Соціальний захист осіб з інвалідністю

Управління соціального захисту населення повідомляє, що особи з інвалідністю І, ІІ,ІІІ груп віком від 15 до 45 років мають змогу пройти професійне навчання у Житомирському вищому професійному училищі – інтернаті за робочими професіями, а саме: електромеханік, офісний службовець, оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, взуттьовик з ремонту взуття, кухар – кондитер, соціальний робітник, слюсар – електрик з ремонту електроустаткування.

За більш детальною інформацією звертатися за тел.

(0412) 47-32-71, 47-32-74, 068-677-62-03, 093-408-32-47

 


Забезпечення інвалідів спец автотранспортом, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 року № 999
 
Станом на 25.02.2016р.на обліку Генічеського управління соціального захисту населення для забезпечення автотранспортом  перебуває 30 інвалідів, з них 27 інвалідів з правом на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги, та 3 інваліда з правом на позачергове забезпечення автомобілями.

Протягом 2015 року фахівцями управління соціального захисту населення була виплачена компенсація на технічне обслуговування автомобілями 17 громадянам на суму 3945.25грн  та компенсація на транспортне обслуговування 13 громадянам у сумі 3410,88грн. Автотранспорт інвалідам через управління соціального захисту населення районної державної адміністрації  протягом 2015 року не надавався.

 Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, перелік визначених документів та висновок обласної медико-соціальної експертної комісії про наявність у інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним.

Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:

– інваліди війни І групи по зору або без обох рук;

– інваліди, які мають кукси обох ніг і рук;

– інваліди І та ІІ групи ( категорія І) з числа учасників ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

На облік беруться і забезпечують автомобілями інваліди:

·                      які не мають в особистому користуванні автомобіля, у тому числі придбаного за власні кошти (незалежно від строку такого придбання) або отриманого через департамент  соціального захисту населення, що перебував в експлуатації менш як 10 років;

·                      протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

Діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на облік, якщо їхні законні представники мають вищевказані підстави.

Діти-інваліди беруться на облік після досягнення ними 5-річного віку. У разі досягнення 18 річного віку вони підлягають повторному огляду для підтвердження медичних показань для забезпечення автомобілем.

В департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації облік ведеться згідно із 3 чергами:

·                      першочергове забезпечення автомобілями;

·                      позачергове забезпечення автомобілями;

·                      забезпечення автомобілями у порядку загальної черги.

1.  інваліди з правом на першочергове забезпечення;

Першочергово автомобілі отримують інваліди з числа осіб, які відповідно до статті 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною та інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем).

2. інваліди з правом на позачергове забезпечення;

Позачергово автомобілі отримують:

за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем

·                      інваліди війни;

·                      інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх в’язнів (до 14 років);

·                      сім’ї з двома та більше інвалідами;

·                      інваліди ІІ групи 1 категорії з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілих від наслідків цієї аварії;

·                      інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються;

незалежно від медичних показань:

·                      інваліди І групи 1 категорії з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілих від наслідків цієї аварії;

·                      інваліди війни І групи по зору або без обох рук ;

·                      інваліди з куксами обох ніг і рук .

3. інваліди з правом на забезпечення у порядку загальної черги;
У порядку загальної черги забезпечуються автомобілями інші інваліди, які мають відповідні медичні показання.

Облік інвалідів унаслідок трудового каліцтва ведеться управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Для взяття на облік необхідно надати до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації такі документи:

·                      заява

·                      копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів – копія медичного висновку;

·                      висновок обласної медико-соціальної експертної комісії про наявність у інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем;

·                      копія паспорта інваліда або копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;

·                      копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем;

·                      документ про реєстрацію місця проживання інваліда та члена сім’ї, якому передається право користування автомобілем;

·                      для інвалідів I, II та III груп з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – копія посвідчення про належність до категорії 1 та медична довідка щодо спроможності до керування автомобілем;

·                      для інвалідів, яким встановлено інвалідність під час проходження військової служби – довідка військкомату або інші документи, що підтверджують таку участь або посвідчення інваліда війни;

·                      для інвалідів унаслідок трудового каліцтва – копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання.

Умови  залишення автомобіля у сім’ї після смерті інваліда

Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений департаментом соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, строк експлуатації якого більше ніж 10 років, залишається члену сім’ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем постійного проживання і реєстрації інваліда.

Автомобіль, строк якого від 5 до 10 років, залишається безоплатно члену сім’ї, який на час смерті інваліда проживав та був зареєстрований за місцем постійного проживання і реєстрації інваліда і середньомісячний сукупний дохід сім’ї за шість місяців, що передують дню смерті інваліда, не перевищує прожиткового мінімуму для сім’ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги.

Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років (крім вищезазначеного пункту), після смерті інваліда залишається у користуванні його сім’ї, якщо в ній є інвалід, який :

– мав підстави для забезпечення автомобілем на час смерті інваліда або протягом не більше 6 місяців з дня його смерті;

– проживав і був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його постійного проживання і реєстрації;

– не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через департамент соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Іншому члену сім’ї померлого інваліда, який проживає та зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним протягом 6 місяців з дня смерті інваліда вартості одержаного автомобіля з урахуванням ступеня його зношення та суми, сплаченої за нього інвалідом.

В іншому разі автомобіль повертається департаменту у повному комплекті.

За бажанням інвалідів департаменти соціального захисту можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі.

Автомобілями, отриманими департаментами як гуманітарна допомога, інваліди, які перебувають на обліку, забезпечуються безоплатно в порядку черговості. Автомобіль, отриманий департаментом соціального захисту як гуманітарна допомога для конкретного інваліда, який перебуває на обліку, видається безоплатно такому інваліду незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку.

Після смерті інваліда, дитини – інваліда автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким інвалід був забезпечений через департамент соціального захисту і користувався менше ніж 10 років, може бути переданий у власність одному з членів сім’ї інваліда за рішенням Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України за умови сплати податків і зборів за ставками, діючими на день здійснення митного оформлення автомобіля.

Автомобіль, яким інвалід користувався менше ніж 10 років, після смерті може залишитися у користуванні його сім’ї безплатно, якщо в ній є інвалід, який має медичні показання для забезпечення спецавтотранспортом.

Якщо інвалід, дитина-інвалід користувався автомобілем більше ніж 10 років, за бажанням членів його сім’ї  автомобіль може бути переданий їм у власність безоплатно.

У разі несплати членом сім’ї інваліда податків і зборів автомобіль повертається департаменту соціального захисту.

Переобладнання автомобіля, отриманого як гуманітарна допомога, відповідно до потреб інваліда здійснюється за його рахунок.

 

Станом на 01.09.2015р. в централізованому банку інвалідів перебуває на обліку 806 інвалідів, дітей інвалідів, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням.

Протягом 2015 року інвалідам видано 126 протезно-ортопедичних виробів.

Видано направлення для проходження реабілітації у Херсонському реабілітаційному центрі 14 дітям-інвалідам Генічеського району.

Відправлено на постійне місце проживання до будинків-інтернатів загального типу 7 осіб похилого віку.

Для забезпечення індивідуальним автотранспортом в Головному управлінні перебуває 33 інвалідів, у т.ч. 2 інваліда війни, 4 інваліда з дитинства, 3 дитини-інваліда, 23 інвалідів загального захворювання.

У 2015 року виплачено компенсацію на технічне обслуговування автомобіля 17 інвалідів району в розмірі 3588,02 грн. та на транспортне обслуговування 14 інвалідам в розмірі 3861,65 грн. Призначено та виплаченого матеріальну допомогу за рахунок коштів районного бюджету 37 особам на суму 43,3 тис.грн та за рахунок коштів державного бюджету 10 інвалідам Генічеського району на суму 4700грн.