Основні функції та напрямки роботи

Основні функції та напрямки роботи

Основними завданнями служби є:

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, що надаються населенню

службою у справах дітей

1. Надання дозволу на укладення договору купівлі продажу житла (майна), яке належить на правах приватної власності (користування) малолітній (неповнолітній) дитині.

2. Надання дозволу на дарування майна, право власності( користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина.

3. Надання дозволу на укладання договору застави (іпотеки) майна, право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина.

4. Надання дозволу на купівлю майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини.

5. Надання дозволу на заставу майна, житла, власником (співвласником) якого є малолітня (неповнолітня) дитина.

6. Надання дозволу на виділення частки майна у спільній, сумісній власності малолітньої (неповнолітньої) дитини.

7. Надання дозволу на прийняття в дар майна на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини.

8. Надання дозволу на відчуження майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина.

9. Надання дозволу на укладання дозволу міни майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина.

10. Надання дозволу на укладення договору відчуження акцій , власником яких є малолітня (неповнолітня) дитина.

11. Надання дозволу на прийняття у власність малолітньої (неповнолітньої) дитини житла, майна.

12. Надання дозволу на тимчасове користування житлом, яке належить малолітній (неповнолітній) дитині.

13. Надання дозволу на розробку технічної документації щодо виготовлення державного акту на право приватної власності на земельну ділянку на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини.

14. Надання дозволу на зміну прізвища дитини.

15. Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною.

16. Надання дозволу на визначення місця проживання дитини.

17. Надання дозволу на визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.

18. Надання акту обстеження та подання до суду висновку про визнання особи недієздатною (обмежено дієздатною) та призначення опікуна (піклувальника).

19. Надання акту обстеження житлово-побутових умов та умов виховання малолітніх (неповнолітніх) дітей, висновків органу опіки та піклування до суду про позбавлення батьківських прав батьків, відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

20. Надання акту обстеження та висновків органу опіки та піклування до суду про усиновлення (одностороннє усиновлення) дитини.

21. Надання довідки непрацюючим громадянам, які мають на утриманні дітей, про те, що вони не позбавлені батьківських прав.

22. Порушення справи про позбавлення батьківських прав про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.