)    3) вміння ефективно використовувати ресурси
5 Командна робота та взаємодія 1)    вміння працювати в команді;2)    вміння ефективної координації з іншими;3) вміння працювати з заявниками
6 Сприйняття змін Здатність приймати зміни та змінюватись
7 Технічні вміння Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), знання сучасних технологій з електронного урядування, використовувати офісну техніку, вміння користуватись оргтехнікою
8 Особистісні якості 1)    стресостійкість,2)    відповідальність,3)    порядність,4)    пунктуальність, 5)    комунікабельність, 6)    можливість приймати виважені рішення, 7)    уважність до деталей8)    здатність сприймати великий обсяг інформації

                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
07.04.2017 №  150

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»    –  провідного спеціаліста   відділу діловодства, роботи із зверненнями громадян та контролю апарату Генічеської районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки      Обов’язками провідного  спеціаліста  відділу діловодства, роботи із зверненнями громадян та контролю є:здійснення процедури приймання, реєстрації та відправлення документів електронною поштою та факсом;

розсилка документів та доведення їх до виконавців;

ведення програм щодо реєстрації та проходження вхідної та вихідної кореспонденції райдержадміністрації;

забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

здійснення копіювання документів, тиражування матеріалів колегії райдержадміністрації;

досконале володіння інструкцією з діловодства, застосування її в роботі з документами;

забезпечення виготовлення фірмових бланків райдержадміністрації за зразками, передбаченими Інструкцією з діловодства, карток, реєстрації вхідної кореспонденції;

здійснення підготовки аналітичних матеріалів у Відділі щодо аналізу документообігу в райдержадміністрації, тематики розпоряджень голови райдержадміністрації, готує відповідні таблиці, графіки;

утримання в належному стані оргтехніки шляхом виконання інструкції,  правил по догляду за нею, організовує здійснення технічного обслуговування;

виконання інших доручень начальника Відділу.Умови оплати праціПосадовий оклад – 2649,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду БезстроковоПерелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання1) копія паспорта громадянина України;2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік.

Термін прийняття документів: 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної службиДата, час і місце проведення конкурсу18 травня 2017 року об 11 годині 00 хвилин,за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,                            вул. Центральна, 5Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуНізій Рита Олександрівна, (05534) 3-60-09, rita.nizij@yandex.uaВимоги до професійної компетентностіЗагальні вимоги1Освіта Вища Ступінь вищої освітиБакалавр, молодший бакалавр2Досвід роботиНе потребує3Володіння державно мовоюВільне володіння державної мовиСпеціальні вимоги1ОсвітаБакалавр, молодший бакалавр2Знання законодавства Знання:1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

5. Закон України   «Про інформацію».3Професійні чи технічні знанняЗнання законів, інших актів, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади,  основні принципи роботи на комп’ютері.4Якісне виконання поставлених завдань1) вміння працювати з інформацією;2) здатність працювати в декількох напрямах одночасно;

3) вміння ефективно використовувати ресурси.5Командна робота та взаємодія1) вміння працювати в команді;2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати взаємний зв’язок.6Сприйняття змін1) здатність приймати зміни та змінюватись7Технічні вмінняВолодіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel),знання сучасних технологій з електронного урядування, використовувати офісну техніку, вміння користуватись оргтехнікою8Особисті компетенції1) відповідальність;2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) ініціативність;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                     О.І. Стадник

Сторінки: 1 2 3