Недержавне пенсійне забезпечення в Україні – це додаткове до обов’ язкового державного пенсійного забезпечення джерело пенсійних виплат. Яка ж вона є ця система недержавного пенсійного забезпечення в Україні, та які закони про недержавне пенсійне забезпеч

Недержавне пенсійне забезпечення в Україні базується на засадах добровільної участі фізичних осіб і роботодавців у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбаченому Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

Загальнообов’язкова державна система пенсійного забезпечення не здатна надати високий рівень пенсії при низьких розмірах обов’язкових пенсійних відрахувань і несприятливих демографічних умовах.

Участь у недержавному пенсійному забезпеченні в Україні дозволяє створити додатковий до обов’язкового державного пенсійного забезпечення джерело пенсійних виплат і забезпечити більш високий рівень життя при досягненні пенсійного віку.

Принципи недержавного пенсійного забезпечення в Україні:

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фондами.

Недержавний пенсійний фонд – юридична особа, створена відповідно до закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення» (страхування), яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду.

Основу добровільного недержавного пенсійного забезпечення складають недержавні пенсійні фонди, які за видами поділяються на відкриті, корпоративні та професійні.

Види фондів

Відкритий

Корпоративний

Професійний

Засновником можуть виступати: будь-які юридичні особи, крім бюджетних Засновником можуть виступати: юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців (бюджетні організації в особливому порядку) Засновником можуть виступати: об’єднання юридичних осіб-роботодавців, об’єднання фізичних осіб (включаючи профспілки, а також фізичні особи пов’язані з їх родом діяльності).
Учасниками можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземці не залежно від місця та характеру роботи Учасниками можуть бути виключно громадяни України, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцями вкладниками фонду. Учасником можуть виступати: громадяни України, іноземці, особи без громадянства пов’язані родом діяльності, визначеної в статуті фонду.

У рамках системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні працівники мають можливість робити внески в обраний ними недержавний пенсійний фонд. Важливим є той момент, що система недержавного пенсійного забезпечення дозволяє також залучати гроші роботодавців для формування пенсійних заощаджень своїх працівників, таким чином, це ще більше буде сприяти підвищенню рівня життя громадян на заслуженому відпочинку. Передбачається, що для підприємств, у виробництві яких використовуються шкідливі ресурси, здійснення відрахувань у недержавні пенсійні фонди стане обов’язковим. Внески в недержавні пенсійні фонди, як з боку роботодавців, так і їх працюючих осіб, а також отриманий на них інвестиційний дохід користується податковими пільгами. Розмір пенсій в системі недержавних пенсійних фондів в Україні залежить від розміру пенсійних внесків та терміну, протягом якого ці внески накопичувалися, а також отриманого та розподіленого на них інвестиційного доходу.

Основні характеристики НПФ:

Начальник УСЗН                                    Л.А.Бубнова