Пенсійне забезпечення

Огляд основних положень Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних
принципів нарахування пенсій»

 

Проблема соціальної несправедливості пенсійної системи не один рік хвилює суспільство: відсутність єдиних принципів рохрахунку пенсій, наявність пільг та привілегій у окремих категорій пенсіонерів, перерозподіл частини коштів солідарної системи на користь одних груп пенсіонерів за рахунок інших,  диспропорції у розмірах пенсій, призначених у різні періоди.

З метою модернізації пенсійної системи  та усунення недоліків в соціальній політиці  держави Кабінетом Міністрів України  внесено на розгляд Верховної Ради України 30 квітня 2015 року проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій».

Зазначений Закон  є основним законодавчим актом комплексної реформи системи пенсійного забезпечення, яка  передбачає:

-призначення всіх видів пенсій за нормами єдиного закону та скасування спеціальних пенсій (за вийнятком військових);

-звільнення солідарної системи від  невластивих їй  виплат;

-запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

-запровадження професійної пенсійної системи для окремих категорій громадян;

-розвиток недержавного  пенсійного страхування.

Все це дозволить збудувати стабільну багаторівневу пенсійну систему, що надасть змогу отримувати пенсії з трьох різних джерел: із солідарної системи, накопичувальної системи та системи недержавного пенсійного забезпечення.

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» передбачено:

По -перше,  з 1 січня 2016 року  скасувати призначення спеціальних пенсій (крім пенсій військослужбовцям), тобто пенсії державним службовцям та прирівняним до них особам (суддям, прокурорам, народним депутатам) будуть призначаться на загальних підставах.

За сплату державними службовцями підвищеної ставки єдиного внеску       (2,5 %) передбачається  виплачувати при виході на пенсію за віком разову компенсацію за стаж державної служби не менше 10 років, наявний у особи на 1 січня 2016 року, в таких розмірах:

–    від 10 до 15 років – 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

–    від 15 до 20 років –  15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

–    понад 20 років – 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З 1 січня 2016 року державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, митники, податковці, прокурори, судді, наукові працівники будуть сплачувати підвищену ставку внеску 2,5 %  до накопичувального  пенсійного фонду для  створення професійної пенсійної системи.

По-друге,    збалансувати функціонування солідарної системи:

– встановлення всіх надбавок, доплат та підвищень до пенсії в одному законі;

– звільнення солідарної системи від невластивих їй виплат:

а)  доплат до мінімального розміру пенсій, які будуть призначатися після 1 січня 2016 року (різниця між розміром пенсії, виходячи з тривалості страхового стажу та заробітку та мінімальної пенсійної виплати);

б)   дострокових пенсій за вислугу років;

в)   виплати пільгових пенсій;

г)   поліпшення матеріального становища інвалідів війни;

д)  втрати за працюючих інвалідів.

По-третє,  запровадити з 1 січні 2017 року  накопичувальну пенсійну систему, яка дозволить розвантажити солідарну систему, накоплювати кошти на персоніфікованих рахунках громадянам, інвестувати кошти накопичувальної системи  для розвитку національної економіки.

Планується, що накопичувальний рівень пенсійної системи начне працювати з 1 січня 2017 року. Молоді українці віком до 35 років будуть його обов’язковими учасниками. Застраховані особи, яким на 01.01.2017 виповниться не більше 55 років, можуть брати участь в ньому на добровільних засадах, прийняв рішення про це до 01.01.2018 року.  Головною особливістю накопичувального рівня є те, що сплачені кошти акумулюються на персональних рахунках  громадян і можуть бути використані ними тільки після досягнення пенсійного віку. Розмір накопичувального внеску  становить  спочатку  2 %, а потім протягом 5 років  буде зростати на один відсоток  до 7 %.

Важливо підкреслити, що загальний розмір пенсійних відрахувань не збільшиться, так як відбудеться тільки  перерозподіл єдиного соціального внеску від роботодавця до відрахувань із заробітної плати працівника у накопичувальну систему(по 1 %  щорічно). Таким чином до  2022 року ставка єдиного соціального внеску для роботодавця зменшиться на 5 відсотків, а працівники будуть накоплювати власні кошти на індивідуальних рахунках.

По-четверте,  запровадити з 1 січня 2016 року накопичувальну професійну  пенсійну програму накопичувальної системи пенсійного страхування за п’ятьма категоріями залежно від умов виконуваної роботи, за професією або займаною посадою:

– перша категорія – особи, які працюють за списком 1;

– друга категорія – особи, які працюють за  списком 2;

– третя категорія – особи, які мають право на пенсію за вислугу років(працівники освіти, охорони здоров’я);

– четверта категорія – жінки-трактористки, машиністи та ін.(особи, які працюють на пільгових умовах та за вислугу років) ;

– п’ята категорія –  державні службовці та прирівняні до них особи.

Передбачається, що учасниками першої – четвертої категорії професійної пенсійної програми будуть особи, яким на момент запровадження програми виповниться не більше 35 років, та які будуть зайняті:

–   повний робочий день(не менше 80 % робочого часу) на роботах із шкідливими умовами праці за списком 1 та списком 2 за результатами атестації робочих місць;

–    на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років.

Учасники п’ятої категорії накопичувальної професійної пенсійної програми приймають участь в ній незалежно від віку.

Джерелом фінансування пенсійних виплат із накопичувальної професійної пенсійної програми для вказаних категорій стануть підвищенні  пенсійні розміри страхового  внеску, який сплачиватимуть  роботодавці(на користь працівників, зайнятих на роботах  за списком 1, списком 2, та на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років)  та працівники-державні службовці та прирівняні до них особи.

Таким чином, успішна реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій»  дасть змогу звільнити солідарну систему від невластивих їй виплат та забезпечити впровадження основного принципу страхової пенсійної системи – принципу соціальної справедливості.


 

Огляд основних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» Проблема соціальної несправедливості пенсійної системи не один рік хвилює суспільство: відсутність єдиних принципів рохрахунку пенсій, наявність пільг та привілегій у окремих категорій пенсіонерів, перерозподіл частини коштів солідарної системи на користь одних груп пенсіонерів за рахунок інших,  диспропорції у розмірах пенсій, призначених у різні періоди.

З метою модернізації пенсійної системи  та усунення недоліків в соціальній політиці  держави Кабінетом Міністрів України  внесено на розгляд Верховної Ради України 30 квітня 2015 року проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій».

Зазначений Закон  є основним законодавчим актом комплексної реформи системи пенсійного забезпечення, яка  передбачає:

-призначення всіх видів пенсій за нормами єдиного закону та скасування спеціальних пенсій (за вийнятком військових);
-звільнення солідарної системи від  невластивих їй  виплат;
-запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення;
-запровадження професійної пенсійної системи для окремих категорій громадян;
-розвиток недержавного  пенсійного страхування.

Все це дозволить збудувати стабільну багаторівневу пенсійну систему, що надасть змогу отримувати пенсії з трьох різних джерел: із солідарної системи, накопичувальної системи та системи недержавного пенсійного забезпечення.

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» передбачено:

По -перше,  з 1 січня 2016 року  скасувати призначення спеціальних пенсій (крім пенсій військослужбовцям), тобто пенсії державним службовцям та прирівняним до них особам (суддям, прокурорам, народним депутатам) будуть призначаться на загальних підставах.

За сплату державними службовцями підвищеної ставки єдиного внеску       (2,5 %) передбачається  виплачувати при виході на пенсію за віком разову компенсацію за стаж державної служби не менше 10 років, наявний у особи на 1 січня 2016 року, в таких розмірах:

–         від 10 до 15 років – 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
–         від 15 до 20 років –  15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
–         понад 20 років – 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З 1 січня 2016 року державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, митники, податковці, прокурори, судді, наукові працівники будуть сплачувати підвищену ставку внеску 2,5 %  до накопичувального  пенсійного фонду для  створення професійної пенсійної системи.

По-друге,    збалансувати функціонування солідарної системи:

– встановлення всіх надбавок, доплат та підвищень до пенсії в одному законі;
– звільнення солідарної системи від невластивих їй виплат:

а)  доплат до мінімального розміру пенсій, які будуть призначатися після 1 січня 2016 року (різниця між розміром пенсії, виходячи з тривалості страхового стажу та заробітку та мінімальної пенсійної виплати);
б)   дострокових пенсій за вислугу років;
в)   виплати пільгових пенсій;
г)   поліпшення матеріального становища інвалідів війни;
д)  втрати за працюючих інвалідів.

По-третє,  запровадити з 1 січні 2017 року  накопичувальну пенсійну систему, яка дозволить розвантажити солідарну систему, накоплювати кошти на персоніфікованих рахунках громадянам, інвестувати кошти накопичувальної системи  для розвитку національної економіки.

Планується, що накопичувальний рівень пенсійної системи начне працювати з 1 січня 2017 року. Молоді українці віком до 35 років будуть його обов’язковими учасниками. Застраховані особи, яким на 01.01.2017 виповниться не більше 55 років, можуть брати участь в ньому на добровільних засадах, прийняв рішення про це до 01.01.2018 року.  Головною особливістю накопичувального рівня є те, що сплачені кошти акумулюються на персональних рахунках  громадян і можуть бути використані ними тільки після досягнення пенсійного віку. Розмір накопичувального внеску  становить  спочатку  2 %, а потім протягом 5 років  буде зростати на один відсоток  до 7 %.

Важливо підкреслити, що загальний розмір пенсійних відрахувань не збільшиться, так як відбудеться тільки  перерозподіл єдиного соціального внеску від роботодавця до відрахувань із заробітної плати працівника у накопичувальну систему(по 1 %  щорічно). Таким чином до  2022 року ставка єдиного соціального внеску для роботодавця зменшиться на 5 відсотків, а працівники будуть накоплювати власні кошти на індивідуальних рахунках.

По-четверте,  запровадити з 1 січня 2016 року накопичувальну професійну  пенсійну програму накопичувальної системи пенсійного страхування за п’ятьма категоріями залежно від умов виконуваної роботи, за професією або займаною посадою:

– перша категорія – особи, які працюють за списком 1;
– друга категорія – особи, які працюють за  списком 2;
– третя категорія – особи, які мають право на пенсію за вислугу років(працівники освіти, охорони здоров’я);
– четверта категорія – жінки-трактористки, машиністи та ін.(особи, які працюють на пільгових умовах та за вислугу років) ;
– п’ята категорія –  державні службовці та прирівняні до них особи.

Передбачається, що учасниками першої – четвертої категорії професійної пенсійної програми будуть особи, яким на момент запровадження програми виповниться не більше 35 років, та які будуть зайняті:

– повний робочий день(не менше 80 % робочого часу) на роботах із шкідливими умовами праці за списком 1 та списком 2 за результатами атестації робочих місць;
–  на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років.

Учасники п’ятої категорії накопичувальної професійної пенсійної програми приймають участь в ній незалежно від віку.

Джерелом фінансування пенсійних виплат із накопичувальної професійної пенсійної програми для вказаних категорій стануть підвищенні  пенсійні розміри страхового  внеску, який сплачиватимуть  роботодавці(на користь працівників, зайнятих на роботах  за списком 1, списком 2, та на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років)  та працівники-державні службовці та прирівняні до них особи.

Таким чином, успішна реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій»  дасть змогу звільнити солідарну систему від невластивих їй виплат та забезпечити впровадження основного принципу страхової пенсійної системи – принципу соціальної справедливості.