Структура і штат

Структура і штат

Головний спеціаліст-головний бухгалтер: Арнольд Анжела Олександрівна

Відповідає за напрями:

– фінансове забезпечення діяльності центру;

– ведення бухгалтерської, ділової документації та номенклатури центру;

– контроль за своєчасне виконання завдань, визначених резолюціями керівника центру;

– контроль дотримання виробничої дисципліни спеціалістами центру;

– забезпечення та раціональне використання виробничих ресурсів центру;

– ведення документації з кадрових питань;

– зберігання, своєчасне оформлення та надання документації центру до архівного відділу районної державної адміністрації;

– охорону праці;

– контроль за дотриманням Законів України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією».

Провідний спеціаліст: вакантна посада є керівником спеціалізованих служб «Інформаційно-ресурсний центр», «Школа волонтерів».

Відповідає за напрями:

– розвиток волонтерського руху, робота з волонтерами;

– соціальна робота з умовно засудженими та звільненими з місць позбавлення волі особами та їх сім’ями;

– соціальний супровід умовно засуджених та звільнених з місць позбавлення волі осіб та їх сімей;

– облік, розповсюдження соціальної реклами, методичних матеріалів;

– співпраця із засобами масової інформації;

– соціально-профілактична робота з пропаганди здорового способу життя, профілактики туберкульозу серед дітей та молоді.

 

Провідний спеціаліст: Сівак Олександр Олександрович є керівником спеціалізованого формування «Консультативний пункт у жіночій консультації».

Відповідає за напрями:

– соціальний супровід, соціальне інспектування та патронаж осіб та сімей, яких торкнулися проблеми ВІЛ;

– соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

– соціальна робота з матерями, що мають намір відмовитись від новонароджених дітей, профілактика раннього соціального сирітства;

– соціальна робота з пропаганди здорового способу життя, попередження  проявів ксенофобії та расизму серед дітей і молоді, відповідального батьківства;

– формування попередження правопорушень;

– профілактика розповсюдження негативних явищ, ВІЛ/СНІДу, виховання відповідального батьківства серед дітей та молоді;

психологічна підтримка сімей, дітей та молоді, які опинилися в екстремальних ситуаціях, складних життєвих обставинах, постраждали внаслідок насильства.

 

Спеціаліст І категорії: – вакантна посада

 

Спеціаліст І категорії: Бойко Анна Юріївна

Відповідальний за напрями:

– соціальне інспектування, соціальний супровід патронаж сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

– соціальна робота з попередження насильства в сім’ї;

– соціальна робота із споживачами наркотиків;

– соціальна робота з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ серед дітей та молоді, попередження торгівлі людьми, роз’яснення аспектів дитячої праці;

– соціальна робота з особами які постраждали від торгівлі людьми;

– соціально-профілактична робота з пропаганди здорового способу життя та

профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі (алкоголь, наркоманія, тютюнокуріння).

На виконання нових соціальних ініціатив Президента України введення 14 додаткових штатних одиниць фахівців із соціальної роботи для своєчасного виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг, які будуть максимально наближені до їх отримувачів та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах безпосередньо за місцем проживання в сільській місцевості.