Корисна інформація

Керівникам центрів надання адміністративних послуг Херсонської області


Корисна інформація

ДО УВАГИ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ !  ПРИВЕДЕННЯ СТАТУТІВ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА!

завантажити

Як відомо, 1 січня 2017 року спливає термін для неприбуткових організацій з перереєстрації статутів згідно нових вимог  податкового законодавства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440, затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, згідно з яким неприбуткові організації, які не приведуть свої установчі документи відповідно до норм пункту  133.4 статті 133 Податкового кодексу України, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Детально ознайомитись із текстом Постанови можливо за наступним посиланням:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF/ print1452602521925016

Пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України визначено,                   що неприбутковим підприємством, установою та організацією                                   є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає  вимогам:

– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

– установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

– установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

– внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, можуть бути віднесені й громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання.

 

Для приведення статутів (положень) громадських формувань у відповідність до  вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, відповідно до визначеного частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб , фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» переліку,  надаються наступні документи:

– заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі. (форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5, із змінами внесеними наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2016;

– примірник оригіналу (нотаріальна засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського формування про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру. (Вимоги до оформлення таких рішень (протоколів вищих органів управління громадських формувань) визначено спеціальними законами – «Про громадські об’єднання», «Про політичні партії», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»). Також, законами визначено строк подання цих рішень для державної реєстрації;

– примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління;

– документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру;

– документ про сплату адміністративного збору (реквізити сплати адміністративного збору за наступним посиланням:  http://just.ks.ua/news/rekviziti-administrativnogo-zboru-za-derzhavnu-reyestratsiyu-zmin-do-vidomostey-pro-yuridichnu-osobu-shha-mistyatsya-v-yedinomu-derzhavnomu-reyestri-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriyemtsiv-ta/ );

– статут громадського формування у новій редакції, який повинен бути викладений у письмовій формі, прошитий, пронумерований та підписаний членами громадського формування або уповноваженими ними особами.

 

Також, нагадуємо представникам громадських об’єднань , що відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання»,  до 31.12.2017 року статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій повинні бути приведені у відповідність із цим Законом, для чого подаються документи відповідно до частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», як наведено вище.

 

Для реєстрації змін, документи надаються до:

–  управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вулиця Олександрівська, 30, другий поверх, кабінети №№1,10, у робочий час з понеділка – по п’ятницю з 9 до 13 годин та з 15 до 17 години;

– центрів надання адміністративних послуг, утворених при виконавчих комітетах міських рад та районних державних адміністрацій;

– Херсонського, Каховського, Бериславського, Голопристанського місцевих центрів з надання безоплатної вторинної допомоги.

Якщо документи подаються особисто (керівником Організації, відомості щодо якого містяться у Єдиному державному реєстрі), заявник пред’являє свій паспорт громадянина  України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.


 

http://pravo.org.ua/209-slaider-novyn/1837-shcho-take-tsentry-nadannia-administratyvnykh-posluh-vidio.html

2304201514390123042015143902


инфо