Діяльність Центру


ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

– раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід осіб, які опинились у складних життєвих ситуаціях;

– соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих ситуаціях;

– здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;

– пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

– соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їхніх сімей;

– соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

– соціально-профілактична робота щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам, подолання їх наслідків у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, формування навичок здорового способу життя;

– надання соціальних послуг та соціальний патронаж неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі або звільняються з них.

На виконання нових соціальних ініціатив Президента України передбачено здійснення модернізації соціальних служб для повного охоплення увагою держави найбільш вразливих верств населення. Введення 14 додаткових штатних одиниць фахівців із соціальної роботи для своєчасного виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг, які будуть максимально наближені до їх отримувачів та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах безпосередньо за місцем проживання в сільській місцевості.

Служба соціальної підтримки сім’ї – спеціалізоване формування, метою якого є здійснення соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, надання безоплатних соціально-педагогічних, соціально-економічних, юридичних та психологічних послуг.

Інформаційно-ресурсний центр – Інформаційно-ресурсний центр (далі – ІРЦ) є спеціалізованим формуванням, яке створено на базі Генічеського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) з метою реалізації програм та заходів, покладених на Центр. Метою діяльності ІРЦ є забезпечення доступу цільових груп до соціальних послуг та надання методичних, рекламно-інформаційних послуг у територіальний громаді. Основними завданнями ІРЦ є: організація методичної роботи у Центрі; надання інформаційних: довідкових, просвітницьких, рекламно-пропагандистских послуг дітям, молоді, різним категоріям сімей; ресурсне забезпечення соціальної роботи.

Консультаційний пункт у жіночій консультації – спеціалізоване формування, метою роботи якого є запобігання ранньому соціальному сирітству та відмовам матерів від новонароджених дітей, забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх матерів, поширення засад відповідального, усвідомленого батьківства.

Школа волонтерів – Школа волонтерів Генічеського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Школа) – це тимчасове спеціалізоване формування, яке створено на базі Генічеського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) з метою реалізації програм та заходів, покладених на Центр. Метою діяльності Школи є розвиток волонтерського руху у районі та забезпечення доступу цільових груп до соціальних послуг у територіальній громаді. Основними завданнями Школи є: залучення громадян для здійснення ними волонтерської діяльності; надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, особам різних категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах; проведення профілактичної роботи у дитячому та молодіжному середовищах, серед громадян інших категорій.

Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи – спеціалізоване формування, метою роботи якого є забезпечення доступу цільових груп до соціальних послуг у населених пунктах району та здійснення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, проведення профілактичної та інформаційно-просвітницької роботи, заходів з пропаганди здорового способу життя серед сімей, дітей та молоді різних категорій