Пільги особам з інвалідністю 3 групи

11.09.18

ПІЛЬГ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 3 ГРУПИ В 2018 РОЦІ:

Особі, що визнана особою з інвалідністю, залежно від ступеня розладу функцій органів і систем організму (ступеня втрати працездатності) встановлюється I, II чи III група інвалідності.

ПІДСТАВИ ДЛЯ НАДАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 3 ГРУПИ В УКРАЇНІ

Для того, щоб мати право отримувати пільги, особам з інвалідністю 3 групи у 2018 році потрібно мати один із таких документів:

  1. посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;
  2. пенсійне посвідчення;
  3. посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України;
  4. довідку, видану особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до законів України.

РОЗМІР ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ 3 ГРУПИ У 2018 РОЦІ ТА ІНШІ ВИДИ ВИПЛАТ

На державну соціальну допомогу мають право:

  1. особи з інвалідністю з дитинства;
  2. діти з інвалідністю віком до 18 років.

Допомога призначається особам з інвалідністю з дитинства 3 групи у розмірі 60%, а на дітей з інвалідністю – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум визначається та затверджується щорічно. Тому розміри допомоги підвищуються залежно від збільшення прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2018 році

Соціальні і демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму 

01.01.2018 – 30.06.2018

01.07.2018 – 30.11.2018

01.12.2018 – 31.12.2018

Діти віком до 6 років

1492 грн. 1559 грн. 1626 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

1860 грн.

1944 грн.

2027 грн. 

Працездатні особи 1762 грн. 1841 грн.

1921 грн.

Особи, які втратили працездатність 1373 грн. 1435 грн.

1497 грн. 

Загальний показник

1700 грн.

1777 грн.

1853 грн.

Особи, визнані особами з інвалідністю 3 групи, мають право на пенсію по інвалідності за наявності визначеного законодавством страхового стажу на момент настання інвалідності або на день звернення за пенсією залежно від віку. Пенсія по інвалідності 3 групи у 2018 році призначається в розмірі 50% пенсії за віком.

Особи, які є особами з інвалідністю 3 групи і не мають права на пенсію по інвалідності або державну допомогу у зв’язку з інвалідністю, мають право на державну соціальну допомогу, розмір якої становить 60% вищевказаного розміру прожиткового мінімуму.

 ПІЛЬГИ ПРАЦЮЮЧИМ особам з інвалідністю 3 ГРУПИ

Роботодавці зобов’язані враховувати програми реабілітації при створенні умов праці для осіб з інвалідністю 3 групи, створювати або виділяти робочі місця (у т.ч. спеціальні) для їх працевлаштування. Інвалідність не може стати причиною відмови в укладенні трудового договору або в просуванні по службі працівника, переведення без його згоди на іншу роботу, звільнення за ініціативою роботодавця (хіба-що інше передбачено висновком медико-соціальної експертизи – МСЕК).

Випробувальний термін при прийнятті на роботу осіб з інвалідністю 3 групи не встановлюється. У випадках, передбачених законодавством, роботодавець повинен створити пільгові умови праці для таких осіб: організувати їх навчання та/або перекваліфікацію відповідно до рекомендацій МСЕК, встановити на їх прохання неповний робочий час (день або тиждень).

Особи з інвалідністю 3 групи на підприємстві (установі, організації) мають право на пільги, які стосуються часу для відпочинку, такі як:

Якщо інвалідність перешкоджає виконанню роботи за строковим трудовим договором, працівник має право достроково припинити трудові відносини за власною ініціативою. Якщо працівник отримав трудове каліцтво або професійне захворювання і втратив працездатність, за ним зберігається місце роботи (посада) до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

ПРАВА осіб з інвалідністю 3 ГРУПИ В УКРАЇНІ ПРИ ОТРИМАННІ ОСВІТИ

При професійній підготовці або перепідготовці особи з інвалідністю 3 групи повинні враховуватися медичні показання і протипоказання для майбутньої їх роботи. Форми і методи такої підготовки підбираються відповідно до висновків МСЕК. Не виключається застосування поряд із загальними альтернативних форм навчання.

Талановиті діти з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися в загальних або спеціальних позашкільних навчальних закладах музиці, образотворчому, художньо-прикладному мистецтву.

Абітурієнти з числа дітей з інвалідністю, які показали високий результат при вступних випробуваннях, мають право на зарахування поза конкурсом у ВНЗ, а в ПТУ – діти з інвалідністю та особи з інвалідністю 3 групи, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю. За цими студентами зберігається пенсія (державна соціальна допомога) і виплачуються академічна стипендія (в разі призначення) в повному розмірі.

ПІЛЬГИ НА ЖКГ

Такі особи мають право на обладнання спеціальними пристосуваннями житлових приміщень, де вони проживають, під’їздів, сходових майданчиків, відповідно до індивідуальної програми реабілітації. Якщо особи з інвалідністю 3 групи знаходяться в будинках-інтернатах або інших установах соціальної допомоги, то за ними зберігається житлова площа протягом 12 місяців. При більш тривалих строках звільнена житлова площа передається іншим особам з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов.

Існують окремі пільги для найбільш вразливих категорій – дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу або в соціальних установах. Вони мають право отримати позачергово житло та матеріальну допомогу на його облаштування по досягненні повноліття, якщо за висновком МСЕК вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійну життєдіяльність.

Особи з інвалідністю також мають переважне право на поліпшення житлових умов.

3 ГРУПА ІНВАЛІДНОСТІ: ПІЛЬГИ У 2018 РОЦІ НА ЛІКИ

На підставі індивідуальної програми реабілітації особам з інвалідністю 3 групи та дітям з інвалідністю надаються безоплатно або на пільгових умовах послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування. На таких же пільгових умовах вони можуть отримувати:

  1. технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби і т.д.);
  2. вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові і голосоутворювальні апарати, ендопротези і т.д.);
  3. автомобілі, крісла колісні з електроприводом – при наявності відповідного медичного висновку.

Якщо розмір пенсії, яку отримують особи з інвалідністю 3 групи, не перевищує мінімального розміру пенсії, то вони, а також діти з інвалідністю (незалежно від розміру допомоги) мають право на безоплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, а при наявності медичних показань – на безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками.

 ПІЛЬГИ НА ТРАНСПОРТ

Діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на безкоштовний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі) при наявності відповідних документів, а в разі впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

Особи з інвалідністю 3 групи, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на 50% знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня. Жодне підприємство транспорту не може відмовити цим громадянам в пільговому перевезенні, мотивуючи відмову його формою власності або підпорядкування.