Для учасників АТО

пам’ятка для участників АТО


Уряд затвердив Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників АТО до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 серпня 2016 р. № 528 
Київ

Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад, що додається.

 

Прем’єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2016 р. № 528

 

ПОРЯДОК 
виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад

 1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування учасникам антитерористичної операції витрат на оплату проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад.
 2. Відшкодування витрат на оплату проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ та назад проводиться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на заходи із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.
 3. Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції з числа осіб, яким установлено один з таких статусів:

учасник бойових дій – відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон);

інвалід війни – відповідно до пунктів 111-14 частини другої статті 7 Закону;

учасник війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, які супроводжують інваліда війни I групи.

 1. Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ та назад виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі – органи соціального захисту населення).
 2. Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ та назад надається у разі користування таким міжміським транспортом:

залізничним – у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними документами, але не більше вартості проїзду в плацкартному/купейному вагоні швидкого поїзда та вагоні другого класу швидкісного поїзда;

автомобільним загального користування (крім таксі) – у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними документами.

Витрати на проїзд транспортом міського та приміського сполучення відшкодуванню не підлягають.

 1. Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ та назад призначається в разі, коли звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 90 календарних днів із зазначеної в проїзному документі дати закінчення поїздки.
 2. Для відшкодування вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад учасники антитерористичної операції подають до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) такі документи:

1) заяву про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі, та адреси для надіслання органом соціального захисту населення повідомлення про прийняте рішення (електронною поштою або на паперовому носії);

2) копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

3) заповнений реабілітаційною установою відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків перебування в реабілітаційній установі;

4) оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).

 1. Рішення про відшкодування учасникам антитерористичної операції вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад приймається органом соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дати надходження документів.
 2. Виплата коштів проводиться через банківські установи та Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”.
 3. Заявники та реабілітаційні установи відповідають за достовірність поданих відомостей та документів, у яких вони містяться.
 4. Надміру виплачені суми з відшкодування витрат на оплату проїзду внаслідок подання заявником недостовірних відомостей підлягають стягненню в установленому порядку.

 

Уряд вніс зміни до Порядку надання статусу учасника бойових дій

1410

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Ухваленим документом встановлюються критерії надання статусу учасника бойових дій особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою унеможливлення отримання статусу учасника бойових дій особами, які не брали участі в бойових діях.

Так, тепер статус учасника бойових дій надається особам у разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.

Зазначений строк не застосовується до осіб, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, а також у разі отримання особами поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань.

Також ухваленим документом уточнено перелік документів, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. № 602

Київ

Про внесення змін до Порядку надання статусу
учасника бойових дій особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 73, ст. 2068; 2015 р., № 22, ст. 605, № 50, ст. 1600, № 68, ст. 2234; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 42, ст. 1575, № 68, ст. 2281), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 72

 

 
   

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2016 р. № 602

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання статусу учасника бойових
дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України   і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення

 1. Абзац третій пункту 2 після слів “такі добровольчі формування” доповнити словами “згідно з переліком, визначеним Антитерористичним центром при СБУ та Генеральним штабом Збройних Сил,”.
 2. Доповнити Порядок пунктом 21такого змісту:

“21. Статус учасника бойових дій надається особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, в разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.

Особам, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією, а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції.”.

 1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є такі документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення:

витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документи про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів, — документи, зазначені в абзаці другому цього пункту, витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), — документи, зазначені в абзаці другому цього пункту, матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку, — документи про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, передбачені абзацами другим — четвертим цього пункту, або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, у разі підтвердження суб’єктами боротьби з тероризмом факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами;

для осіб, які проходять службу (працюють) у військових частинах (органах, підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, — витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення.”.

 1. В абзаці першому пункту 6:

1) перше речення після слів “керівника Антитерористичного центру при СБУ” доповнити словами “або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ”;

2) у другому реченні слова “у місячний строк” замінити словами і цифрами “не раніше ніж через 30 календарних днів”.

 1. У тексті Порядку слова “установа, заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “підприємство, установа та організація” у відповідному відмінку і числі.
 2. У додатку 1 до Порядку слова “установи, закладу” замінити словами “підприємства, установи та організації”.

 

Пільги зі вступу у вищі навчальні заклади для учасників АТО

12929

Учасники АТО зможуть здавати вступні іспити замість ЗНО, а ті, хто став інвалідом війни під час  служби АТО або під час Революції Гідності, вступатимуть за співбесідою. Детальніше – в умовах прийому до вузів, опублікованих* на сайті  Міністерства освіти України Міністерства освіти і науки України.

Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором).

Право на зарахування за співбесідою мають особи:


 

Нові можливості придбання житла для учасників АТО

та сімей загиблих

 

19 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову «Про забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І–ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов».

 

Зазначеним рішенням Уряду надано право сім’ям інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТО отримувати грошову компенсацію за належне їм житло відповідно до Житлового кодексу.

Таким чином сім’ї загиблих учасників АТО та інваліди з числа учасників АТО зможуть самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купуватимуть його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої Урядом.

У Мінсоцполітики наголошують, що реалізація постанови не потребує додаткових витрат з Держбюджету. Водночас прийняте рішення надасть змогу ефективно використовувати бюджетні кошти та забезпечить можливість уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 719

Київ

Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців,
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а
також інвалідів І—ІІ групи з числа військовослужбовців, які
брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 481 Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов;

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

 1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 348 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1373).

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 2016 р. № 719

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі — субвенція), і перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР.
 2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
 3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі — регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (далі — районні та міські органи соціального захисту населення).

 1. Субвенція спрямовується на придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринках або на інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” шляхом призначення і виплати сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I—II групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі — сім’ї загиблих військовослужбовців та інваліди), грошової компенсації за належні їм для отримання жилі приміщення.
 2. Розподіл коштів субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва у 2016 році здійснюється головним розпорядником на підставі інформації обласних, Київської міської держадміністрацій пропорційно кількості сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів, які перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов, а починаючи з 2017 року — на підставі інформації регіональних органів соціального захисту населення щодо потреби у наданні грошової компенсації за формою згідно з додатком, яка подається до Мінсоцполітики станом на 1 квітня поточного року.
 3. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл коштів субвенції між районними та міськими органами соціального захисту населення пропорційно кількості сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів з урахуванням конкретних обставин, в яких перебувають такі сім’ї та інваліди у кожному регіоні, або необхідності задоволення потреби у житлі якомога більшого числа сімей та інвалідів відповідно до інформації, поданої виконавчими комітетами районної, міської, районної в місті, селищної, сільської рад.
 4. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.
 5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 6. Казначейство щомісяця подає Мінфіну та Мінсоцполітики інформацію про перераховані суми коштів у розрізі обласних (міського бюджету м. Києва) і районних та міських (міст обласного значення) бюджетів та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.
 7. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років здійснюється в установленому законодавством порядку.
 8. Головний розпорядник субвенції подає Мінфіну щокварталу до
  20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.
 9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 2016 р. № 719

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі
приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також
інвалідам I—II групи з числа військовослужбовців, які брали
участь у зазначеній операції, та потребують
поліпшення житлових умов

 1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі — загиблий військовослужбовець), а також інвалідам I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі — грошова компенсація), та перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР (далі — квартирний облік), та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі — Реєстр).
 2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей загиблих військовослужбовців, смерть яких пов’язана з безпосередньою участю в антитерористичній операції, статус яким надано відповідно до абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і які перебувають на квартирному обліку (далі — сім’я загиблого військовослужбовця) за категоріями у такій черговості:

1) категорія I — дружина (чоловік) та малолітні і неповнолітні діти
(в тому числі усиновлені до дня загибелі військовослужбовця), які проживають разом з нею (ним); дружина (чоловік), якщо у загиблого немає дітей (в тому числі усиновлених);

2) категорія II — малолітні та неповнолітні діти (в тому числі усиновлені військовослужбовцем) у разі, коли на день загибелі військовослужбовця він (вона) був розлучений або не був розлучений, але дружина (чоловік) позбавлені батьківських прав, або загиблий військовослужбовець не був розлучений і його дружина (чоловік) не позбавлені батьківських прав, але при цьому малолітні та неповнолітні діти проживають окремо від дружини (чоловіка); малолітні та неповнолітні діти загиблого;

3) категорія III — батьки загиблого військовослужбовця;

4) категорія IV — повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

5) категорія V — повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства та мають свої сім’ї;

6) категорія VI — повнолітні діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти;

7) категорія VII — дружина (чоловік), які на момент загибелі військовослужбовця були позбавлені батьківських прав відносно малолітніх та неповнолітніх дітей загиблого військовослужбовця, у тому числі усиновлених загиблим військовослужбовцем, або які не позбавлені батьківських прав, але неповнолітні діти, в тому числі усиновлені загиблим військовослужбовцем, проживають окремо від дружини (чоловіка).

 1. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають інваліди війни I та II групи, визначені у пункті 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на квартирному обліку (далі — інваліди).
 2. Грошова компенсація членам сім’ї загиблого військовослужбовця або інвалідам виплачується в порядку черговості постановки на квартирний облік в межах однієї категорії за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.
 3. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, за рішенням виконавчого комітету міської, районної в місті (у разі її створення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в
  м. Києві держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації (далі — комісія).

До складу комісії входять представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських організацій, які об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою).

 1. До повноважень комісії належить:

перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця та інваліда;

визначення категорії особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця;

перевірка складу сім’ї інваліда;

перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого військовослужбовця та інваліда;

перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого військовослужбовця, які мають право на грошову компенсацію;

прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

визначення розміру грошової компенсації.

 1. Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї загиблого військовослужбовця, інвалід (далі — заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку (далі — орган соціального захисту населення).
 2. До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою — документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого військовослужбовця або інваліда;

3) довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068) про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або інваліда в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

4) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім’ї — осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

5) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим військовослужбовцем, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим військовослужбовцем, між інвалідом і членами його сім’ї, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

 1. Вимога щодо обов’язкового перебування на квартирному обліку не поширюється на неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого військовослужбовця.
 2. Орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника, про що складає акт за формою, встановленою Мінсоцполітики.
 3. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів, а у випадку, визначеному у пункті 22 цього Порядку, протягом десяти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.
 4. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.
 5. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.
 6. У рішенні комісії зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові заявника;

2) прізвище, ім’я та по батькові законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує його повноваження;

3) належність загиблого військовослужбовця або інваліда до військовослужбовців одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) факт спільного або роздільного проживання із заявником неповнолітніх та малолітніх дітей загиблого військовослужбовця;

5) статус і категорія заявника;

6) члени сім’ї інваліда, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку із заявником відповідно до пункту 21 цього Порядку;

7) кількість осіб із членів сім’ї загиблого військовослужбовця за однією категорією, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку із загиблим військовослужбовцем;

8) факт перебування заявника на квартирному обліку з урахуванням норми, зазначеної у пункті 9 цього Порядку;

9) інформація про те, чи надавалося раніше заявнику житло або грошова компенсація як члену сім’ї загиблого військовослужбовця або інваліду;

10) інформація про те, чи надавалося раніше комусь із членів однієї сім’ї загиблого військовослужбовця житло або грошова компенсація.

 1. Комісія може відмовити заявнику в призначенні грошової допомоги з таких підстав:

1) загиблий військовослужбовець або інвалід не є військовослужбовцями, визначеними в абзаці восьмому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

2) загиблий військовослужбовець або інвалід не брав безпосередню участь в антитерористичній операції (відсутня довідка, визначена в підпункті 3 пункту 8 цього Порядку);

3) заявник не є членом сім’ї загиблого військовослужбовця, визначеним в абзацах шістнадцятому — двадцять другому пункту 1
статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) заявник не є особою, визначеною у пункті 11 частини другої
статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

5) заявник не перебуває на квартирному обліку з урахуванням норми, визначеної у пункті 9 цього Порядку;

6) заявник є членом сім’ї загиблого військовослужбовця за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї загиблого військовослужбовця, в разі одночасного подання ними заяви на отримання грошової компенсації;

7) заявник є членом сім’ї загиблого військовослужбовця за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, — до виплати грошової компенсації всім членам сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;

8) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї загиблого військовослужбовця або як інваліду.

 1. Члени сім’ї загиблого військовослужбовця, яким було відмовлено в призначенні і виплаті грошової компенсації згідно з підпунктами 6 і 7 пункту 15 цього Порядку, мають право на отримання грошової компенсації після виплати такої компенсації всім членам сімей загиблих військовослужбовців, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату.
 2. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення.
 3. Заявник має право оскаржити рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації до суду.
 4. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи з таких нормативів:

1) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім’ї загиблого військовослужбовця за однією категорією з урахуванням загиблого військовослужбовця у разі, коли він перебував на квартирному обліку разом з членами своєї сім’ї;

2) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на інваліда та кожного члена його сім’ї, зазначеного у абзаці другому пункту 21 цього Порядку;

3) за нормою 35,22 кв. метра жилої площі на сім’ю загиблого військовослужбовця за однією категорією або на сім’ю інваліда;

4) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї загиблого військовослужбовця за однією категорією або члена сім’ї інваліда, який є інвалідом I чи II групи або дитиною-інвалідом (у тому числі з урахуванням заявника);

5) з урахуванням опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією і яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду України від 27 вересня 2005 р. № 174 (далі — гранична вартість).

При цьому для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість збільшується у 1,75 раза, для міст — обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік — у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. —
у 1,25 раза.

 1. Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ,

де Nс — кількість членів сім’ї загиблого військовослужбовця за однією категорією або кількість членів сім’ї інваліда, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп — кількість членів сім’ї загиблого військовослужбовця за однією категорією або кількість членів сім’ї інваліда, які є інвалідами I чи II групи або дитиною-інвалідом і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг — гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією;

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці другому підпункту 5 пункту 19 цього Порядку;

ПЗ — витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

 1. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації інваліду комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів сім’ї – осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку. При цьому в розрахунок включаються лише особи, які зазначені в рішенні про взяття на квартирний облік.

До членів сім’ї інвалідів належать: дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) та неповнолітні (до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

 1. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації малолітнім чи неповнолітнім дітям загиблого військовослужбовця, в тому числі усиновленим ним (підпункт 2 пункту 2 цього Порядку), комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично проживають, якщо ця особа є членом сім’ї загиблого військовослужбовця і потребує поліпшення житлових умов.

Рішення у цьому випадку приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, в якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей загиблого військовослужбовця, а також на підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти фактично проживають, є дружина (чоловік) загиблого військовослужбовця, до уваги не береться факт позбавлення її (його) батьківських прав.

 1. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім’ї загиблого військовослужбовця, які потребують поліпшення житлових умов, належать до однієї категорії і водночас не є членами однієї сім’ї згідно з нормами Сімейного кодексу України (розлучені батьки загиблого) з урахуванням 35,22 кв. метра на кожного члена сім’ї загиблого військовослужбовця.
 2. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про призначення і виплату грошової компенсації комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми належної йому грошової компенсації, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.
 3. Заявник може оскаржити рішення комісії щодо належної йому суми грошової компенсації до суду.
 4. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до відділення публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (далі — уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі — спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.
 5. Після відкриття спеціального рахунка заявник повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення, в якому він перебуває на обліку в Реєстрі, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.
 6. Орган соціального захисту населення після отримання від заявника реквізитів його спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні комісії, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів на його спеціальний рахунок.
 7. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.
 8. Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку члени сімей загиблих військовослужбовців та інваліди самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” (далі — об’єкт інвестування) в будь-якому населеному пункті на території України.
 9. Для переказу коштів із спеціального рахунка заявник подає до уповноваженого банку заяву про переказ коштів на придбання житла або на інвестування його будівництва, до якої долучається платіжне доручення на переказ коштів в оплату по договору купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринках, у разі інвестування в об’єкти житлового будівництва — інвестиційний договір відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” (далі — договір), а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором.
 10. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у власність заявника.
 11. У разі укладення інвестиційного договору на будівництво у договорі повинна бути передбачена відповідальність забудовника за порушення строків введення в експлуатацію об’єкта нерухомості та надання документів щодо права власності на житло заявника після завершення будівництва.
 12. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору вимогам, установленим у пунктах 32 і 33 цього Порядку, протягом п’яти робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.
 13. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність заявника житла відповідно до установлених норм;

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;

3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є неповнолітній член сім’ї загиблого військовослужбовця або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладався договір і яким призначалася грошова компенсація, в разі їх наявності;

4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців, а строк виконання інвестиційного договору не перевищує двох років з дня його укладення.

 1. У разі виявлення порушень умов переказу коштів, зазначених у пунктах 32 і 33, підпунктах 1—4 пункту 35 цього Порядку, орган соціального захисту населення письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів за його заявою із зазначенням причин такої відмови.
 2. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів після усунення причин відмови в переказі коштів згідно із договором або оскаржити відмову органу соціального захисту населення до суду.
 3. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не здійснив переказ коштів на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка заявника на рахунок органу соціального захисту населення.
 4. У разі коли ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти із спеціального рахунка заявника за договором лише після надходження на спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.
 5. Додаткові кошти на спеціальний рахунок заявника можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.
 6. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, про що обов’язково зазначається в договорі.
 7. У будь-якому випадку уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами.
 8. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.
 9. Протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку дії договору заявник подає до органу соціального захисту населення інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло (далі — інформаційна довідка).
 10. Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення вносить інформацію про забезпечення житлом члена сім’ї загиблого військовослужбовця або інваліда до Реєстру, а також інформує відповідні органи про необхідність зняття зазначених осіб з квартирного обліку.
 11. У разі неподання заявником інформаційної довідки протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії договору орган соціального захисту населення вправі вимагати від заявника повернення коштів грошової компенсації до бюджету.
 12. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 46 цього Порядку, заявником добровільно або у судовому порядку.
 13. Після отримання інформаційної довідки районний або міський орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів надсилає копію цієї довідки до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.
 14. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подає щомісяця Мінсоцполітики інформацію про житло, придбане членами сімей загиблих військовослужбовців та інвалідами за формою згідно з додатком до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов.
 15. Мінсоцполітики на підставі інформації, отриманої від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, подає щомісяця до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції інформацію про забезпеченість житлом членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів за формою, встановленою Мінсоцполітики.
 16. Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції вносить щомісяця інформацію про забезпеченість житлом членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.

 

ДОРОЖНЯ КАРТА

щодо протезування (ортезування) учасника АТО виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні

 

 

 

163

 

Протезування учасників антитерористичної операції в Україні здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та є першочерговим незалежно від встановлення інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій.

Механізм забезпечення учасників антитерористичної операції за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні визначений Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518(далі – Порядок).

За новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасники АТО забезпечуються протезуванням через Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба).

Порядком передбачено:

– безоплатне забезпечення учасників АТО протезуванням (ортезування) виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, включаючи витрати на проїзд, проживання, харчування учаснику АТО та супроводжуючої особи (у разі потреби);

– оплату витрат на заміну куксоприймача та оплату післягарантійного ремонту протезного виробу;

– безоплатне забезпечення лікувально-тренувальним протезом у разі необхідності, виготовленим вітчизняним виробником, на строк, необхідний для формування кукси (1-12 міс.).

ДовідковоУ зв’язку з підвищенням витрат на протезування, що пов’язане із підвищенням курсу валют на ринку, Службою три рази розроблялися зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518 щодо збільшення розміру грошової допомоги (на цей час це до 2 480,4 тис. гривень) (постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 39, від 08.07.2015 № 465 від 12.08.2015 № 590).

Вартість заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності не може перевищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому прийнято відповідне рішення (на цей час це 206 700,0 грн).

У разі перевищення встановолених розмірів грошової допомоги учасник АТО або його законний представник може здійснити доплату різниці за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел шляхом перерахування відповідних коштів на спеціальний рахунок Служби, відкритий у Казначействі, для їх подальшого перерахування закордонному підприємству, що здійснюватиме протезування (ортезування).

 

Куди звертатися:

Учасник АТО або його законний представник подає документи особисто або надсилає поштою на адресу Служби: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.

 

Перелік документів, які подаються до Служби:

– заява;

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копія ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які відмовилися від отримання ідентифікаційного коду та мають відповідну відмітку у паспорті);

направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення ТЗР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321, яке учасник АТО отримує у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території;

рішення військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні (ортезуванні);

витяг з історії хвороби;

фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

 

Механізм здійснення протезування за кордоном:

Розгляд документів щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Службі (далі – експертна група).

Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) від учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законного представника всіх необхідних документів.

Під час зазначеного строку експертна група опрацьовує питання щодо протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, в Україні або здійснює пошук закордонного надавача спеціалізованої допомоги і з’ясовує з ним конструкцію та комплектацію виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні.

Протезування учасника антитерористичної операції здійснюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) заявлених виробів.

Підготовка учасника АТО до протезування (ортезування) за кордоном здійснюється у клініці УкрНДІпротезування (м. Харків) або в інших закладах охорони здоров’я.

З метою удосконалення механізму забезпечення протезуванням (ортезуванням) виробами підвищеної функціональності учасників АТО Службою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 01 жовтня 2014 р. № 518”.

Відповідна постанова прийнята Урядом 24.02.2016, в якій передбачається, зокрема, механізм організації протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями в Україні.


 

ДОРОЖНЯ КАРТА

щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО

 

Механізм забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зазначених у Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187, та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад (далі – органи соціального захисту населення) забезпечують осіб безоплатними путівками досанаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості та в міру надходження путівок:

1) учасників бойових дій – щороку строком на 18-21 день;

2) інвалідів війни – позачергово щороку строком на 18-21 день;

3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – відповідно до медичних рекомендацій, з них:

I та II груп – до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

III групи – до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день.

У разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

 

Куди звертатися:
До управління соціального захисту населення

Генічеської районної державної адміністрації, за адресою:

 м. Генічеськ, пт-т Миру, 43 під. № 4 каб. № 4

 

Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Таким документом може бути один із нижчезазначених (оригінал або його копія):

– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення керівництвом антитерористичної операції особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

– рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

– довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

– витяг із протоколу засідання центральної військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).

У разі неможливості учасника АТО надати один із вказаних документів, структурний підрозділ соціального захисту населення може надіслати до Служби запит, до якого додає список осіб даного регіону за формою (додається), для отримання інформації з Єдиного державного реєстру учасників АТО щодо встановлення таким особам статусу учасника бойових дій.

Під час подання копій посвідчень, передбачених абзацом першим пункту 5 Порядку, особи надають їх оригінали для огляду.


 

ДОРОЖНЯ КАРТА

 учасникам АТО для вирішення деяких питань соціального захисту, зокрема забезпечення соціальною та професійною адаптацією

 

З моменту отримання відповідного статусу учасник АТО набуває право на безоплатну  послугу з соціальної та професійної адаптації.

Соціальна та професійна адаптація це:

курси цільового призначення – підвищення кваліфікації з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;

професійне навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або удосконалення професійних знань, умінь та навичок.

Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.

Бійцю запропонують заповнити заяву.

До заяви необхідно додати такі документи:

Таким документом можуть бути:

– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

– рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

– довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

– витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).

– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

– рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

 

До уваги бійця!

 

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення установлюється від 20 до 500 годин.

Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися у групах чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.

Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.

 

Також боєць має можливість пройти професійне навчання у навчальному закладі, який їм обрано самостійно.


 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА щодо процедури взяття на квартирний (кооперативний) облік

 

12315

 

Відповідно до статті 60 Житлового кодексу Української РСР Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 11 грудня 1984р. N 470 затверджені Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (далі – Правила).

 

КРОК ПЕРШИЙ:

Квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється:

– у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради (органу місцевого самоврядування).

– на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво.

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:

– які забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчим комітетом обласної, міської Рад народних депутатів (органу місцевого самоврядування) разом з радами профспілок;

– які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

– які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;

– які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

– які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

– які проживають у гуртожитках;

– які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

 

КРОК ДРУГИЙ:

Документи, які подаються до виконавчого комітету органу місцевого самоврядування за місцем проживання громадян:

– заява про взяття на квартирний облік (підписується членами сім’ї, які разом проживають);

– довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку (форма 3), видана організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку;

– інші документи при необхідності запитуються виконавчим комітетом місцевої Ради або адміністрацією підприємства, установи, організації

 

КРОК ТРЕТІЙ:

Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене у місячний строк з дня подання громадянином необхідних документів.

Громадяни, які перебувають на квартирному обліку проходять щорічну перереєстрацію, в ході якої перевіряються їх облікові дані.

 

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ:

У першу чергу жилі приміщення надаються:

– інвалідам Великої Вітчизняної війни і сім’ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам.

– учасникам бойових дій та учасникам війни.

 

Жиле приміщення надається громадянам у межах 13,65 кв.м жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті (9 кв.м на одну особу). При цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.


 

Засідання «круглого столу» з питань соціальних гарантій учасників АТО

10 грудня 2015 року у Генічеській райдержадміністрації за ініціативи відділів райдержадміністрації: культури, організаційної роботи та з питань внутрішньої політики і Центру допомоги учасникам антитерористичної операції при районній державній адміністрації відбулося засідання «круглого столу» з питань соціальних гарантій учасників АТО. Розпочасвя захід з хвилини мовчання по загиблих у зоні антитерористичної операції.

Відкрила засідання «круглого столу» заступник голови РДА Гульнара Бекірова. У своєму виступі вона зазначила, що сьогодні працівникам соціальних служб не можна формально підходити до проблем учасників АТО. Їм необхідно брати на себе повноваження з надання допомоги в зборі всіх необхідних документів при оформленні пільг для військовослужбовців. Також вона поінформувала присутніх про створення Центру допомоги учасникам АТО при районній державній адміністрації. А голова Центру допомоги учасникам антитерористичної операції Юрій Шкаліков ознайомив присутніх з напрямками роботи Центру, яка буде спрямована на координування дій всіх служб та наданні всебічної підтримки демобілізованим бійцям та представив присутнім членів Центру. У своєму виступі Юрій Шкаліков закликав керівництво району та міста Генічеська до співпраці з Центром. Центр працює на волонтерській основі.

Учасники засідання «круглого столу» мали змогу вислухати демобілізованих військовослужбовців, учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції про проблемні питання, з якими вони стикаються, а це надання необхідних довідок на постановку у чергу для отримання житла, виділення земельних ділянок, ортимання матеріальної допомоги, надання допомоги сім»ям загиблих учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції та інше.

У ході засідання «круглого столу» було прийнято рішення звернутися до Міністерства Оборони України для вирішення питання про отримання соціальних виплат за довідкою учасника АТО для тих, хто не має відповідного посвідчення, а також скасувати довідки по заробітній платі для військовослужбовців, які зараз знаходяться у зоні АТО; при формуванні місцевих бюджетів на 2016 рік передбачити кошти для одноразових виплат учасникам АТО; відділу Держгеокадастру у Генічеському районі підготувати та надати до Центру допомоги учасникам АТО списки про виділення у Генічеському районі земельних ділянок сім»ям загиблих, учасникам АТО та мобілізованим у зону АТО, перелік кооперативів, які цим займаються та номера відповідних розпоряджень; передбачити у районному та місцевих бюджетах кошти для лікування учасників АТО та мобілізованих у зону АТО; передбачити у районному, міському, селищних та сільських бюджетах кошти для виготовлення та супроводу проектів землеотводу земельних ділянок для учасників АТО;

Виконкомам міської, селищних та сільських рад:

Вирішено наступне засідання провести наприкінці грудня п.р. та заслухати про хід виконання проблемних питань.

На засіданні «круглого столу» були присутні демобілізовані військовослужбовці, учасники бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції, заступник голови районної державної адміністрації Гульнара Бекірова, заступник голови раойнної ради Віктор Краєвий, голова та члени центру допомоги учасникам антитерористичної операції при Генічеській районній державній адміністрації, начальник управління соціального захисту населення Людмила Бубнова, перший заступник начальника управління СЗН Олена Носатова, директори Генічеського районного та міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальник відділу Держгеокадастру у Генічеському районі Іван Пузанов, заступник начальника управління Пенсійного фонду України у Генічеському районі Олена Лашко, фахівці районного центру зайнятості, представники комунального закладу «Генічеська центральна районна лікарня», районних громадських організацій ветеранів, районного військового комісаріату, а також засоби масової інформації.

За інформацією відділу організаційної
роботи та з питань внутрішньої політики
апарату РДА


ПАМ’ЯТКА
корисних телефонів
для демобілізованих військовослужбовців з зони АТО, учасників АТО та їх родин,
які мешкають у Генічеському районі

№ з/п

Назва установи, організації, служби

Питання, які вирішують

Контактні телефони

Контактна особа

1

«Гаряча лінія» щодо допомоги учасникам АТО та їх родинам при Генічеській районній державній адміністрації Моніторінг проблемних питань та надання пропозицій щодо їх вирішення

(05534) 3 22 04

Галяс

Катерина Юріївна

2

Відділ юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністраці Правова допомога

(05534) 3 21 89

Лебедєва

Наталя Вікторівна

3

Управління соціального захисту населення Генічеської районної державної адміністрації Надання всіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій

(05534) 3 34 09, 0992407006, skype – uszn.genichesk

Руденко Зоя Георгіівна

Надання пільг учасникам бойових дій у зоні АТО

(05534) 3 33 14

Носатова

Олена Олександрівна

Протезування, технічні та інші засоби реабілітації

(05534) 3 34 09

Колеснік Тетяна Олексіївна

Надання одноразової матеріальної допомоги, санаторне-курортне лікування

(05534) 3 34 09

Шерметинська Ганна Василівна

4

Районний центр зайнятості Працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

(05534) 3 34 20

Стефанюк

Сергій Вікторович

5

Районна центральна лікарня, центр первиної медико-соціальної допомоги За направленням проходження медичного огляду; стаціонарне та амбулаторне лікування

(05534) 3 21 01

Регістратура

7

Відділ освіти З питань освіти

(05534) 3 23 03

Бондарева Ганна Дмитрівна

8

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Послуги оздоровлення та відпочинку дітей

(05534) 3 20 28

Філіпова Лілія Фрідріхівна

9

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (для мешканців Генічеського району) Послуги: соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтиграції, соціальної реабілітації, соціальний супровід, представництво інтересів, посередництво (медіація), кризове та екстрене втручання

(05534) 3 23 92

Стрюкова Любов Андріївна

10

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (для мешканців м.Генічеськ)

(05534) 3 69 00

Вовченко Юрій Євгенович

11

Управління Пенсійного фонду в Генічеському районі З питань пенсійного забезпечення

(05534) 3 25 49

Телефон “гарячої лінії”

12

Військовий комісаріат Отримання відповідних довідок, направлення для проходження медичного огляду

(05534) 3 23 60

Манулік Сергій Миколайович або черговий