ВІДШКОДУВАННЯ ГОТІВКОЮ ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА ТА СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ПІЛЬГОМ КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2016 р. N 540

Київ

Деякі питання надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. N 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (Постанова N 356) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 34, ст. 1268) зміни, що додаються.

2. Установити, що у 2016 році витрати, пов’язані з виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. N 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (Постанова N 356), здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, збільшеної відповідно до перерозподілу згідно з частиною шостою статті 102 Бюджетного кодексу України обсягів субвенцій на державні програми соціального захисту.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити проведення перерахунку наданих пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу, призначених із застосуванням граничних показників вартості твердого палива і скрапленого газу, що діяли до набрання чинності цією постановою.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2016 р. N 540

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. N 356 (
Постанова N 356)

Підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1) для надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2016 році застосовуються такі граничні показники вартості:

твердого палива – 2000 гривень за 1 тонну;

скрапленого газу – 200 гривень за один балон;

2) у наступних роках зазначені граничні показники вартості твердого палива і скрапленого газу індексуються на коефіцієнт (Кі), який визначається за формулою:

Кі = (Iпот/100) х (I1/100) х (I2 / 100) х …. х (In/100),

де Iпот – прогнозний індекс споживчих цін поточного року (грудень до грудня попереднього року);

I1, I2, …. In – прогнозні індекси споживчих цін за попередні роки (грудень до грудня попереднього року) починаючи з 2017 року;”.

Таким чином граничні показники вартості твердого палива і скрапленого газу у 2016 році складатимуть:

для  громадян, які  відповідно до   чинного  законодавства  мають  право   на:

100 % пільгу, готівка призначається  у  розмірі :

–  тверде  паливо – 2000,00 грн.

–  скраплений  газ – 200,00 грн.

75 %  пільгу, готівка призначається  у  розмірі :

–  тверде  паливо – 1500,00 грн.

–  скраплений  газ – 150,00 грн.

50 %  пільгу, готівка призначається  у  розмірі :

–  тверде  паливо – 1000,00 грн.

–  скраплений  газ – 100,00 грн.

Відшкодування готівкою витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу пільговим категоріям населення у 2016 році

Для забезпечення соціальних гарантій в державі значна увага приділяється підвищенню адресності надання пільг населенню.

Першим кроком у цьому напрямку стало призначення пільг населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу у грошовій формі.

Статтею 102 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 2001р. №1763 «Про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» та від 31 січня 2007р. №77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам» регламентовано порядок призначення пільг населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою.

12 березня 2016 року на виконання вищезазначених постанов та постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 №356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетом» розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації за № 104 затверджено мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом, граничні показники вартості тонни вугілля,  балону скрапленого газу.

Виходячи з цього в 2016 році:

пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу надаватимуться із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство на рік.

Граничний  показник  вартості  1 тонни  твердого  палива   становить   1532,88 грн.,  1 балону скрапленого  газу  –  196,74 грн.

Для  громадян, які  відповідно до   чинного  законодавства  мають  право   на:

100 % пільгу, готівка призначається  у  розмірі :

–  тверде  паливо – 1532,88 грн.

–  скраплений  газ – 196,74 грн.

75 %  пільгу, готівка призначається  у  розмірі :

–  тверде  паливо – 1149,66 грн.

–  скраплений  газ – 147,56 грн.

50 %  пільгу, готівка призначається  у  розмірі :

–  тверде  паливо – 766,44 грн.

–  скраплений  газ – 98,37 грн.

Для призначення пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу особам, які мають на них право відповідно до чинного законодавства, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Генічеської районної державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: м. Генічеськ, пр.-т Миру 43 або до сільських, селищних рад за зареєстрованим місцем проживання з відповідною заявою, до якої необхідно додати довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення.

Призначення та виплата пільги на тверде паливо і скраплений газ готівкою проводиться один раз на рік.

Увага!

Згідно Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 389 від 01.06.2015 року, право на даний вид пільги матимуть пільговики, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує 1710,00 грн. на одну особу.

Пільговики, право на пільги яким надається по доходам:

  1. Багатодітні сім’ї;

  2. Сім.ї загиблих (померлих) ветеранів війни;

  3. Сільські міліціонери на пенсії;

  4. Пенсіонери профпризнаку;

  5. Учасники війни;

  6. Жертви нацистських переслідувань.

Інші категорії пільговиків мають право на пільги без урахування доходів.

.


Відповідно до ст.102 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг та житлових субсидій” на 2015 рік затверджено граничні показники вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг і житлових субсидій населенню на їх придбання за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

У 2015 році граничні показники вартості твердого палива становлять 1368,65 грн. та скрапленого газу – 175,59 грн.

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ТВЕРДОГО ПАЛИВА ТА СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ:

Перелік пільгових категорій Сума на тверде паливо (грн..) Сума на скраплений газ (грн..)
Інваліди війни 100 % 1368,65 175,59
Учасники бойових дій 75 % 1026,49 131,69
Учасники війни 50 % 684,33 87,80
Члени сімей померлого ветерана війни (СПВ) 50 %
Жертви нацистських переслідувань ст.. 6(1) 75 % 1026,49
Жертви нацистських переслідувань ст.. 6(2) 100 % 1368,65
ЧАЕС 50 % 684,33
ВС,ВОВС,МВС 50 % 684,33
Сільські міліціонери на пенсії 100 % 1368,65
Пенсіонери профпризнаки 100 % 1368,65
Багатодітні сім’ї 50 % 684,33 87,80

 

Пільги на тверде паливо та скраплений газ надаються у натуральній формі за особистою заявою пільговика.

Для призначення готівкової виплати пільговикам необхідно звернутися за зареєстрованим місцем проживання:

–  жителям сіл  району – у сільські ради, селищні ради,

–  жителям  міста Генічеська – до  управління праці та соціального захисту населення за адресою: м. Генічеськ, пр.-т. Миру, 43 під’їзд 4, каб. 5. телефон для довідок 3 33 14.

При собі потрібно мати: паспорт, ідентифікаційний номер, документ, який дає право на пільги, довідку про склад сім’ї.

Увага!

Згідно Порядку надання  пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 389 від 01.06.2015 року, право на даний вид пільги матимуть пільговики, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує 1710,00 грн. на одну особу.

Пільговики, право на пільги яким надається по доходам:

1.    Багатодітні сім’ї;
2.    Сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни;
3.    Сільські міліціонери на пенсії;
4.    Пенсіонери професійного признаку;
5.    Учасники війни;
6.    Жертви нацистських переслідувань.

Інші категорії пільговиків мають право на пільги без урахування доходів.