«Інформація для внутрішньо переміщених осіб»

14.09.18

Зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам

Урядом постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 548 внесено зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (далі – Порядок № 505).

Змінами до Порядку № 505 передбачено:

Грошова допомога не призначається на члена сім’ї:

 


07.09.18

Призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам

Управлінням соціального захисту населення проводиться призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». Грошова допомога призначається з дня звернення та виплачується в наступних розмірах :

– для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) у розмірі 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);

– для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

– для осіб з інвалідністю І групи – 1865,50 грн.;

– для осіб з інвалідністю ІІ групи – 1650,25 грн.;

– для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 1435,00 грн.

Кожні шість місяців проводиться перепризначення зазначеної допомоги.

Загальний розмір допомоги на сім’ю не може перевищувати 3 000 гривень, для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю – 3400 гривень, для багатодітної сім’ї – 5000 гривень.


25.06.2018

Шановні мешканці Генічеського району,
які перемістилися із Донецької, Луганської областей та АР Крим!

На території Херсонської області діє Всеукраїнський громадський рух «Сила права», який надає безкоштовну юридичну допомогу з підготовки і супроводу позовів проти Російської Федерації, як держави-агресора, в національних судах України з метою отримання компенсації матеріальної та моральної шкоди.

Більш детальну інформацію ви можете отримати на офіційному сайті www.sila-prava.org

або за телефонами: (0552) 43-36-37; (050) 477-34-44; (050) 924-86-66.

За інформацією управління
соціального захисту населення
Генічеської райдержадміністрації.


20.12.17

Уряд підвищив розміри та спростив порядок контролю проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам з інвалідністю. Прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 689 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» передбачено:

Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди у довільній формі про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї (далі — уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах:

для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) — 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);

для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю — 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для осіб з інвалідністю II групи — 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для осіб з інвалідністю III групи — прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

для працездатних осіб — 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень або 3 400 гривень, якщо до складу сім’ї входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю.

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією, поданою компетентним органом.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку (у випадку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку) заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї.

Особам працездатного віку, яким виплату грошової допомоги було припинено відповідно до пункту 7 цього Порядку, грошова допомога не призначається.”.

Призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312). Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі — соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами можуть проводитись публічним акціонерним товариством “Укрпошта” (далі — ПАТ “Укрпошта”) з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб;

для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

Під час формування списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35,ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), зазначаються відомості про отримувачів пенсій та грошової допомоги, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи.

Дія платіжних карток установлюється на строк до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (перші два рази — кожні шість місяців, надалі — кожні 12 місяців). Після завершення строку дії картка перевипускається за рахунок публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, проводиться кожні три місяці з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.

Інформація про одержувачів соціальних виплат, які пройшли фізичну ідентифікацію, та дату її проведення щотижня надається в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через захищені канали зв’язку публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” Міністерству соціальної політики для внесення відповідної інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

У разі непроходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” зупиняє видаткові операції за поточним рахунком і не пізніше ніж наступного робочого дня інформує про таке рішення:

щодо одержувачів пенсій — Пенсійний фонд України та Міністерство фінансів;

щодо одержувачів інших соціальних виплат — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад і Міністерство фінансів.

Відновлення видаткових операцій проводиться публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” з дати, наступної за днем проведення фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Припинення або відновлення соціальних виплат проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районниху м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об’єднаними управліннями згідно з Порядком здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 “Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1702).”;

Контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) шляхом відвідування не рідше ніж одного разу на шість місяців фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики. Якщо в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо проходження особою фізичної ідентифікації в публічному акціонерному товаристві “Державний ощадний банк України”, чергова перевірка у відповідному періоді не проводиться.

Чергова перевірка не проводиться стосовно:

внутрішньо переміщених осіб, які працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування та якими надано довідку з місця роботи про те, що вони перебувають у трудових відносинах із відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування і умови їх роботи потребують постійного перебування на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (за винятком відряджень за кордон);

військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення антитерористичної операції, за наявності довідки з військової частини про залучення до проведення антитерористичної операції.”.

За інформацією управління СЗН


Інформація для громадян, які тимчасово переїхали з Донецької та Луганської областей

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509 “Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції” для призначення (та подовження виплати) державних соціальних допомог і пенсій особам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного перебування для постановки на облік та отримання довідки про взяття на облік.

Повідомляємо, що виплати державних соціальних допомог і пенсій, переселенцям з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, які не зареєстровані в Єдиній базі обліку та не мають підтверджуючих довідок будуть припинені.

Для отримання довідки необхідно звернутися особисто або через законного представника із заявою до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання чи перебування. Заява заповнюється на підставі документа, що посвідчує особу та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

За консультаціями та більш детальною інформацією з зазначеного вище питання необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за адресою:

м. Генічеськ, проспект Миру, 43, під’їзд 5, каб.9, тел. 3 54 22.

Начальник УСЗН
Л.Бубнова