Вакансії

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ГЕНІЧЕСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 НАКАЗ

 

07.05.2019                           № 62

 

Про конкурс на зайняття

вакантної посади

 

З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, відповідно до частини другої статей 17, 22 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами)

НАКАЗУЮ:

  1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста Відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області.
  2. Визначити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади, зазначеної у пункті 1 цього наказу (додається).
  3. 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Відділу                                                                      І.ПОПОВА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Відділу  освіти Генічеської
районної державної адміністрації
Херсонської області
07.05.2019  №  62

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «В»  безстроково –  головного спеціаліста  Відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області

Загальні умови

Посадові обов’язки Обов’язками  головного спеціаліста  Відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації  є:

забезпечення  ведення бухгалтерського обліку, з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності відділу освіти, підписання її та подання в установлені строки користувачам;

здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів відділу освіти;

здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунок бухгалтерського обліку;

підготовка даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також іншої періодичної звітності, яка  ґрунтується на даних бухгалтерського обліку;

забезпечення  підготовки оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом встановленого періоду;

ведення книг аналітичного обліку асигнувань загального та спеціального фонду та залишків коштів на рахунках державного казначейства;

ведення обліку розрахунків з іншими дебіторами за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку  з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних;

ведення аналітичного обліку фактичних та касових видатків по відділу освіти;

розробка проектів перспективних та річних планів розвитку відділу освіти;

складання проектів річних, розрахункових показників відділу освіти та подання їх фінансовим органам та держказначейству;

забезпечення правильності застосування тарифних ставок та посадових окладів та затвердження штатного розпису відділу освіти;

відповідальність за  правильність та своєчасне нарахування заробітної плати по тимчасовій непрацездатності, табелі обліку робочого часу;

складання та подання квартальної звітності по фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності;

складання та подання звіту про суми нарахування заробітної плати осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України;

підготовка платіжних доручень на перерахування безготівкових коштів з рахунків відділу освіти та подання їх на підпис начальнику відділу освіти:

складання меморіальних ордерів на підставі первинних документів та внесення цих даних до головної книги.

 

 

 

 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102 «Про внесення  змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

 

Документи приймаються до 15 години 00 хвилин 21 травня 2019 року (м. Генічеськ, вул. Вокзальна, 15)

Дата, час і місце проведення конкурсу 27 травня 2019 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,  вул. Центральна, 5 (Генічеська районна державна адміністрація, каб. № 19)
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Попова Ірина Миколаївна,

(05534) 3-34-60, 3 21 16, gen_osvita@meta.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, бажано економічно-бухгалтерського спрямування

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне

виконання

поставлених завдань

– вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2

Командна
робота та взаємодія

– вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати взаємний зв’язок

 

3

Сприйняття змін

– здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

– вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5

Особистісні компетенції

– відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

4. «Про захист персональних даних»

2

Знання спеціального законодавства, що повязане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– «Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про звернення громадян»

– «Про виконавче провадження»

– «Про освіту»

–  « Про загальну середню освіту»

–  «Про дошкільну освіту»

– «Про  позашкільну освіту»

– «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в     Україні»

Начальник Відділу                                                                       І. ПОПОВА

 


Додаток 2 до наказу
начальника служби у справах
дітей Генічеської районної
державної адміністрації
11 квітня 2019 року № 07

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
державної служби категорії «В» – головного спеціаліста сектору з питань усиновлення, опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служи у справах дітей Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області

Загальні умови

Посадові обов’язки Відповідає за такі напрямки роботи служби, як соціальний захист дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, питання спірного виховання дітей при розлучені їх батьків, працевлаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Здійснює координаційне та методичне керівництво цим напрямком роботи в межах своїх повноважень

За дорученням начальника служби забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції.

Готує інформації про хід виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших посадових документів з питань, віднесених до компетенції.

Бере участь у реалізації заходів щодо вдосконалення співпраці з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Оформляє відповідні документи для направлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в державні заклади. Забезпечує контроль за їх влаштуванням.

Проводить роботу щодо своєчасного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів для захисту прав та інтересів дітей, які виховуються у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, а також у закладах соціального захисту дітей незалежно від форм власності.

Вживає заходів щодо влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на вакантні робочі місця або на навчання в загальноосвітні школи, професійно-технічні чи вищі навчальні заклади.

Разом з іншими підрозділами районної державної адміністрації, правоохоронними органами, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та за участі громадськості проводить обстеження умов перебування дитини та з’ясовує обставини відсутності батьківського піклування, оформлює відповідний акт.

Веде документацію, що стосується прийомних сімей.

Веде облік кандидатів у прийомні батьки, батьки – вихователі. Готує проекти розпоряджень про створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу і влаштування до них дітей. Спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді бере участь у підборі дітей та сприяє налагодженню психологічного контакту дітей та потенційних прийомних батьків, батьків – вихователів.

Узагальнює інформацію про призначення державної соціальної допомоги дітям – вихованцям та прийомним дітям та грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам.

Веде роботу щодо підготовки документів з метою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, під опіку (піклування).

Забезпечує ведення обліку кандидатів в усиновлювачів.

Забезпечує ведення обліку дітей, які підлягають усиновленню. Забезпечує підготовку документів з метою усиновлення дітей.

Забезпечує формування анкет дітей, які підлягають усиновленню.

Є користувачем ЄІАС «Діти».21. Готує статистичну звітність з питань усиновлення.

Готує звітне – аналітичні матеріали, пов’язані з питаннями, які віднесені до його компетенції та інформації про результати проведеної роботи.

Надає міській, селищним, сільським радам району підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам, у межах своєї компетенції, практичну, методичну та консультативну допомогу у вирішенні питань соціального захисту дітей.

Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей.

Проводить інформаційне – роз’яснювальну роботу у межах своєї компетенції через засоби масової інформації.

Бере участь у наданні пропозицій при підготовці районних програм з питань, що входять до компетенції служби.

Систематично підвищує свою ділову кваліфікацію.

Виконує інші обов’язки, покладені завідуючим сектором, начальником служби у справах дітей.

Умови оплати праці посадовий оклад – 4900 грн;

– надбавка за ранг державного службовця;

– надбавка за вислугу років на державній службі;

– інші надбавки та доплати відповідно до статей 52-54 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Строкова. На період відпустки основного працівника по догляду за дитиною, яка потребує стороннього догляду до 6 років.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 години 00 хвилин, 06 травня 2019 року (м. Генічеськ, вул. Центральна, 5)

Дата, час і місце проведення конкурсу 14 травня 2019 року о 15.00, за адресою:

м. Генічеськ, Херсонської області, вулиця Центральна,5, кабінет № 25

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Демченко Анжела Володимирівна, тел. (05534) 3-62-12, 35777216@mail.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державною мовою Вільне

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1 Якісне

виконання

поставлених завдань

– вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна

робота та взаємодія

– вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати взаємний зв’язок

 

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни та змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

 

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ Конвенція ООН “ Про права дитини ”, Закон України “ Про охорону дитинства ”, Закон України “ Про органи і служби у справах дітей та спеціальних установ для дітей ”, Закон України “ Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ”, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, які мають відношення до виконання обов’язків.

Начальник служби у справах
дітей Генічеської районної державної
адміністрації                                                                         К.РУЖАНСЬКА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом заступника начальника-
начальника бюджетного відділу
«09»  квітня 2019 року № 2

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» –
головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління
Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки 1. Приймає участь в роботі по складанню і виконанню бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про Державний бюджет».

2. Бере участь у підготовці матеріалів для розгляду проекту бюджету районною державною адміністрацією, районною радою та її постійними комісіями.

3. Бере участь у складанні зведення затверджених бюджетів місцевих рад, зведення показників по мережі, штатах і контингентах.

4. Проводить перевірку кошторисів доходів та видатків, штатних розписів  бюджетних закладів району.

5. Приймає участь у підготовці необхідних матеріалів для щомісячного розгляду підсумків виконання бюджету району районною радою та районною державною адміністрацією.         6. Приймає участь у складанні пояснювальної записки до звіту виконання бюджету району за 1 півріччя, 9 місяців і рік.

7. Забезпечує своєчасну здачу в архів фінансового управління справ по бюджетному відділу та складання описів по ним.

8. Виконує інші окремі завдання заступника начальника – начальника бюджетного відділу.

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4900,00 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1)копію паспорта громадянина України;

2)письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)копію (копії) документа (документів) про освіту;

5). оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6)заповнену особову картку встановленого зразка;

7)декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за минулий рік;

Термін прийняття документів: до 15 години 00 хвилин 25 квітня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 26 квітня 2019 року о 14 годині,

за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ,                      вул. Міська, 8

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Карпенко Олена Олександрівна

Тел.0668720203

fu_gen@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1 Освіта Вища, бакалавр, молодший бакалавр
2 Досвід роботи Без вимог
3 Володіння державно мовою Вільне володіння державної мови

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань 1.вміння працювати з інформацією;

2.здатність працювати в декількох напрямах одночасно;

3.вміння ефективно вирішувати негайні задачі

2 Командна робота та взаємодія 1.    вміння працювати в команді;

2.    вмінні ефективної координації з іншими;

3.    вміння надавати взаємний зв’язок.

3 Сприйняття змін здатність приймати зміни та змінюватися
4 Технічні вміння Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel),знання сучасних технологій з електронного урядування
5 Особисті компетенції 1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні  знання

Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

– Конституція України

– Закон України «Про державну службу»

– Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Знання:

-Бюджетний кодекс України

– Закон України «Про державний бюджет на відповідний рік»

– Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

– Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Заступник начальника –

начальник бюджетного відділу                                                      Л.БОБРОВА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника Управління
економічного розвитку Генічеської
районної державної адміністрації
від 14 грудня 2018 року № 111

УМОВИ
проведення конкурсуна
зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –
головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури, з питань
надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства

Управління економічного розвитку
Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки – бере участь в організації виконання державних, обласних програм та розробленні і реалізації районних програм у сфері розвитку дорожньої інфраструктури, забезпечення транспортного обслуговування населення району;

– готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району щодо будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування, що знаходяться на території Генічеського району, здійснює контроль реалізації зазначених програм;

– узагальнює, аналізує та оцінює стан справ щодо транспортного обслуговування району, утримання автомобільних доріг загального користування, що знаходяться на території Генічеського району, готує необхідну аналітичну інформацію для прийняття рішення керівництвом;

– бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування та в режимі маршрутного таксі, що не виходять за межі Генічеського району, забезпечує контроль за формуванням автобусної маршрутної мережі, веде реєстр автобусних маршрутів;

– готує пропозиції щодо оптимізації маршрутної мережі Генічеського району;

– забезпечує проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення у Генічеському районі конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування та в режимі маршрутного таксі, що не виходять за межі Генічеського району, додержання перевізниками умов укладених договорів;

– сприяє впровадженню нових форм та методів в галузі транспортного обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури району;

– розглядає звернення юридичних та фізичних осіб, надає пропозиції та вживає заходів для вирішення порушених питань;

– проводить організаційну та методичну роботу з питань транспортного обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури району;

– відповідно до компетенції готує матеріали щодо надання доступу до публічної інформації

 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 годин 00 хвилин 15 січня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ, вул. Центральна, 5, IIІ поверх, каб.29),

21 січня 2019 року о 10 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Стахієва Ірина Іванівна, (05534) 3-70-27, моб.0992716804

gen.up-econ@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державно мовою Вільне

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність;

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

– Конституція України

– Закон України «Про державну службу»

– Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

«Про автомобільний транспорт»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– « Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про звернення громадян»

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника Управління
економічного розвитку Генічеської
районної державної адміністрації
11.10.2018 № 90

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –
головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури , з питань
надзвичайних ситуацій та
житлово-комунального господарства
Управління економічного розвитку
Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки – бере участь в організації виконання державних, обласних програм та розробленні і реалізації районних програм у сфері розвитку дорожньої інфраструктури, забезпечення транспортного обслуговування населення району;

– готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району щодо будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування, що знаходяться на території Генічеського району, здійснює контроль реалізації зазначених програм;

– узагальнює, аналізує та оцінює стан справ щодо транспортного обслуговування району, утримання автомобільних доріг загального користування, що знаходяться на території Генічеського району, готує необхідну аналітичну інформацію для прийняття рішення керівництвом;

– бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування та в режимі маршрутного таксі, що не виходять за межі Генічеського району, забезпечує контроль за формуванням автобусної маршрутної мережі, веде реєстр автобусних маршрутів;

– готує пропозиції щодо оптимізації маршрутної мережі Генічеського району;

– забезпечує проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення у Генічеському районі конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування та в режимі маршрутного таксі, що не виходять за межі Генічеського району, додержання перевізниками умов укладених договорів;

– сприяє впровадженню нових форм та методів в галузі транспортного обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури району;

– розглядає звернення юридичних та фізичних осіб, надає пропозиції та вживає заходів для вирішення порушених питань;

– проводить організаційну та методичну роботу з питань транспортного обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури району;

– відповідно до компетенції готує матеріали щодо надання доступу до публічної інформації

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 08 листопада 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ, вул. Центральна, 5, IIІ поверх, каб.29),

14 листопада 2018 року о 10 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Стахієва Ірина Іванівна, (05534) 3-70-27,

gen.up-econ@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державно мовою Вільне

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність;

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

– Конституція України

– Закон України «Про державну службу»

– Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

«Про автомобільний транспорт»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– « Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про звернення громадян»

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом керівника апарату
районної державної адміністрації
17.09.2018 № 117 ос

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»    – відділу діловодства, роботи із зверненнями громадян та контролю апарату районної державної адміністрації Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки – взаємодіє з органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами районної державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

– надає практичну та методичну допомогу виконавчим комітетам міської, селищних та сільських рад щодо дотримання законодавства щодо розгляду скарг та звернень громадян;

– здійснює діяльность на основі щоквартального та поточних планів роботи, затверджених керівником апарату  районної державної адміністрації;

–  приймання, первинна обробка та реєстрація звернень громадян з використанням автоматизованої системи діловодства і документообігу, інформування голови районної державної адміністрації, його заступників та керівників про зміст звернень;

– направляє керівникам управлінь, відділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій усіх форм власності для розгляду заяв, звернень, скарг громадян, до компетенції яких входить вирішення питань;

– здійснює контролю за своєчасним вирішенням питань, поставлених у заявах та зверненнях громадян, які направлені на розгляд у структурні підрозділи районної державної адміністрації, підприємства та організації всіх форм власності;

– організовує, в окремих випадках, перевіряє на місцях фактів, що зазначені  у зверненнях громадян;

– приймає участь у розробці методичних рекомендацій з питань організації роботи із зверненнями громадян;

– організовує щомісячне проведення групи контролю районної державної адміністрації, в рамках якого здійснюються перевірки стану роботи із організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації;

– надає  практичну та методичну допомогу виконкомам міської, селищних та сільських рад у роботі зі зверненнями громадян. Бере участь у перевірках робочої групи щодо виконання делегованих повноважень виконкомів рад району;

– організовує та приймає участь у проведенні особистого прийому громадян головою районної державної адміністрації та його заступниками;

– організовує та приймає участь у проведенні особистого прийому громадян за місцем їх проживання головою районної державної адміністрації та його заступниками;

– організовує проведення “прямої телефонної лінії”  головою районної державної адміністрації та його заступниками;

– веде облік громадян, які побували на особистому прийомі громадян за  місцем їх проживання та які спілкувалися по “прямій телефонній лінії”;

– складає проектів  доручень, наданих головою районної державної адміністрації та його заступниками щодо звернень громадян;

– організовує проведення роз’яснювальної роботи з питань реалізації конституційного права громадянами на звернення;

– забезпечує реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом з обов’язковим одержанням обґрунтованої відповіді;

– організовує та готує документи для розгляду на засіданні постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян на чолі з головою районної державної адміністрації;

– підготовлює проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, що стосуються роботи із зверненнями громадян;

– приймає участь у складанні та аналізі довідок, аналітичних записок, розробці розпоряджень за дорученням голови районної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату, проводить аналіз виконання розпоряджень та законів України;

– здійснює зберігання письмових звернень, проводить роботу з поточним архівом відділу, по закінченню терміну зберігання звернень, знищення їх згідно затвердженого акту;

– здійснює направлення відповіді заявникам поштою;

– проводить забезпечення функціонування «гарячої» телефонної лінії;

– проводить розміщення публічної інформації на сайті та співпрацює із засобами масової інформації.

 

 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року    № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації  щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 15 год. 45 хв.  12 жовтня 2018 року

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ,  вул. Центральна, 5, II поверх),

17 жовтня 2018 року об 10 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фінченко Христина Олександрівна, (05534) 3-60-09, rita.nizij@gmail.com
Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування.
2 Досвід роботи Не потребує.
3 Володіння державно мовою Вільне.
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння  вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок;

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – відповідальність;

–  системність і самостійність в роботі;

–  уважність до деталей;

–  наполегливість;

– креативність та ініціативність;

–  орієнтація на саморозвиток;

–  вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– «Про інформацію».

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
районної державної адміністрації
31.07.2018 № 90 ос

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – заступника керівника апарату Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

 організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю апарату у межах повноважень, делегованих йому керівником апарату. У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації виконує його обов’язки;

забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

призначається та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації;

забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи апарату в правовому, організаційному, матеріально-технічному забезпеченні діяльності райдержадміністрації, інших завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері управління та в межах, закріплених за апаратом показників з питань, що належать до його компетенції;

вивчає, узагальнює, аналізує та здійснює координацію структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та надає необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату;

забезпечує виконання доручень голови районної державної адміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат або його окремі структурні підрозділи, взаємодію структурних підрозділів апарату з відділами, управліннями та іншими службами районної державної адміністрації, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

готує пропозиції щодо структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання відділів, управлінь, інших служб апарату районної державної адміністрації;

подає у межах своєї компетенції керівнику апарату пропозиції про своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників апарату;

організовує контроль за зберіганням документів та передачу їх в установленому порядку до архіву. Перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

забезпечує надання методичної та практичної допомоги виконкомам міської, селищним, сільським радам, структурним підрозділам районної державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції апарату районної державної адміністрації;

організовує роботу з добору і направлення на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України та її Одеського регіонального інституту державного управління і забезпечує та контролює працевлаштування випускників зазначеної академії;

узагальнює пропозиції першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації, керівників відділів, управлінь районної державної адміністрації щодо проектів перспективних та поточних планів роботи, інших заходів районної державної адміністрації, забезпечує організацію контролю та перевірки їх виконання;

організовує роботу щодо забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є апарат районної державної адміністрації;

забезпечує виконання державних завдань і функцій, пов’язаних з державною таємницею;

несе відповідальність, згідно з чинним законодавством, за порушення вимог Закону України «Про державну таємницю», інших нормативно –правових актів з питань охорони державної таємниці;

забезпечує контроль за підготовкою проектів розпорядчих документів при здійсненні заходів територіальної оборони;

організовує облік, проходження та розгляд звернень, заяв та скарг громадян, їх особистий прийом, перевірку стану та надання допомоги в організації цієї роботи структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам рад, узагальнює інформацію щодо стану роботи зі зверненнями громадян, надає її на розгляд керівництву районної державної адміністрації та вносить пропозиції щодо поліпшення стану цієї роботи в районі;

здійснює організаційне забезпечення засідань колегії районної державної адміністрації, а також нарад, засідань, що проводяться головою районної державної адміністрації;

спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації;

розглядає звернення громадян у порядку, визначеному законом;

розглядає запити на інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація, з питань, що належать до його компетенції, у відповідності із законом України «Про доступ до публічної інформації».

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», постанови Кабінет Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 17 серпня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ, вул. Центральна, 5, II поверх),

22 серпня 2018 року о 10 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фінченко Христина Олександрівна (05534)3-60-09, rita.nizij@gmail.com
 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1

Освіта

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3

Володіння державно мовою

Вільне

Вимоги до компетентності

Вимоги

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

– вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

-вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

– аналіз державної політики та планування з її реалізації.

Командна робота і взаємодія

– вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок.

3

Сприйняття змін

– здатність приймати зміни і змінюватись.

4

Технічні вміння

– вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні.

5

Особистісні компетенції

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність;

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

1. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3.Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

4. Основи державного управління, системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішня організація їх діяльності;

5. Структура та регламент районної державної адміністрації.

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
районної державної адміністрації

10 липня 2018 року № 72 ос.

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»    –  завідуючого сектором з питань  управління персоналом апарату Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки      організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю сектору з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації (далі – Сектор), визначає права та обов’язки працівників, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань;

забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи  в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

призначається та звільняється з посади керівником апарату керівника апарату райдержадміністрації;

забезпечує в межах своєї компетенції збереження у Секторі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства;

разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та державної служби

забезпечує аналіз практики застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики за напрямами своєї діяльності, готує пропозиції щодо її поліпшення та подає їх в установленому порядку керівництву;

веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців;

вивчає ділові якості осіб, які претендують на заняття посад в апараті райдержадміністрації, її структурних підрозділів, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на державну службу;

координує стажування фахівців з метою поглиблення професійних знань за спеціальними індивідуальними планами, здійснює контроль за його проведенням;

здійснює контроль за  проведенням спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів, оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державних службовців, вносить про це записи до трудових книжок;

організовує ведення, облік, зберігання особистих справ, трудових книжок працівників райдержадміністрації, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності;

обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток;

у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування заходів дисциплінарного впливу;

заповнює табель робочого часу, веде реєстрацію розпоряджень голови райдержадміністрації з кадрових питань;

здійснює організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії, проведення щорічного оцінювання діяльності державних службовців апарату райдержадміністрації, контролює проведення відповідної роботи в підпорядкованих установах, готує відповідну документацію;

готує документи для заохочення та нагородження, веде відповідну документацію;

організовує заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців, використання його даних  у межах повноважень райдержадміністрації, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної бази даних;

надає практичну і методичну допомогу міському, селищним, сільським головам та очолюваним ними виконавчим комітетам;

приймає участь у перевірках роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та інших підрозділів органів виконавчої влади у межах та порядку, встановлених законодавством, з питань, які входять до його компетенції;

бере участь у розробленні структури апарату, штатного розпису райдержадміністрації;

здійснює прийом громадян з кадрових питань;

вносить пропозиції до перспективних, квартальних і поточних  планів роботи райдержадміністрації;

здійснює в межах повноважень контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ, організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства;

здійснює вступний інструктаж для працівників апарату районної державної адміністрації з охорони праці;

виконує інші доручення, які дає  керівник апарату райдержадміністрації та голова райдержадміністрації.

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року    № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік  (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.  06 серпня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу  Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ,  вул. Центральна, 5, II поверх),

09 липня  2018 року о 10 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фінченко Христина Олександрівна (05534)3-60-09, rita.nizij@gmail.com
 
                                              Кваліфікаційні вимоги
                                Загальні вимоги
1 Освіта Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
3 Володіння державно мовою Вільне
Вимоги до компетентності
          Вимоги                                          Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння  вирішувати комплексні завдання;

-вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

– аналіз державної політики та планування з її реалізації.

 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок.

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись.
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні.

5 Особистісні компетенції – системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність;

– орієнтація на саморозвиток;

–  вміння працювати в стресових ситуаціях.

                                                            Професійні знання
             Вимога                Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

4. Знання Кодекс законів про працю України.

 

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

1. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3. Закон України «Про етику»;

4. Закон України «Про охорону праці»;

5.Укази президента України,Кабінет Міністрів України, трудове законодавство;

6. Основи державного управління;

7. Кадрове діловодство та статистична звітність.

 

Найменування державного органу Місцезнаходження державного органу посада категорія Найменування структурного підрозділу Інформація про дату оприлюднення оголошення Кінцевий термін прийняття документів Основні вимоги до кандидатів Контактний телефон (із зазначенням міжміського коду)
район Найменування населеного пункту день місяць рік
Херсонська область
1 Генічеська районна державна адміністрація Генічеський м. Генічеськ Завідуючий сектором «Б» Завідуючий сектором з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації 06 08 2018 Згідно з умовами проведення конкурсу (05534)          3 60 09

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника відділу з
надання адміністративних послуг
районної державної адміністрації
09 липня 2018 року  № 3

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»    –  адміністратора відділу з надання адміністративних послуг Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки     Обов’язками адміністратора відділу з надання адміністративних послуг є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року    № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду На період відсутності основного працівника.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік  (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 15год. 45 хв.  27 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу  Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ,  вул. Центральна, 5, II поверх),

01 серпня 2018 року о 10 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Клименко Лариса Іванівна, 05534 3 22 88, cnaprda2015@meta.ua
 
                                              Кваліфікаційні вимоги
                                Загальні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування.
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державно мовою Вільне
Вимоги до компетентності
          Вимоги                                          Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння  вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції –  системність і самостійність в роботі;

–  уважність до деталей;

–  наполегливість;

– креативність та ініціативність;

–  орієнтація на саморозвиток;

–  вміння працювати в стресових ситуаціях

                                                            Професійні знання
             Вимога                Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

 

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1.     Закон України  «Про адміністративні послуги»

2.     Закон України «Про державний земельний кадастр»

3.     Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Наказ керівника апарату

                                                                        районної державної адміністрації

                                                                          25 червня 2018 року  № 63 ос

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»    –  головного спеціаліста відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки     Обов’язками  головного спеціаліста  відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики є  організація впровадження в роботі районної державної адміністрації комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі тощо.

Підтримує роботу програмно-технологічних комплексів районної державної адміністрації в актуальному стані.

Здійснює координацію та методичне керівництво програмно-технічним комплексом апарату, управлінь та відділів районної державної адміністрації.

Здійснює заходи разом з начальниками відповідних відділів щодо підтримки та контролю за технологічною дисципліною у відділі, та в районній державній адміністрації в цілому.

Контролює працездатність всіх елементів техніки у відділі та в апараті районної державної адміністрації в цілому. Вчасно вживає заходів щодо усунення недоліків.

Проводить комплекс заходів щодо збереження інформації, запобігання несанкціонованого доступу до неї, а також підтримує у відповідній працездатності технологічний комплекс. Регулярно проводить резервну архівацію баз даних.

Сумлінно виконує всі вимоги та рекомендації розробників щодо впровадження та експлуатації комплексу.

Здійснює перевірку електронних носіїв з даними, які надходять до районної державної адміністрації.

Організовує проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення.

Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

Здійснює періодичний огляд технологічного та енергетичного обладнання районної державної адміністрації, організовує їх поточний ремонт.

Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.

Здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі.

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року    № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади  державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік  (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв.  23 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу  Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ,  вул. Центральна, 5, II поверх),

26 липня 2018 року о 10 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фінченко Христина Олександрівна (05534)3-60-09, rita.nizij@gmail.com

Кваліфікаційні вимоги

                                Загальні вимоги

1

Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування.

2

Досвід роботи Не потребує

3

Володіння державно мовою Вільне

Вимоги до компетентності

          Вимоги                                           Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння  вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок

3

Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись

4

Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5

Особистісні компетенції –  системність і самостійність в роботі;

–  уважність до деталей;

–  наполегливість;

– креативність та ініціативність;

–  орієнтація на саморозвиток;

–  вміння працювати в стресових ситуаціях

                                                            Професійні знання
             Вимога                Компоненти вимоги

1

Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України  «Про  запобігання корупції»

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

2. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

3. Закон України «Про інформацію».

4. Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Законодавство України у сфері інформаційних технологій та роботи з інформацією.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту районної
державної адміністрації
25.06.2018 № 60

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «В» безстроково – головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки Обов’язками головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації є:

здійснення координації розвитку в районі фізичної культури та спорту;

подання в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації проектів, планів розвитку фізичної культури і спорту, пропозицій щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

формування річного календарного плану навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивних змагань Херсонської області;

проведення заходів, затверджених календарним планом навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту.

організація роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення;

вдосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;

забезпечення збереження існуючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних клубів, секцій, груп та сприяння створенню нових форм оздоровлення населення;

здійснення контролю за станом і розвитком фізичної культури і спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в районі;

ведення обліку роботи, проведеної у сфері фізичної культури і спорту, реєстрація спортивних рекордів та досягнень, встановлених у районі;

порушення у встановленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів та фахівців фізичної культури і спорту;

вивчення потреби в кадрах сфери фізичної культури і спорту;

комплектація складу збірних команд району з видів спорту та забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного та районного рівнів;

здійснення контролю за цивільним використанням і технічним станом об’єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості у районі;

подання пропозицій щодо застосування дисциплінарних стягнень (дискваліфікація спортсменів, позбавлення кваліфікаційних і почесних спортивних звань та прав на провадження тренерської, суддівської діяльності) до спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту за порушення правил змагань, договорів, контрактів;

забезпечення організації роботи та ведення діловодства;

забезпечення контролю та ведення архівної справи, здійснення реєстрації та ведення вхідної та вихідної документації;

контроль за своєчасним виконанням спеціалістами завдань згідно з резолюціями начальника;

заміна у межах своєї компетенції начальника відділу у зв’язку з виробничою необхідністю або у випадку його відсутності.

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

 

Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 10 липня 2018 року (м. Генічеськ, вул. Вокзальна, 15)

Дата, час і місце проведення конкурсу 13 липня 2018 року о 10 годині 00 хвилин,

за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Центральна, 5

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Філіпова Лілія Фрідріхівна,

(05534) 3-20-28, vssms_genichesk@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державною мовою Вільне

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

 

Якісне виконання поставлених завдань

– вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2

Командна робота та взаємодія

– вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати взаємний зв’язок

 

3

Сприйняття змін

– здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

– вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5

Особистісні компетенції

– відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

 

2 Знання спеціального законодавства, що повязане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– «Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про звернення громадян»

– «Про виконавче провадження»

– «Про фізичну культуру і спорт»

– «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Начальник відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації Л.Ф.Філіпова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти Генічеської
районної державної адміністрації
Херсонської області
22.06.2018 № 138

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «В» безстроково – головного спеціаліста відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області

Загальні умови

Посадові обов’язки Обов’язками головного спеціаліста відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації є:

забезпечення ведення бухгалтерського обліку, з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності відділу освіти, підписання її та подання в установлені строки користувачам;

здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів відділу освіти;

здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунок бухгалтерського обліку;

підготовка даних для включення їх до фінансової звітності, складання окремих її форм, а також іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку;

забезпечення підготовки оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом встановленого періоду;

ведення книг аналітичного обліку асигнувань загального та спеціального фонду та залишків коштів на рахунках державного казначейства;

ведення обліку розрахунків з іншими дебіторами за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних;

ведення аналітичного обліку фактичних та касових видатків по відділу освіти;

розробка проектів перспективних та річних планів розвитку відділу освіти;

складання проектів річних, розрахункових показників відділу освіти та подання їх фінансовим органам та держказначейству;

забезпечення правильності застосування тарифних ставок та посадових окладів та затвердження штатного розпису відділу освіти;

відповідальність за правильність та своєчасне нарахування заробітної плати по тимчасовій непрацездатності, табелі обліку робочого часу;

складання та подання квартальної звітності по фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності;

складання та подання звіту про суми нарахування заробітної плати осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України;

підготовка платіжних доручень на перерахування безготівкових коштів з рахунків відділу освіти та подання їх на підпис начальнику відділу освіти:

складання меморіальних ордерів на підставі первинних документів та внесення цих даних до головної книги.

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

 

Документи приймаються до 15 години 00 хвилин 10 липня 2018 року (м. Генічеськ, вул. Вокзальна, 15)

Дата, час і місце проведення конкурсу 13 липня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Центральна, 5 (Генічеська районна державна адміністрація, каб. № 19)
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Попова Ірина Миколаївна,

(05534) 3-34-60, 3 21 16, gen_osvita@meta.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, бажано економічно-бухгалтерського спрямування

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

– вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2

Командна робота та взаємодія

– вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати взаємний зв’язок

3

Сприйняття змін

– здатність приймати зміни та змінюватись

4

Технічні вміння

– вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5

Особистісні компетенції

– відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

4. «Про захист персональних даних»

2

Знання спеціального законодавства, що повязане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

– «Про засади державної мовної політики»

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– «Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про звернення громадян»

– «Про виконавче провадження»

– «Про освіту»

– « Про загальну середню освіту»

– «Про дошкільну освіту»

– «Про позашкільну освіту»

– «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Начальник відділу освіти                                                                І.М. Попова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника Управління економічного розвитку
Генічеської районної державної адміністрації
19.06.2018 № 40

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури, з питань надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства
Управління економічного розвитку Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки – бере участь в організації виконання державних, обласних програм та розробленні і реалізації районних програм у сфері розвитку дорожньої інфраструктури,  забезпечення транспортного обслуговування населення району;

– готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району щодо будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування, що знаходяться на території Генічеського району, здійснює контроль реалізації зазначених програм;

– узагальнює, аналізує та оцінює стан справ щодо транспортного обслуговування району, утримання автомобільних доріг загального користування, що знаходяться на території Генічеського району, готує необхідну аналітичну інформацію для прийняття рішення керівництвом;

– бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування та в режимі маршрутного таксі, що не виходять за межі Генічеського району, забезпечує контроль за формуванням автобусної маршрутної мережі, веде реєстр автобусних маршрутів;

– готує пропозиції щодо оптимізації маршрутної мережі Генічеського району;

– забезпечує проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення у Генічеському районі конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування та в режимі маршрутного таксі, що не виходять за межі Генічеського району, додержання перевізниками умов укладених договорів;

– сприяє впровадженню нових форм та методів в галузі транспортного обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури району;

– розглядає звернення юридичних та фізичних осіб, надає пропозиції та вживає заходів для вирішення порушених питань;

– проводить організаційну та методичну роботу з питань транспортного обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури району;

– відповідно до компетенції готує матеріали щодо надання доступу до публічної інформації

 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 18 липня 2018 року

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ, вул. Центральна, 5, IIІ поверх, каб.29),

23 липня 2018 року о 14 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Стахієва Ірина Іванівна, (05534) 3-70-27,

gen.up-econ@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державно мовою Вільне
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння  вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність;

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

– Конституція України

– Закон України «Про державну службу»

– Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

«Про автомобільний транспорт»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– « Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про звернення громадян»

 

Начальник відділу розвитку інфраструктури , з питань надзвичайних
ситуацій та житлово-комунального господарства
Управління економічного розвитку
Генічеської районної державної адміністрації                                                                                 Е.М. Рижик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
районної державної адміністрації
30 травня 2018 № 50 ос

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу діловодства, роботи із зверненнями громадян та контролю апарату Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки Обов’язками провідного спеціаліста відділу діловодства, роботи із зверненнями громадян та контролю є:

здійснення процедури приймання, реєстрації та відправлення документів електронною поштою та факсом;

розсилка документів та доведення їх до виконавців;

ведення програм щодо реєстрації та проходження вхідної та вихідної кореспонденції райдержадміністрації;

забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

здійснення копіювання документів, тиражування матеріалів колегії райдержадміністрації;

досконале володіння інструкцією з діловодства, застосування її в роботі з документами;

забезпечення виготовлення фірмових бланків райдержадміністрації за зразками, передбаченими Інструкцією з діловодства, карток, реєстрації вхідної кореспонденції;

здійснення підготовки аналітичних матеріалів у Відділі щодо аналізу документообігу в райдержадміністрації, тематики розпоряджень голови райдержадміністрації, відповідних таблиць, графіків;

утримання в належному стані оргтехніки шляхом виконання інструкції, правил по догляду за нею, організація здійснення технічного обслуговування;

виконання інших доручень начальника Відділу.

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 19 червня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,
(м. Генічеськ, вул. Центральна, 5, II поверх),
22 червня 2018 року о 10 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Фінченко Христина Олександрівна (05534)3-60-09, rita.nizij@gmail.com
 
Кваліфікаційні вимоги
 Загальні вимоги
1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування.
2 Досвід роботи Не потребує
3 Володіння державно мовою Вільне
Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок;

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність;

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях

 Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

1. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

2. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

3. Закон України «Про інформацію».

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника
Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
Генічеської районної державної адміністрації
21.05.2018 №51

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «В» безстроково – головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Обов’язками головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації є:

здійснення координації розвитку в районі фізичної культури та спорту;

подання в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації проектів, планів розвитку фізичної культури і спорту, пропозицій щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

формування річного календарного плану навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивних змагань Херсонської області;

проведення заходів, затверджених календарним планом навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту.

організація роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення;

вдосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою і спортом широких верств населення;

забезпечення збереження існуючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних клубів, секцій, груп та сприяння створенню нових форм оздоровлення населення;

здійснення контролю за станом і розвитком фізичної культури і спорту, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту в районі;

ведення обліку роботи, проведеної у сфері фізичної культури і спорту, реєстрація спортивних рекордів та досягнень, встановлених у районі;

порушення у встановленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів та фахівців фізичної культури і спорту;

вивчення потреби в кадрах сфери фізичної культури і спорту;

комплектація складу збірних команд району з видів спорту та забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного та районного рівнів;

здійснення контролю за цивільним використанням і технічним станом об’єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості у районі;

подання пропозицій щодо застосування дисциплінарних стягнень (дискваліфікація спортсменів, позбавлення кваліфікаційних і почесних спортивних звань та прав на провадження тренерської, суддівської діяльності) до спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту за порушення правил змагань, договорів, контрактів;

забезпечення організації роботи та ведення діловодства;

забезпечення контролю та ведення архівної справи, здійснення реєстрації та ведення вхідної та вихідної документації;

контроль за своєчасним виконанням спеціалістами завдань згідно з резолюціями начальника;

заміна у межах своєї компетенції начальника відділу у зв’язку з виробничою необхідністю або у випадку його відсутності.

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

 

Документи приймаються до 17 години 00 хвилин 19 червня 2018 року (м. Генічеськ, вул. Вокзальна, 15)

Дата, час і місце проведення конкурсу 22 червня 2018 року о 10 годині 00 хвилин,

за адресою: 75500 Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Центральна, 5

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Філіпова Лілія Фрідріхівна,

(05534) 3-20-28, vssms_genichesk@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1

Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування

2

Досвід роботи Не потребує

3

Володіння державною мовою Вільне

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне
виконання
поставлених завдань

– вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2

Командна
робота та взаємодія

– вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати взаємний зв’язок

 

3

Сприйняття змін

– здатність приймати зміни та змінюватись

4

 

Технічні вміння

– вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5

Особистісні компетенції

– відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

 

2

Знання спеціального законодавства, що повязане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– «Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про звернення громадян»

– «Про виконавче провадження»

– «Про фізичну культуру і спорт»

– «Про оздоровлення та відпочинок дітей»


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника Управління
економічного розвитку Генічеської
районної державної адміністрації
03.04.2018 № 14

УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –
державного реєстратора Управління економічного розвитку
Генічеської районної державної адміністрації.

Загальні умови

Посадові обов’язки Державний реєстратор забезпечує:
– проведення державної реєстрації речових прав власності на нерухоме майно та їх обтяжень;
– ведення Державного реєстру прав;
– взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
– формування та зберігання архівних справ;
– зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, які сформовано або надійшли до Генічеської районної держаної адміністрації за місцем знаходження відповідного майна
Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 15 годин 45 хвилин 26 квітня 2018 року (м. Генічеськ, вул. Центральна, 5; IIІ поверх, каб.30)

Місце, час та дата початку проведення конкурсу Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,
(м. Генічеськ, вул. Центральна, 5, IIІ поверх, каб.30),
04 травня 2018 року о 10 годині 00 хвилин
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Стахієва Ірина Іванівна, (05534) 3-70-27,

gen.up-econ@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1 Освіта Вища освіта за спеціальністю правознавство
2 Досвід роботи Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста – не менше 1 року, або стаж роботи в інших сферах управління – не менше 3 років відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2015 № 2790/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних зі статусом державного реєстратора»
3 Володіння державно мовою

Вільне

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність;

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

– «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– «Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про звернення громадян»

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника Відділу культури
Генічеської районної державної
адміністрації
від 02 квітня 2018 року № 25

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» на період відсутності основного працівника – головного спеціаліста Відділу культури Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

 Обов’язками головного спеціаліста відділу культури районної державної адміністрації є:

– виконання роботи з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності;

– здійснення банківських операцій, пов’язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей, заробітної плати, інших виплат;

– участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків;

– готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку;

– виконання роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації;

– участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів;

– забезпечення підготовки оброблених документів для збереження їх протягом установленого терміну;

– ведення бухгалтерського обліку коштів державного бюджету;

– здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення фінансових документів, дотриманням фінансової дисципліни;

– планування діяльності відділу, підготовка планів роботи та звітів про їх виконання;

– аналіз якісного складу державних службовців, обчислення стажу роботи та державної служби;

– здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних установ»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відсутності основного працівника (до 08.10.2019)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Термін прийняття документів: останній термін прийняття документів 27 квітня 2018 року до 15.45.

Дата, час і місце проведення конкурсу

04 травня 2018 року о 14 годині 00 хвилин

за адресою: Приміщення районної державної адміністрації

(м. Генічеськ, вул. Центральна, 5, II поверх)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ступак Лариса Вікторівна, (05534) 3-51-47

kulturagenichesk@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державно мовою

Вільне

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

– вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2

Командна робота та взаємодія

– вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати взаємний зв’язок

3

Сприйняття змін

– здатність приймати зміни та змінюватись
4

Технічні вміння

– вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5

Особистісні компетенції

– відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1.Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов`язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структур-ний підрозділ)

Закони України:

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– «Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про звернення громадян»

– «Про виконавче провадження»

– «Про культуру»

– «Бюджетний Кодекс України»

– «Про державний бюджет України» на відповідний період

– «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні»

 

 

Начальник Відділу культури
Генічеської районної державної адміністрації        В.А.Сухорукова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника служби
у справах дітей районної
державної адміністрації
02.02.2018 № 04

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» на період відсутності основного працівника – головного спеціаліста сектору з питань усиновлення, опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування служи у справах дітей Генічеської районної державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки – Відповідає за такі напрямки роботи служби, як соціальний захист дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, питання спірного виховання дітей при розлучені їх батьків, працевлаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

– Здійснює координаційне та методичне керівництво цим напрямком роботи в межах своїх повноважень.

– За дорученням начальника служби забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції.

– Готує інформації про хід виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших посадових документів з питань, віднесених до компетенції.

– Бере участь у реалізації заходів щодо вдосконалення співпраці з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

– Оформляє відповідні документи для направлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в державні заклади. Забезпечує контроль за їх влаштуванням.

– Проводить роботу щодо своєчасного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів для захисту прав та інтересів дітей, які виховуються у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, а також у закладах соціального захисту дітей незалежно від форм власності.

– Вживає заходів щодо влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на вакантні робочі місця або на навчання в загальноосвітні школи, професійно-технічні чи вищі навчальні заклади.

– Разом з іншими підрозділами районної державної адміністрації, правоохоронними органами, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та за участі громадськості проводить обстеження умов перебування дитини та з’ясовує обставини відсутності батьківського піклування, оформлює відповідний акт.

– Веде документацію, що стосується дітей, які влаштовані під опіку, піклування громадян України, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу .

– Веде облік кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі.

– Готує проекти розпоряджень про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування громадян, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу і влаштування до них дітей.

– Спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді бере участь у підборі дітей та сприяє налагодженню психологічного контакту дітей та потенційних прийомних батьків, батьків – вихователів.

– Узагальнює інформацію про призначення державної соціальної допомоги дітям – вихованцям та прийомним дітям та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

– Забезпечує ведення обліку кандидатів в усиновлювачі.

– Забезпечує ведення обліку дітей, які підлягають усиновленню.

– Забезпечує підготовку документів з метою усиновлення дітей.

– Забезпечує формування анкет дітей, які підлягають усиновленню.

– Є користувачем ЄІАС «Діти».

– Готує статистичну звітність з питань усиновлення, опіки, піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування.

– Надає практичну, методичну та консультативну допомогу у вирішенні питань соціального захисту дітей міській, селищним, сільським радам району, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам, у межах своєї компетенції.

– Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей.

– Проводить інформаційно – роз’яснювальну роботу у межах своєї компетенції через засоби масової інформації.

– Бере участь у наданні пропозицій при підготовці районних програм з питань, що входять до компетенції служби.

– Систематично підвищує свою ділову кваліфікацію.

– Виконує інші обов’язки, покладені завідуючим сектору, начальником служби у справах дітей.

Умови оплати праці
Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово (на період відсутності основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (у порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 01 березня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу Приміщення Генічеської районної державної адміністрації,

(м. Генічеськ, вул. Центральна, 5, IIІ поверх),

06 березня 2018 року о 14 годині 00 хвилин

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Демченко Анжела Володимирівна, (05534) 3-62-12, 35777216@mail.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1 Освіта Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра відповідного професійного спрямування.
2 Досвід роботи Не потребує.
3 Володіння державно мовою Вільне.
Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1 Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією;

– здатність працювати в декількох проектах одночасно;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Командна робота і взаємодія – вміння працювати в команді;

– вміння ефективної координації з іншими;

– вміння надавати зворотній зв’язок;

3 Сприйняття змін – здатність приймати зміни і змінюватись
4 Технічні вміння – вміння вільно використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення;

– використовувати офісну техніку та мережеве обладнання на високому рівні

5 Особистісні компетенції – відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– уважність до деталей;

– наполегливість;

– креативність та ініціативність;

– орієнтація на саморозвиток;

– вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1 Знання законодавства Знання:

1. Конституція України

2. Закон України «Про державну службу»

3. Закон України «Про запобігання корупції»

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закони України:

– «Про доступ до публічної інформації»

– «Про місцеві державні адміністрації»

– « Про місцеве самоврядування в Україні»

– «Про звернення громадян»

– Закон України «Закону України “Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

– Закон України «Про органи і служби у справах дітей
та спеціальні установи для дітей»

– Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Начальник служби у справах дітей
районної державної адміністрації К.О.Ружанська

Сторінки: 1 2 3