Програми діяльності ССД

ГЕНІЧЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я
ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ

 

18.03.2018114
Про проект районної комплексної
програми  виконання в районі
Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про
права дитини на період до 2018 року

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1086 «Про першочергові заходи  щодо захисту прав дітей», з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі, зменшення соціального сирітства та дитячої злочинності, всебічного розвитку і виховання дітей, дотримання міжнародних стандартів умов проживання дітей, забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони материнства і дитинства, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої  статті 13,               пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, статтею 40,                                частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 1. Схвалити проект районної комплексної програми виконання в  районі  Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2018 року (далі – програма), що  додається.
 2. Службі у справах дітей районної державної адміністрації винести його на розгляд сесії районної ради.
 3. Рекомендувати  виконавчим комітетам міської, сільських, селищних рад у місячний термін з дня видання розпорядження розробити і винести на розгляд сесій проекти відповідних територіальних програм.
 4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечувати фінансування заходів по виконанню програми, після її затвердження в повному обсязі.
 5. Виконавцям програми інформувати про її виконання службу у справах дітей районної державної адміністрації щорічно до 25 грудня.
 6. Службі у справах дітей районної державної адміністрації                                                                                                                   щорічно до 10 січня виносити питання щодо виконання програми на колегії  районної державної адміністрації.
 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника  районної державної адміністрації Бекірову Г.Р.

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                                                       О.А. Сищенко

 

 

 

                                                                                                                             СХВАЛЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
18.03.2016114

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

виконання в районі  Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН  про права дитини на період до 2018 року

 

(проект) 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатор розроблення Програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
2. Розробник Програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації
3. Відповідальний виконавець Служба у справах дітей районної державної адміністрації
4. Учасники Програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації, КЗ Генічеська ЦРЛ, відділи районної державної адміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, культури,  управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських, рад, районний, міський центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
5. Терміни реалізації Програми 2016 – 2018 роки
6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у  виконанні Програми (для комплексних програм) Бюджет Генічеської міської ради. Бюджети селищних та сільських рад. Районний бюджет.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації програми, усього 80, 0
  у тому числі  бюджетних коштів Обсяг коштів визначається законом України про державний бюджет на відповідний рік

 

  з них коштів районного  бюджету 80,0

 

  з них коштів бюджетів селищних, сільських рад Обсяги коштів визначаються рішеннями місцевих рад
8. Основні джерела фінансування програми Фінансування здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

 

 

 Загальна характеристика

 

Найважливішим завданням соціально орієнтованої держави є забезпечення прав і свобод кожної дитини, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та Планом дій щодо їх виконання. Втіленням у життя вимог цих документів став Указ Президента України від 11 липня 2005 року № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» та Закони України « Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування».

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до Закону України «Про  загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», вимог Конвенції ООН про права дитини (995_021) та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей».

 

                                            Основні завдання Програми

І. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

 1. Охорона здоров’я

1.1. Забезпечення рівного доступу всіх жінок незалежно від місця проживання  та соціального статусу до високоякісних медичних послуг, що надаються вагітним,  створення умов для безпечних пологів, для чого:

– знизити до 2018 року рівень мертвонародженості на 20 відсотків;

– забезпечити до 2018 року народження не менш як 90 відсотків дітей у  закладах охорони здоров’я, що відповідають статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»;

1.2. Створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, для чого:

– сприяти досягненню до 2018 року рівня виключно грудного вигодовування не менш як 60 відсотків дітей віком до шести місяців;

– знизити до 2018 року на дві третини рівень смертності дітей віком до п’яти років;

– забезпечити фахове консультування у пологових будинках батьків, у яких народилися діти з вродженими вадами розвитку.

1.3. Підвищення якості та розширення обсягу медичних послуг, що надаються неповнолітнім дітям, для чого знизити до 2018 року рівень смертності неповнолітніх дітей на 10 відсотків;

1.4.  Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та  поліпшення стану надання медичної допомоги дітям-інвалідам, для чого знизити до 2016 року рівень смертності від вроджених вад розвитку дітей віком до одного  року на 10 відсотків та дітей віком до 18 років – на 10 відсотків;

1.5. Розвиток мережі закладів первинної безкоштовної медико-санітарної допомоги, та вдосконалення системи спеціалізованої медичної допомоги  відповідно до міжнародних стандартів, для чого забезпечити проведення  медичного огляду всіх дітей.

КЗ Генічеська Центральна районна лікарня

2016 – 2018 роки

 

 1. Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом, захисту прав ВІЛ-інфікованих і хворих  на СНІД дітей, зменшення небезпеки інфікування ВІЛ-уразливих категорій дітей, для чого:

– забезпечити до 2018 року доступ до відповідної інформації та комплексу послуг для зменшення ризику інфікування ВІЛ, а також до лікування та догляду не менш як за 75 відсотками дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

– забезпечити зменшення до 5 відсотків показника передачі ВІЛ від матері до дитини;

– забезпечити доступ не менш як 95 відсоткам ВІЛ-інфікованих жінок до  послуг із запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини;

КЗ Генічеська Центральна районна лікарня, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, районний, міський  центри соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

2016- 2018 роки

 

2.2. Підвищення рівня обізнаності населення щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу  та наркоманії, формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД і наркоманію дітей, для чого:

– щороку проводити в засобах масової інформації інформаційну кампанію,  спрямовану на формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків.

– забезпечити інформування 100 відсотків дітей старшого шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД;

КЗ Генічеська Центральна районна лікарня, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, районний, міський  центри соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

                                                              2016- 2018 роки

 

 1. Оздоровлення та відпочинок

Забезпечити:

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2016 – 2018 роки

 

 1. Фізичне виховання

Створення належних умов для збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей, формування здорового способу життя, забезпечення умов для оздоровчої рухової активності дітей в обсязі не менш як 5-6 годин на тиждень.

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ  у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2016 – 2018 роки

 

 

ІІ. Освіта

 1.   Створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної    освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і  вищої) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави.

Відділ освіти районної державної адміністрації,   виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад                                               

2016 – 2018 роки

 

 1. Забезпечення якісного обліку дітей шкільного віку, стовідсоткового охоплення дітей навчанням.

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад

2016 – 2018 роки

 1. Забезпечення всіх дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров’я цих дітей та їх місця проживання і виховання.

Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад

2016 – 2018 роки

 

 1. Забезпечення всіх дітей високоякісними освітніми послугами, для чого:

– запровадити в районі систематичний моніторинг діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів із визначенням їх рейтингу та  щорічним оприлюдненням результатів у засобах масової інформації.

–  забезпечити всі  навчальні заклади українізованою  версією  програмного  продукту (Microsoft Office ), доступ до мережі Інтернет дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів.

Відділ освіти районної державної адміністрації,  виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад                                                 

2016 – 2018 роки

 

ІІІ. Культурний і духовний розвиток дитини

 1. Розвиток творчого потенціалу дітей, організація їх естетичного та патріотичного виховання.

Відділ культури районної  державної адміністрації, відділ освіти районної  державної адміністрації

2016 – 2018 роки

 

2.Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери.

 

Відділ культури районної  державної адміністрації, відділ освіти районної  державної адміністрації

2016 – 2018 роки

 

 1. Підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання дітей, зокрема, забезпечення до 2018 року працівників соціально-культурної сфери методичною літературою для роботи з дітьми різних груп з питань культурного та духовного розвитку.

 

Відділ культури районної  державної адміністрації, відділ освіти районної  державної адміністрації

2016 – 2018 роки

 

ІV. Захист прав дітей різних категорій

 1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми.

Створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх  морального здоров’я,  виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.

Управління соціального захисту

населення районної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний, міський  центри  соціальних служб для сім’ї, дітей та   молоді

2016 – 2018 роки

 

 1. Заохочення трудової активності сімей з дітьми, підвищення рівня економічної спроможності сімей з дітьми та посилення їх соціального захисту. Забезпечення розвитку  та  доступності  соціальних послуг для сімей з дітьми.

Управління соціального захисту

населення районної державної адміністрації

2016 – 2018 роки

 

 1. Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах,  тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей.

Відділ у справах  сім’ї, молоді та спорту,

районної державної адміністрації, районний, міський  центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

                                                             2016 – 2018 роки

 

 1. Розроблення та впровадження в навчальних закладах району системи  виховання у дітей  та батьків  прагнення до збереження  сімейних  цінностей, відповідального батьківства з урахуванням моральних засад та традицій українського суспільства, спрямованої  на  зміцнення  сім’ї  та  морального здоров’я дітей в Україні.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016 – 2018 роки

 

 1. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей.

5.1 Удосконалити систему соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах, організувати діяльність в  родопомічних закладах консультаційних пунктів соціально-психологічної  допомоги з метою запобігання відмови батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку.

Районний, міський  центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016 – 2018 роки

 

5.2. Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовування  їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;

Встановлення статусу дитини-сироти або дитини,  позбавленої батьківського  піклування,  не  пізніш,  як  через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без батьківського піклування.

Служба у справах дітей районної державної                                                      адміністрації, виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад

2016 – 2018 роки

 

5.3. Соціальний  захист  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов    соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  забезпечувати, за умови втрати дитиною батьківського піклування, першочергове її  усиновлення чи влаштування до сімейних форм виховання.

Виконавчі комітети  міської, селищних та сільських рад, служба у справах дітей районної державної   адміністрації

2016 – 2018  роки

5.4. Забезпечення функціонування системи моніторингового нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сприяти розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених   батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей), для чого:

– забезпечити усиновлення 15 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– збільшити рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, у будинки сімейного типу і прийомні сім’ї у  до 90 відсотків;

– зменшити кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського   піклування, які виховуються в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування до 10 відсотків;

– забезпечити доступ не менш як 95 відсоткам населення до повної та об’єктивної інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до будинків сімейного типу і прийомних сімей;

Виконавчі комітети міської, селищних та сільських  рад, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний, міський центри соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

2016 – 2018  роки

 

5.5. Забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, для чого:

– ухвалювати  рішення  щодо  збереження  житлових  та   інших майнових  прав  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  не пізніш як через  місяць  від  дня  надання  дитині відповідного статусу;

– забезпечити  випускників  шкіл-інтернатів,  які  потребують житла,  соціальним  житлом,  створити умови для їх доступу до психологічних,     соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг;

– удосконалити механізми збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– створити умови для адаптації молоді з числа дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг.

Виконавчі комітети  міської, селищних, сільських рад, служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний, міський центри соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

2016 – 2018  роки

 

 1.      Захист дітей-інвалідів

Забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів, надання високоякісних   психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних,  інформаційних та інших послуг дітям-інвалідам та сім’ям, які ними опікуються; створення умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу.

Надання допомоги і підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх соціального супроводу з метою самореалізації, для чого забезпечити надання:

– психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних,  інформаційних та інших послуг усім дітям-інвалідам відповідно до потреби;

– волонтерської  допомоги   не менш як 80 відсоткам дітей-інвалідів відповідно до потреби.

КЗ Генічеська Центральна районна лікарня, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний, міський центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016 – 2018  роки

 

 1. Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території району без  законних представників, та дітей без громадянства.

 

– створення умов для влаштування дітей-біженців, дітей, які перебувають на  території України без законних представників, та дітей без громадянства, сприяння їх об’єднанню з сім’ями.

 

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, районний, міський центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016 – 2018  роки

 

 1. Боротьба з використанням дитячої праці

Запобігання найгіршим формам дитячої праці та їх ліквідація шляхом запровадження ефективних економічного, правового і  соціального  механізмів,  спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей.

Забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації  та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров’я, стати перешкодою у здобутті нею освіти чи завдавати шкоди фізичному, розумовому,  духовному і моральному розвитку .

Служба у справах дітей районної державної

адміністрації, районний, міський центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016 – 2018  роки

 

 1. Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними.

Підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи серед  батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми;

удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними;

створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від торгівлі ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження.

Служба у справах дітей районної державної                                                                                                        адміністрації, районний, міський  центри                                                           соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді

2016 – 2018  роки

 

 1. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

Активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі, для чого:

– запровадити у практику новітні методи та форми роботи з дітьми, схильними до правопорушень;

– підвищити рівень обізнаності дітей шкільного віку з правових питань;

– вжити заходів щодо зменшення кількості випадків  повторного вчинення  злочинів  дітьми  до  кінця  2018  року не менш як на 20 відсотків;

Служба у справах дітей, відділ освіти районної державної адміністрації, районний, міський  центри соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді

2016 – 2018  роки

 

 1. V.  Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей.

Запровадження механізму підтримки ініціатив членів територіальної  громади  в інтересах дітей, для чого органам місцевого самоврядування  розробити  програми з питань захисту прав дитини, здійснювати до 2018 року моніторинг за ходом її виконання.

Виконавчі комітети міської, селищних та сільських  рад

2016 – 2018 роки

 

VІ. Участь дітей у житті суспільства .

Розвиток  у  дітей  навичок  з прийняття рішень, що впливають на їхнє життя, для чого створити при  районній  раді дорадчий орган з представників молодіжних і дитячих громадських організацій.

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

2017 рік

 

                                         

                                Організація і фінансове забезпечення

 

Основним виконавцем Програми є служба у справах дітей районної державної адміністрації.

Фінансування, пов’язане з проведенням запланованих заходів, здійснюватиметься за рахунок виділення службі у справах дітей районної державної адміністрації в установленому порядку коштів з районного бюджету згідно  з рішеннями сесій районної ради «Про районний бюджет» щорічно до  2018 року.

Виділені кошти будуть витрачені на оплату транспортних послуг для проведення виїздів в населені пункти району для забезпечення захисту прав дітей, організації профілактичної роботи з батьками та дітьми, забезпеченню влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання, забезпечення  супроводу дітей до КЗ ХОР «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», на оплату необхідних послуг в інтересах дітей пільгових категорій, на забезпечення дотримання санітарних норм під час вилучення дітей або направлення в санаторій, на придбання одягу та взуття дітям, вилученим з вулиці чи відібраним відповідно чинного законодавства у батьків, перевезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на святкові заходи до м. Херсону,  проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту прав, інтересів та свобод дітей( виготовлення поліграфічної продукції: пам’яток для батьків і дітей, інформаційно-роз’яснювальних буклетів, запрошень тощо), організацію та проведення святкових заходів соціального спрямування для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до Міжнародного дня захисту дітей, до Дня спільних дій в інтересах дітей, до Дня знань, до Дня святого Миколая, до Різдвяних та Новорічних свят).

 

Ресурсне забезпечення

районної комплексної програми   виконання у районі

Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про

права дитини на період до 2018 року

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити до  виконання програми 2016

рік

2017

рік

2018

рік

Усього витрат на виконання програми(тисяч гривень)
1 2 3   7
Обсяг ресурсів усього(тис. грн.), у тому числі: 20,0 30,0 30,0 80,0
державний бюджет
Обласний бюджет
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 20,0 30,0 30,0 80,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування
кошти небюджетних джерел

 

 

Результативні показники Програми

 

 

з/п

Назва показ­ника Оди-

ниця

виміру

Вихідні

дані на

початок

дії

програми

2016рік 2017 рік 2018

рік

Всього

за період

дії прог-рами

(або до

кінця дії

прог-рами)

1 2 3 4 5 6 7 8
І
Показники продукту програми
1. Кількість проведених  профілактичних рейдів Виїздів

 

Відвідано сімей

Відвідано дітей

Перевірка розважальних закладів

62

 

83

 

196

 

35

72

 

98

 

200

 

35

82

 

100

 

238

 

35

92

 

120

 

250

 

35

246

 

318

 

688

 

105

3. Влаштува-ння дітей-сиріт у сімейні форми виховання Відсоток від кількості дітей-сиріт 83%

від 160 дітей-сиріт

85% 90% 90%  90%
4. Кількість  проведе-них профілак-тичних заходів у навчальних закладах Заходів

 

 

 

23

 

 

 

28

 

 

 

36

 

 

 

42

 

 

 

 106
5. Створення прийомних сімей Сімей 14 1 1 1  3
6. Оформле-ння особових справ

дітей

Справ 160 30 30 30  90
7. Кількість дітей, яким оформлено право власності  на житло Дітей 9 3 3 3  9
8. Охоплення дітей правови-ховною роботою Дітей 3108 3108 3108 3108 9324
9. Питома вага дітей  підоблікових кате-горій,  охоплених рейдами та перевірка-ми, та  дітей, охоплених правови-ховною роботою  

 

%

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

78,7

 

 

78,8

 

 

80

 

 

80

10.  Зниження рівня соціального сирітства   % 30 дітей-100% 5% 5% 5% 5%
11.  Середня вартість витрат на  1 охоплену роботою дитину Гри-вень/ дитину 150 150 170 170
12. Середня вартість заходів, пов’язаних із матеріа-льно-техні-чним забезпеченням програми Гри-вень/ заходів 3,0 3,0 3,0 3,0
13. Середня вартість оформлення житла Гри-вень/ будинок  1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
14. Зменшення дітей-сиріт, які знаходяться в інтернат-них закладах % 8 дітей  =100% 5 5  90% 90%
2. Зменшення кількості дітей, які опинились у складних життєвих обставинах % 100% 3% 3% 3% 9%

 

 

                                Очікувані результати виконання Програми

– значне зниження темпів росту соціального сирітства;

– забезпечення прав і свобод кожної дитини;

– створення належних умов для соціальної адаптації і захисту інтересів дітей з обмеженими можливостями, дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;

– забезпечення інтеграції зусиль органів державної виконавчої влади,

установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

«Про проект районної  комплексної програми  виконання в районі

Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини

на період до 2018 року»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Проект розпорядження підготовлено відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від   11 липня 2005 року № 1086 «Про першочергові заходи  щодо захисту прав дітей».

 1. Мета і шляхи її досягнення

Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі, зменшення соціального сирітства та дитячої злочинності, а також для всебічного розвитку і виховання дітей, профілактика правопорушень серед неповнолітніх, подолання в районі дитячої бездоглядності та безпритульності шляхом схвалення з подальшим винесенням на розгляд районної ради проекту районної  комплексної програми виконання в районі Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2018 року.

 1. Правові аспекти

Проект розпорядження підготовлено в межах повноважень, передбачених   статтею 6, пунктом 6 частини першої  статті 13, пунктом 1 статті 22,                            пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного розпорядження потребує фінансових витрат з районного бюджету згідно кошторису у розмірі 80,0 тис.грн.

 1. Позиція заінтересованих органів

Зауважень до проекту розпорядження від заінтересованих органів не надійшло.

 1. Регіональний аспект

Проект розпорядження враховує інтереси територіальної громади району.

 1. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.

 1. Прогноз результатів

Виконання розпорядження сприятиме захисту прав та інтересів дітей..

 

Начальник служби у  справах дітей

районної державної адміністрації                                                          К.О. Нікітіна

 

09 березня 2016 року

 

 

Довідка

до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

«Про проект районної  комплексної програми  виконання в районі

Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН

про права дитини на період до 2018 року»

 

         Проект розпорядження підготовлено службою у справах дітей районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України                           від   11 липня 2005 року № 1086 «Про першочергові заходи  щодо захисту прав дітей».

 

Погоджено :

без зауважень

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                            Г.Р. Бекірова

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                 О.І. Стадник

 

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації                                       Н.О. Бінько

 

Начальник відділу юридичної,

мобілізаційної роботи та взаємодії з

правоохоронними органами

апарату районної державної адміністрації                             О.М. Владимирова

 

Начальник відділу діловодства та роботи

із зверненнями громадян

апарату районної державної адміністрації                             О.Л. Єрьоменко

 

Начальник служби

у справах дітей

районної  державної адміністрації                                           К.О. Нікітіна

 

09 березня 2016  року