Інформація про район 2019 рік

ПАСПОРТ
ГЕНІЧЕСЬКОГО РАЙОНУ

Зведена інформація про чисельність та щільність населення, площу адміністративних районів та міст обласного, районного значення

Характеристика наявного потенціалу культурно-побутового обслуговування сільської поселенської мережі (на 01 січня 2019 року)

Зведена інформація представницькі органи місцевого самоврядування районах та містах обласного, районного значення