Допомога на дітей, яким не встановлено інвалідність

10.05.19

 З 1 січня 2019 року вступив в силу Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» від 03.07.2018 № 2476.

Відповідно до нього держава встановлює новий вид державної соціальної допомоги: допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

На виконання цього Закону Уряд затвердив постанову КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 p. № 1751 і від 21 листопада 2013 p. № 917». Постановою встановлено умови призначення і виплати допомоги на важкохворих дітей, яким не встановлено інвалідність. Ця допомога буде призначатись одному із батьків, усиновлювачів, опікуну, піклувальнику, одному із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною.

Допомога надається щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Призначення і виплата допомоги здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Для отримання допомоги особа, яка доглядає за дитиною, подає такі документи:

  1. заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною;
  2. копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
  3. документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення); опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки); прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);
  4. довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1161

ПЕРЕЛІК тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність
Код згідно з міжнародною статистичною класифікацією хвороб МКХ-10 Назва захворювань, розладів, травм, станів Характеристика клінічного перебігу захворювання та функціонального стану органів і систем
Розділ I. Тяжкі перинатальні ураження нервової системи
P10 Розрив внутрішньочерепних тканин та крововилив внаслідок пологової травми тяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
P11 Інші пологові травми центральної нервової системи -“-
P13 Пологове ушкодження скелета -“-
P14 Пологове ушкодження периферичної нервової системи -“-
P15 Інші пологові травми
Р20-Р29 Розлади дихальної та серцево-судинної систем, що виникають у перинатальному періоді
Р35-Р39 Інфекційні хвороби, специфічні для перинатального періоду
Р52 Внутрішньочерепний нетравматичний крововилив у плоду та новонародженого
Р55-Р59 Гемолітична хвороба плоду та новонародженого, інші метаболічні енцефалопатії
Р90 Судоми у новонародженого тяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
P91 Інші розлади церебрального статусу у новонародженого -“-
P91.0 Ішемія мозку тяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
P91.1 Набуті перивентрикулярні кісти у новонародженого -“-
P91.2 Церебральна лейкомаляція у новонародженого -“-
P91.4 Церебральна депресія у новонародженого -“-
P91.5 Церебральна кома у новонародженого -“-
P91.8 Інші уточнені розлади з боку мозку у новонародженого -“-
G93.9 Ураження головного мозку неуточненої етіології -“-
Розділ II. Тяжкі вроджені вади розвитку
Q00-Q07 Вроджені вади розвитку нервової системи тяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
Q20.0 Загальний артеріальний стовбур задишка, ціаноз, легенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність, залишкова патологія після корегуючої операції
Q20.4 Шлуночок з подвійним вхідним отвором задишка, ціаноз, легенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність, стан після паліативних та етапних операцій, серцева недостатність, ентеропатія, порушення ритму після гемодинамічної корекції
Q20.9 Вроджені вади розвитку серцевих камер та сполучень, неуточнені неоперабельність
Q21.2 Дефект атріовентрикулярної перегородки, повна, проміжна, часткова задишка, легенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність, стан після паліативних та етапних операцій, залишкова патологія після корегуючої операції
Q21.4 Дефект аортопульмональної перегородки легенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність
Q22.6 Синдром правобічної гіпоплазії серця задишка, ціаноз, легенева гіпертензія, застійна серцева недостатність, неоперабельність, стан після паліативних та етапних операцій, серцева недостатність, ентеропатія, порушення ритму після гемодинамічної корекції
Q22.8 Інші вроджені вади розвитку тристулкового клапана -“-
Q23.4 Синдром лівобічної гіпоплазії серця -“-
Q25.5 Атрезія легеневої артерії -“-
Q24.6 Вроджена серцева блокада до і після імплантації кардіостимулятора
Q75 Інші вроджені вади розвитку кісток черепа та обличчя у разі порушення функції ковтання, смоктання, дихання, мови, зору
Q77 Остеохондродисплазія з дефектами росту трубчастих кісток та хребта у разі потреби хірургічного лікування
Q79.6 Синдром Елерса – Данлоса у разі стійких значних порушень функції опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи і потреби у хірургічному лікуванні
Q80 Вроджений іхтіоз генералізоване порушення зроговіння шкіри, що супроводжується еритродермією, утворенням міхурів інтенсивним пластинчатим лущенням, системними змінами, є складовою ряду тяжких синдромів
Q81 Бульозний епідермоліз поширені бульозні висипи, які супроводжуються утворенням ерозій/виразок на шкірі/слизових, порушенням внутрішніх органів і функцій кінцівок
Q85 Факоматози, не класифіковані в інших рубриках у разі порушення функції різних органів та систем і потреби у хірургічному лікуванні
Q87.1 Синдроми вроджених вад, що проявляються карликовістю у разі стійких значних порушень різних органів та систем
Q87.3 Синдроми вроджених вад, що проявляються надмірним ростом (гігантизмом) на ранніх етапах розвитку -“-
Q87.4 Синдром Марфана у разі стійких значних порушень серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату та потреби у хірургічному лікуванні
Q89.7
Q89.8
Численні вроджені вади розвитку у разі порушення функції різних органів та систем, порушення поведінки та потреби у хірургічному лікуванні
Q90.0 Синдром Дауна -“-
Q91 Синдром Едвардса та синдром Патау -“-
Q92 Інші трисомії та часткові трисомії аутосом, не класифіковані в інших рубриках у разі порушення функції різних органів та систем, порушення поведінки та потреби у хірургічному лікуванні
Розділ III. Рідкісні орфанні захворювання
Е14 Цукровий діабет, неуточнений (рідкісні форми цукрового діабету (неонатальний цукровий діабет, MODY, генетичні дефекти функції бета-клітин) у разі потреби в інсулінотерапії або з розвинутими незворотними хронічними ускладненнями
Е16.1 Інші форми гіпоглікемії (гіперінсулінізм) тяжкі гіпоглікемії внаслідок гіперфункції бета-клітин підшлункової залози, що потребують постійної медикаментозної корекції або оперативного лікування
Е20.1 Псевдогіпопаратиреоз (хвороба Олбрайта) тяжка патологія, що потребує постійної медикаментозної терапії
Е20.8 Інші форми гіпопаратиреозу -“-
Е22.0 Акромегалія та гіпофізарний гігантизм виражені порушення, які потребують постійного медикаментозного лікування у разі неможливості або недоцільності їх хірургічного лікування
Е22.8 Інші стани гіперфункції гіпофізу (передчасне статеве дозрівання центрального походження) виражені порушення, які потребують постійного медикаментозного лікування у разі неможливості або недоцільності їх хірургічного лікування в дітей віком до дев’яти років
Е23.0 Гіпопітуїтаризм потреба в постійній замісній терапії
Е23.2 Діабет нецукровий -“-
Е24.0, Е24.3, Е24.9, Е27.0 Синдром Кушинга виражені порушення, які потребують постійного медикаментозного лікування у разі неможливості або недоцільності їх хірургічного лікування
Е25.0 Вроджені адреногенітальні порушення, пов’язані з ферментною недостатністю потреба в постійній замісній терапії препаратами глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів
Е27.1 Первинна адренокортикальна недостатність -“-
Е27.5 Гіперфункція мозкової речовини надниркових залоз виражені порушення, які потребують постійного медикаментозного лікування у разі неможливості або недоцільності їх хірургічного лікування
Е29.1, Е34.5 Гіпофункція яєчок, синдром андрогенної резистентності, тестикулярна фемінізація (синдром) потреба в постійній замісній гормональній терапії
E31.0 Аутоімунна полігландулярна недостатність (аутоімунний полігландулярний синдром, тип I) -“-
E34.3 Карликовість, не класифікована в інших рубриках (тип Ларона, синдром Ларона) рідкісний вид карликовості, лікування якої в Україні не проводиться
E70 Порушення обміну ароматичних амінокислот виражені ураження нервової системи (розумова відсталість, епісиндром) та інших органів;
діти, що отримують лікувальне харчування
E70.0 Класична фенілкетонурія -“-
E70.1 Інші форми гіперфенілаланінемії -“-
E70.2 Порушення обміну тирозину виражені ураження центральної нервової системи та печінки
E70.8 Інші порушення обміну ароматичних амінокислот виражені ураження центральної нервової системи та печінки
E71 Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом та порушення обміну жирних кислот виражені ураження органів та систем
E71.0 Хвороба “кленового сиропу” -“-
E71.2 Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом, неуточнене -“-
E71.3 Порушення обміну жирних кислот (адренолейкодистрофія Аддісона – Шільдера) -“-
E72 Інші порушення обміну амінокислот -“-
E72.0 Порушення транспорту амінокислот -“-
E72.1 Порушення обміну сірковмісних амінокислот -“-
E72.2 Порушення обміну циклу сечовини -“-
E72.3 Порушення обміну лізину та гідроксилізину -“-
E72.4 Порушення обміну орнітину -“-
E72.5 Порушення обміну гліцину -“-
E72.8 Інші уточнені порушення обміну амінокислот -“-
E72.9 Порушення обміну амінокислот, неуточнене -“-
E73 Непереносимість лактози виражені прояви синдрому мальабсорбції, дієтотерапія з використанням безлактозних сумішей
E73.0 Вроджена недостатність лактози -“-
E74 Інші порушення обміну вуглеводів виражені синдроми: гепатоліенальний і мальабсорбції; ураження очей, центральної нервової системи, міопатичний синдром
E74.0 Хвороби накопичення глікогену -“-
E74.1 Порушення обміну фруктози -“-
E74.2 Порушення обміну галактози -“-
E74.3 Інші порушення всмоктування вуглеводів у кишечнику -“-
E75 Порушення обміну сфінголіпідів та інші хвороби накопичення ліпідів виражені ураження органів та систем (прогресуюча деменція, амавроз, гепатолієнальний синдром)
E75.0 Гангліозидоз-GM2 -“-
E75.1 Інший гангліозидоз -“-
E75.2 Інший сфінголіпідоз (крім хвороби Німана – Піка) -“-
E75.3 Сфінголіпідоз, неуточнений -“-
E75.4 Ліпофусциноз нейронів -“-
E75.5 Інші порушення накопичення ліпідів (крім хвороби Гоше) -“-
E75.6 Порушення накопичення ліпідів, неуточнене -“-
E76 Порушення обміну глікозаміногліканів виражені ураження органів та систем (гепатолієнальний синдром, ураження опорно-рухового апарату, затримка росту, кісткові деформації, контрактури, порушення зору та слуху, прогресуюча розумова відсталість)
E76.0 Мукополісахаридоз, тип I -“-
E76.1 Мукополісахаридоз, тип II -“-
E76.2 Інші мукополісахаридози -“-
E76.3 Мукополісахаридоз неуточнений -“-
E76.8 Інші порушення обміну глікозаміногліканів виражені ураження органів та систем (гепатолієнальний синдром, ураження опорно-рухового апарату, затримка росту, кісткові деформації, контрактури, порушення зору та слуху, прогресуюча розумова відсталість)
E76.9 Порушення обміну глікозаміногліканів, неуточнене -“-
E77 Порушення обміну глікопротеїдів виражені ураження органів та систем
E77.0 Дефекти післятранслянційної модифікації лізосомальних ферментів -“-
E77.1 Дефекти розщеплення глікопротеїдів -“-
E77.8 Інші порушення обміну глікопротеїдів -“-
E77.9 Порушення обміну глікопротеїдів, неуточнене -“-
E78 Порушення обміну ліпопротеїдів та інші ліпідемії виражені ураження нервової та серцево-судинної систем
E78.0 Чиста гіперхолестеринемія -“-
E78.1 Чиста гіпергліцеридемія -“-
E78.4 Інші гіперліпідемії -“-
E79 Порушення обміну пуринів та піримідинів виражені ураження нервової системи та психіки
E79.1 Синдром Леша – Ніхена виражені розумова відсталість, паралічі та парези, аутоагресія
E80 Порушення обміну порфірину та білірубіну виражені ураження центральної нервової системи та фотодерматит
E80.0 Спадкова еритропоетична порфірія важкий фотодерматоз з ураженням очей, вушних раковин, пальців; спленомегалія, гемолітична анемія
E80.1 Порфірія шкіри пізня виражені ураження нирок, очей
E80.2 Інші порфірії -“-
E80.5 Синдром Кріглера – Найяра хронічна анемія III ступеня, ураження центральної нервової системи
E83 Порушення мінерального обміну виражене ураження нервової системи (деменція), печінки, шкіри
E83.0 Порушення обміну міді (хвороба Вільсона – Коновалова) -“-
E83.1 Порушення обміну заліза виражені ураження печінки, кишечника;
анемія II-III ступенів
E83.2 Порушення обміну цинку виражені дисфункція шлунково-кишкового тракту, ураження шкіри (акродерматит, алопеція)
E83.3 Порушення обміну фосфору виражене ураження опорно-рухового апарату, остеопороз
E84 Кістозний фіброз (муковісцидоз) виражене ураження легень
E84.0 Кістозний фіброз із легеневими симптомами -“-
E84.1 Кістозний фіброз із кишковими симптомами виражені ураження кишечника, підшлункової залози та печінки
E84.8 Кістозний фіброз з іншими симптомами меконеальний ілеус, атрезія жовчних ходів, атрезія порожньої кишки
E84.9 Кістозний фіброз, неуточнений (синдром Швахмана, недостатність функції підшлункової залози) виражені синдром мальабсорбції, дисфункція кісткового мозку, метафізарна дисплазія
E88 Інші порушення обміну речовин виражені порушення функцій органів та систем
E88.0 Порушення обміну плазматичних білків, не класифіковані в інших рубриках виражені ураження легень, печінки
E88.1 Ліподистрофія, не класифікована в інших рубриках виражені парези/паралічі однієї або кількох кінцівок, гіперкінези, порушення координації
E88.2 Ліпоматоз, не класифікований в інших рубриках виражені ураження центральної нервової системи з нейротрофічними та вираженими порушеннями
E88.9 Порушення обміну речовин, неуточнене виражені ураження опорно-рухового апарату, мови, зору, слуху, стійкі органічні розлади функцій тазових органів
Q87.1 Синдроми вроджених вад розвитку, що проявляються карликовістю вроджена патологія, яка потребує лікування препаратами гормона росту
Синдром Прадера – Віллі тяжка вроджена патологія з високим ризиком смертності, яка потребує мультидисциплінарного лікування
Q96.0-Q96.4, Q96.8, Q96.9 Синдром Тернера (синдром Шерешевського – Тернера) вроджена патологія, яка потребує лікування препаратами гормона росту та/або препаратами статевих гормонів
Q97.0-Q97.3, Q97.8 Інші аномалії статевих хромосом, жіночий фенотип, не класифіковані в інших рубриках у разі потреби в постійному лікуванні препаратами статевих гормонів
Q98.0-Q98.8 Інші аномалії статевих хромосом, чоловічий фенотип, не класифіковані в інших рубриках -“-
C73 Злоякісне новоутворення щитоподібної залози після хірургічного лікування – потреба в постійній замісній гормональній терапії
C74 Злоякісне новоутворення наднирника -“-
D70 Агранулоцитоз тяжкий клінічний перебіг захворювання
D71 Функціональні порушення поліморфноядерних нейтрофілів (хронічний (дитячий) гранульоматоз) тяжкий клінічний перебіг захворювання
D72 Інші порушення лейкоцитів -“-
D76.1 Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз -“-
D76.2 Гемофагоцитарний синдром, пов’язаний з інфекцією -“-
D80.0 Спадкова гіпогамаглобулінемія у разі потреби постійної замісної терапії імуноглобулінами, наявності стійких або прогресуючих змін у бронхолегеневій системі або центральній нервовій системі, або синдром мальабсорбції з хронічною діареєю
D80.1 Несімейна гіпогамаглобулінемія -“-
D80.2 Вибірковий дефіцит імуноглобуліну А (lgA) -“-
D80.3 Вибірковий дефіцит підкласів імуноглобуліну G (lgG) -“-
D80.5 Імунодефіцит з підвищеним рівнем імуноглобуліну M (IgM) -“-
D80.6 Недостатність антитіл з близьким до нормального рівнем імуноглобулінів або з гіпергамаглобулінемією -“-
D80.8 Інші імунодефіцити з переважним порушенням антитіл -“-
D80.9 Імунодефіцит з переважним порушенням антитіл, неуточнений -“-
D81 Комбіновані імунні порушення недостатність Т- і В-ланки імунітету або високий рівень IgE в поєднанні з рецидивними та хронічними захворюваннями інфекційної природи або стійким порушенням функцій органів та систем
D82 Імунодефіцити, пов’язані з іншими значними дефектами -“-
D83.0-D83.2, D83.8, D83.9 Загальний варіабельний імунодефіцит у разі потреби постійної замісної терапії імуноглобулінами, наявності стійких або прогресуючих змін у бронхолегеневій системі або центральній нервовій системі, або синдром мальабсорбції з хронічною діареєю
D84 Інші імунодефіцити при недостатності системи комплементу або молекул адгезії в поєднанні з рецидивними бактеріальними інфекціями або рецидивним ангіоневротичним набряком з прогресуючим, або стійким порушенням функції органів та систем
Н16.3 Інтерстиціальний (стромальний) і глибокий кератит (синдром Когана)
Розділ IV. Онкологічні, онкогематологічні захворювання
C00-С75 Злоякісні новоутворення уточненої локалізації, які визначені як первинні або припустимо первинні усі солідні злоякісні новоутворення I-IV стадій (за відсутності стадіювання за стадіями – локальна або поширена форми захворювання) з моменту встановлення діагнозу у випадках, крім тих, коли пухлина або лікування призвели до втрати органа або стійкого порушення функції органа або системи організму;
локалізований чи системний процес середнього та високого ступеня злоякісності з прогредієнтним розвитком;
програма променевої, хіміо- та імунотерапії;
дисфункція органів та систем внаслідок терапевтичної токсичності
С76-С80 Злоякісні новоутворення неточно визначені, вторинні та неуточненої локалізації усі солідні злоякісні новоутворення I-IV стадій (за відсутності стадіювання за стадіями – локальна або поширена форми захворювання) з моменту встановлення діагнозу у випадках, крім тих, коли пухлина або лікування призвели до втрати органа або стійкого порушення функції органа або системи організму;
локалізований чи системний процес середнього та високого ступеня злоякісності з прогредієнтним розвитком;
програма променевої, хіміо- та імунотерапії;
дисфункція органів та систем внаслідок терапевтичної токсичності
С81-С96 Злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини -“-
C96.3 Справжня гістіоцитарна лімфома пухлина високого та проміжного ступеня злоякісності з прогредієнтним перебігом та порушенням функції органів та систем;
інтенсивна хіміотерапія
C96.7 Інші уточнені злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини -“-
C96.9 Злоякісне новоутворення лімфоїдної, кровотворної та спорідненої їм тканини, неуточнене -“-
С97 Злоякісні новоутворення самостійних (первинних) множинних локалізацій усі солідні злоякісні новоутворення поширеної форми захворювання з моменту встановлення діагнозу у випадках, крім тих, коли пухлина або лікування призвели до втрати органа або стійкого порушення функції органа або системи організму;
доброякісні новоутворення, що призводять до порушення функції органа або системи організму і не підлягають лікуванню
D10-D36 Доброякісні новоутворення доброякісні новоутворення, що призводять до порушення функції органа або системи організму і не підлягають лікуванню
D37-D48 Новоутворення невизначеного або невідомого характеру новоутворення, що призводять до порушення функції органа або системи організму і не підлягають лікуванню
Розділ V. Дитячий церебральний параліч
G80-G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми стійкі тяжкі рухові порушення (парези однієї або кількох кінцівок, генералізовані, гіперкінези, порушення координації тощо), поєднані з порушеннями мови, зору, слуху, ендокринною недостатністю, порушення функції тазових органів або без них
Розділ VI. Тяжкі психічні розлади
F03 Неуточнена деменція хворий потребує постійної допомоги
F06 Інші психічні розлади внаслідок ураження чи дисфункції головного мозку або внаслідок соматичної хвороби стійкі порушення рівня функціонування, стійкі помірно виражені рухові порушення, поєднані з порушеннями мови, зору, слуху або без них, що призводять до соціальної дезадаптації
F07 Розлади особистості та поведінки внаслідок хвороби, ушкодження або дисфункції головного мозку стійкі порушення мови: алалія, афазія, дизартрія тяжкого ступеня;
виражені порушення функції тазових органів
F09 Органічний або симптоматичний психічний розлад, неуточнений епілептиформні стани (один та більше великих нападів на місяць або, навпаки, часті малі, у тому числі без судом, два-три рази на тиждень)
F20 Шизофренія затяжні психотичні стани протягом шести місяців і більше або безперервний прогресуючий перебіг
F31 Біполярний афективний розлад затяжні психотичні стани протягом шести місяців і більше
F42 Обсесивно-компульсивний розлад стійкі порушення рівня соціального функціонування
F50 Розлади, пов’язані із споживанням їжі хронічні форми анорексії та булімії з вираженою соціальною дезадаптацією
F70 Розумова відсталість легкого ступеня поєднана з вираженими порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, функцій інших органів та систем, які призводять до стійкої соціальної дезадаптації, патологічних форм поведінки
F71 Розумова відсталість помірного ступеня стійка затримка звичного розвитку
F72 Розумова відсталість тяжкого ступеня -“-
F73 Глибока розумова відсталість хворий потребує постійної допомоги
F84.0 Дитячий аутизм порушений або аномальний розвиток, що проявляється у віці до трьох років
F84.1 Атиповий аутизм -“-
F84.2 Синдром Ретта часткова або повна втрата набутих навичок
F84.3 Інший дезінтеграційний розлад у дитячому віці (у тому числі деменція Геллєра та Крамера – Польнова) прогресуючі захворювання із зупинкою або регресом психічного розвитку
F84.4 Гіперактивний розлад, асоційований з розумовою відсталістю та стереотипними рухами виражена глибока та тяжка розумова відсталість з руховою стереотипією та гіперактивністю
F90 Гіперкінетичні розлади психічні стани, які призводять до стійкої соціальної дезадаптації
F95.2 Комбіновані голосові та множинні моторні тики (синдром де ля Туретта) хронічний розлад у формі множинних голосових тиків з вибуховими, повторними вокалізаціями
Розділ VII. Цукровий діабет I типу (інсулінозалежний)
Е10 Інсулінозалежний цукровий діабет постійна потреба в інсулінотерапії
Розділ VIII. Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня
N00 Гострий нефритичний синдром – гломерулонефрит тривалий перебіг або стійкий сечовий синдром
N01 Швидко прогресуючий нефритичний синдром (швидко прогресуючий або підгострозлоякісний гломерулонефрит) торпідний перебіг, гормонорезистентний із сечовим синдромом та порушенням функції нирок або ураженням інших органів
N02 Рецидивна та стійка гематурія стійкий сечовий синдром
N03 Хронічний нефритичний синдром (хронічний гломерулонефрит, гематурична форма) або прояви гемоглобінурії з (або без) зниженням функції нирок
N04 Нефротичний синдром (гострого та хронічного гломерулонефриту або змішаної форми) рецидивний перебіг, або гормоночутливий, торпідний перебіг, або гормонорезистентний з (або без) порушенням функції нирок та ураженням інших органів та систем
N06 Ізольована протеїнурія з уточненим морфологічним ураженням – протеїнурія ізольована (ізольований сечовий синдром) тривалий перебіг або стійкий сечовий синдром
N07 Спадкова нефропатія, не класифікована в інших рубриках з парціальним порушенням функції нирок
N10 Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит стійкий сечовий синдром або зниження парціальних функцій нирок
N11 Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит єдиної нирки з порушенням або без порушення функції нирки
N14 Тубулоінтерстиціальні та тубулярні ураження, спричинені лікарськими засобами і важкими металами сечовий синдром, гіпо- або гіпертензія з (або без) порушенням парціальних і тотальних функцій нирок
N17 Гостра ниркова недостатність -“-
R39.2 Екстраренальна уремія -“-
D59.3 Гемолітично-уремічний синдром -“-
K76.7 Гепаторенальний синдром -“-
N08 Гломерулярні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках торпідний перебіг із сечовим синдромом з (або без) гіпертензією, з поліорганним ураженням, з (або без) порушенням функції нирок
N16 Ниркові тубулоінтерстиціальні ураження при хворобах, класифікованих в інших рубриках -“-
М08 Ювенільний артрит -“-
М30-М36 Системні хвороби сполучної тканини -“-
D69 Пурпура та інші геморагічні стани -“-
N18 Хронічна ниркова недостатність стійке порушення функції нирок
N19 Неуточнена ниркова недостатність -“-
N31 Нервово-м’язова дисфункція сечового міхура, не класифікована в інших рубриках гіперрефлекторний (спастичний) або гіпорефлекторний стани (гіпотонічний стан стінки сечового міхура із стійкими проявами нетримання сечі: енурез, імперативне нетримання сечі, затримка сечі)
Q62 Вроджені порушення прохідності ниркової миски (гідронефроз) та вроджені аномалії сечоводу (мегауретерміхурово-сечовідний рефлюкс) необоротні прогресуючі ураження одночасно обох нирок або ураження єдиної нирки за відсутності другої нирки, що виявляються зморщенням нирок та хронічною нирковою недостатністю
Q64 Інші вроджені вади розвитку сечової системи (екстрофія сечового міхура) стійке повне або часткове нетримання сечі, сечові нориці, що не піддаються лікуванню, необхідність постійної катетеризації оперативно сформованого сечового резервуара з відрізка кишечника
Q87.8 Інші уточнені синдроми вроджених вад, не класифіковані в інших рубриках (синдром Альпорта) стійка або рецидивна гематурія з (або без) туговухістю та з (або без) порушенням функції нирок
Розділ IX. Тяжка травма
S05.2 Рвана рана ока з випаданням або втратою внутрішньоочної тканини
S05.7 Відрив очного яблука
S06 Внутрішньочерепна травма тяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану центральної нервової системи
S12 Перелом шийного відділу хребта тяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану спинного мозку
S13 Вивих, розтягнення та перенапруження капсулярно-зв’язкового апарату на рівні шиї тяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним порушенням функціонального стану спинного мозку
S14 Травма нервів та спинного мозку на рівні шиї -“-
S24 Травма нервів та спинного мозку в грудному відділі -“-
S32 Перелом попереково-крижового відділу хребта і кісток таза тяжкий клінічний перебіг захворювання з виразним неврологічним дефіцитом
S33 Вивихи, розтягнення та перенапруження капсулярно-зв’язкового апарату поперекового відділу хребта і таза -“-
S34 Травми нервів поперекового відділу спинного мозку на рівні живота, нижньої частини спини і таза -“-
S42-S47 Травми плечового поясу та плеча стійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S48 Травматична ампутація плеча та плечового поясу анатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S49 Інші та неуточнені травми плеча та плечового поясу стійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S52-S57 Травми ліктя та передпліччя -“-
S58 Травматична ампутація передпліччя анатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S62-S67 Травми зап’ястка та кисті стійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S68 Травматична ампутація зап’ястка та кисті анатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S72-S77 Травми ділянки кульшового суглоба та стегна стійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S78 Травматична ампутація на рівні кульшового суглоба та стегна анатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S82-S89 Травми коліна і гомілки стійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S88 Травматична ампутація гомілки анатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
S92-S99 Травми ділянки гомілковостопного суглоба та ступні стійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
S98 Травматична ампутація на рівні гомілковостопного суглоба та ступні анатомічна відсутність органів, що зумовлює значні стійкі функціональні порушення
М95.5 Набута деформація таза деформації, які різко порушують функції опорно-рухового апарату
Q71.4-Q71.9 Дефекти, що спричиняють укорочення верхньої кінцівки вроджена деформація, яка зумовлює стійкі значні обмеження рухів та функцій опорно-рухового апарату
Q72.4-Q72.9 Дефекти, що спричиняють укорочення нижньої кінцівки -“-
Q73.8 Інші дефекти, що спричиняють укорочення кінцівки (кінцівок), неуточнені -“-
Т20-25 Термічні та хімічні опіки зовнішньої поверхні тіла, уточнені за локалізацією стійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
Т26.2 Термічний опік, наслідком якого є розрив та руйнування очного яблука -“-
Т26.7 Хімічний опік, наслідком якого є розрив та руйнування очного яблука -“-
Т34 Відмороження з некрозом тканин стійкі значні порушення функцій опорно-рухового апарату
Z93.0 Нявність трахеостоми
Розділ X. Стани, що потребують трансплантації органа
Розділ XI. Стани, що потребують паліативної допомоги