2019 рік

за 20 травня 2019 року

КПКВК_0212010_Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

КПКВК_0212111_Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

за 1 квітня 2019 року

КПКВК_0212111_Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

за 29 березня 2019 року

КПКВК МБ 1014020 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів ,ансамблів, концертних та циркових організацій

за 22 березня 2019 року

КПКВК МБ 1011100 Забезпечення спеціальної освіти школами естетичного виховання дітей

КПКВК МБ 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

КПКВК МБ 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

за 20 березня 2019 року

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санiтарної) допомоги

Будiвництво житла для окремих категорiй населення вiдповiдно до законодавства

Внески до статутного капiталу суб’єктiв господарювання

за 01 березня 2019 року

Наказ Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції

КФКВК 0813043 Надання допомоги при народженні дитини

КФКВК 0813047 Надання державної соціальної  малозабезпеченим сім’ям

КФКВК 0813082 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 

КФКВК 0813084 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

за 21 лютого 2019 року

КПКВК МБ 1011100 Забезпечення спеціальної освіти школами естетичного виховання дітей

КПКВК МБ 1011162 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

КПКВК МБ 1014020 Фінансова підтримка філармоній, художніх і  музичних  колективів ,ансамблів, концертних та циркових   організацій

КПКВК МБ 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

КПКВК МБ 1014040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок

КПКВК МБ 1014060 Забезпечення діяльності палаців і  будинків  культури,  клубів, центрів дозвілля та  інших клубних закладів

КПКВК МБ 1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

КПКВК МБ 1014082 Забезпечення діяльності інших заходів в галузі культури і мистецтва

за 15 лютого 2019 року

КПКВК 0211162 Iншi програми та заходи у сферi освiти

КПКВК 0212010 Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню

КПКВК 0212111 Первинна медичнга допомога населенню, що надаeться центрами первинної медичної (медико-санiтарної) допомоги

КПКВК 0212146 Вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань

КПКВК 0214082 Iншi заходи в галузi культури i мистецтва

за 14 лютого 2019 року

КПКВК 2717610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

КПКВК 2717693 Інша заходи, пов’язані з економічною діальністю

КПКВК 2718110 Заходи із запобігання та ліквідації ситуацій та наслідків стихійного лиха

КПКВК 2718841 Надапня довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Запити

запит 2717610

запит 2717693

запит 2718110

запит 2718841