Головний державний соціальний інспектор

Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор – посадові особи управління соціального захисту населення, наділені повноваженнями із здійснення контролю за правильністю надання всіх видів державної соціальної допомоги, інших соціальних та компенсаційних виплат, цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

Тобто державні соціальні інспектори застосовують всі можливі, у межах чинного законодавства, заходи спрямовані на попередження, виявлення та недопущення в подальшому порушень та зловживань з боку, як заявників-одержувачів соціальної допомоги, так і решти учасників процесу призначення та виплати державної соціальної допомоги.

Більш детально зупинимось на заходах, що здійснюються державними соціальними інспекторами з метою перевірки достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан громадян, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги (тобто перевірки інформації, зазначеної в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів державної допомоги).

Отже відповідно до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 року № 1091, головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор мають право:

Так в ході перевірок достовірності та повноти інформації про доходи та майновий стан громадян, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги мають місце наступні порушення чинного законодавства:

Наведемо декілька прикладів:

У жовтні 2014 року розпочалась виплата щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції , для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Для отримання допомоги уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) з відповідною заявою, в якій обов’язково повідомляє про наявність у будь-кого з членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції, наявність транспортних засобів із зазначенням строку експлуатації з дати випуску, наявність на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму.

Станом на вересень 2015 року було виявлено 6 випадків надання недостовірної інформації про житлові приміщення та про реєстрацію за місцем проживання. Такі громадяни права на отриману допомогу не мають, виплачені кошти повинні повернути на рахунок управління соціального захисту населення, що призначило та виплатило кошти.

Прикро те, що деяких порушень можливо було б уникнути взагалі, коли б заявник надав повну інформацію про доходи та майновий стан родини, вчасно повідомляв управління про всі обставини, що можуть вплинути на право призначення соціальної допомоги чи її розмір.

Тому, шановні мешканці міста, при зверненні до управління за призначенням того чи іншого виду державної соціальної допомоги серйозно та відповідально віднесіться до заповнення необхідних для призначення допомоги документів, уважно заповнюйте заяву та декларацію про доходи та майновий стан, прислухайтесь до порад спеціаліста з прийому документів, ознайомлюйтесь з розробленими пам’ятками, в яких зазначені найбільш розповсюджені порушення та помилки, яких допускаються мешканці міста, зазначені останні зміни в законодавстві.

Якщо при повторному зверненні за призначенням державної соціальної допомоги розумієте, що раніше не вказали ті чи інші доходи чи майно, що можуть вплинути на призначення чи розмір цієї допомоги, обов’язково повідомляйте про це спеціаліста з прийому, чим зменшите суму переплати у разі виявлення цього порушення спеціалістами управління, а в деяких випадках збережете за собою право на подальше отримання соціальної допомоги у дещо зменшеному чи навіть у тому ж розмірі.

Хочемо зауважити, що всі нормативні документи з питань призначення та виплати того чи іншого виду державної соціальної допомоги (Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази відповідних міністерств та інше) є у вільному доступі мережі Інтернет, тому з метою запобігання непорозумінь заявникам-одержувачам державної соціальної допомоги слід і самостійно знайомитись з цими документами.

Для деяких сімей державна соціальна допомога є основним джерелом існування. Але це тільки допомога Держави для мінімальної підтримки нормального функціонування організму дитини, збереження його здоров’я, покупки набору продуктів харчування, засобів особистої гігієни тощо. Система соціальних виплат спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та зниження ступеня розшарування суспільства за рівнем доходів.

Хочется зазначити, що отримувачі державної допомоги повинні усвідомлювати, що несуть свою частку відповідальності за раціональне використання державних коштів. Заявник та члени його сім’ї· повинні відповідати за достовірність наданої інформації,· відомостей про доходи та майно, які вплинули або могли вплинути на встановлення права при· призначенні· соціальної допомоги· та її розмір. Для призначення будь-якого виду допомоги заявник надає заяву відповідної форми, затверджену Наказом Міністерства праці та соціальної політики України· в якої своїм підписом дає згоду· на· збір· інформації· про сім’ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання всіх видів соціальної допомоги на які сім’я має право.

Контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги та цільове використання державних коштів здійснює· державний· соціальний інспектор управління праці та соціального захисту населення. Якщо в ході перевірки виявлено, що громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права при призначенні· соціальної допомоги, визначення її розміру, внаслідок чого було надмірно нараховано сума, виплата припиняється. Надмірно виплачені кошти підлягають відшкодуванню. У разі відмови повернення коштів у визначений термін, вони будуть стягнуті у судовому порядку.

Нагадуємо всім отримувачам державної соціальної допомоги, що у 10 денний термін Вони повинні повідомити управління праці та соціального захисту населення про:

  працевлаштування впродовж терміну призначення допомоги;

  зміни· у складі сім’ї:· укладення шлюбу,· усиновлення дитини,· влаштування дитини на повне державне утримання, смерті утриманця,· тощо.