Генічеське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області

«БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ»


До уваги страхувальників, комісій (уповноважених)
із соціального страхування та лікарів

Листок непрацездатності — важливий документ, пов’язаний
із фінансовими виплатами, тому піддається багатоступеневому контролю

За рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Фонд)здійснюється надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності, починаючи з шостого дня перебування на лікарняному. Упродовж 2018 року до Генічеського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області (далі – Відділення) страхувальниками було надано заяви-розрахунки для фінансування на 14474днітимчасовоїнепрацездатності, що на 3,4 % менше, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – його копія, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності залежить від тривалості страхового стажу та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства). Право на цівиплатимають усі застраховані особи у разі настання страхового випадку в період роботи.

Першою розглядає підстави і правильність видачі листків непрацездатності (заповнення всіх необхідних граф документа, наявність виправлень, точність формулювань)комісія із соціального страхування на підприємстві (далі — Комісія).Це є її безпосереднім обов’язком згідно з Положенням про комісію (уповноваженого) із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженим постановою правління Фонду від 23.06.2008 р. №25 (далі — Положення №25). Також Комісія має право перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, призначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності. У ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV(далі – Закон № 1105)визначено підстави для відмови в наданні допомоги в разі тимчасової непрацездатності, зокрема за умови порушення такого режиму.

Крім того, відповідно до абз. 4 п. 2.1 Положення №25 у разі виникнення сумнівів щодо дотримання порядку видачі (продовження) листків непрацездатності лікарем Комісія (уповноважений) має право звернутися доВідділення і ініціювати відповідну перевірку закладу охорони здоров’я. Так, здійснення перевірок обґрунтованості видачі та подовження листків непрацездатності застрахованим особам, контроль за використанням коштів Фонду, веденням обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосування в установленому законодавством порядку фінансових санкцій і накладання адміністративних штрафів є основними завдання Відділення (ст. 9 Закону № 1105).

Повноваження посадових осіб Відділення описані в Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженій постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. №29 (далі – Інструкція № 29).

За результатами такої перевірки складається акт у двох примірниках (один — для Фонду, другий — для страхувальника) із зазначенням наявності (відсутності) порушень, відповідно до якого приймається певне рішення та застосовуються санкції (п. 5 постанови №30 та п. 3 і 4 Інструкції №29).У Рішенні вказують суми страхових коштів, що підлягають поверненню Фонду та суми фінансових санкцій, які страхувальник має перерахувати до Фонду.

Усе це стосується перевірки підприємств-страхувальників. Однак Фонд уповноважений контролювати і заклади охорони здоров’я. Цим займаються спеціальні відділи експертизи тимчасової непрацездатності та якості медичних послуг, завданням яких є перевірка з питань експертизи тимчасової непрацездатності, обґрунтованості видачі лікарняних, їх тривалості, виписування застрахованих осіб до роботи, направлення на МСЕК. Вони ж мають право порушити питання щодо відшкодування закладами охорони здоров’я (лікарями) шкоди, заподіяної Фонду порушеннями порядку видачі (продовження) листків непрацездатності, відбору і направлення застрахованих осіб на санаторно-курортне лікування, а також за неналежну якість послуг із санаторно-курортного та відновного лікування. З метою посилення цієї роботи і перешкоджання неправомірному використанню коштів Фонду та зменшення рівня захворюваності застрахованих осіб, з 01 квітня ц. р. у Відділенні також запроваджується посада головного спеціаліста перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності.

Працівники зазначених відділів беруть безпосередню участь у засіданнях відбіркових комісій лікувально-профілактичних закладів з обґрунтованості направлення хворих у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів України, аналізують своєчасність направлення хворих на МСЕК та беруть участь у роботі комісій. У разі пот­реби вони розглядають спірні питання про призначення групи інвалідності застрахованим особам. Управліннявиконавчої дирекції Фонду в Херсонській області спільно з управлінням охорони здоров’я Херсонської ОДА проводять відповідні заходи з територіальними лікувально-профілактичними закладами, зокрема контролюють обґрунтованість продовження лікарняних після 5 календарних днів і дотримання призначеного лікарем режиму застрахованими особами, які перебувають на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні. При цьому також обов’язково складається акт перевірки, у якому вказується вид порушення режиму кожним хворим.

Під час таких перевірок проводять експертну оцінку листків непрацездатності на предмет виявлення порушень порядку їх заповнення та необґрунтованості видачі або продовження. Критерії оцінки, які при цьому використовують, прописані у правових актах. Утім, їх можна згрупувати за окремими напрямками:

За підсумками перевірок оформляють довідки (у трьох примірниках) із зазначенням виявлених недоліків (конкретні приклади), відхилень від встановленого порядку видачі документів, рекомендацій із їх усунення, висновків і пропозицій щодо поліпшення роботи.

Коли під час перевірки виявиться, що частина листків непрацездатності видана (продовжена) необґрунтовано, до лікувально-профілактичних закладів надішлють вимоги на відшкодування витрачених коштів. Суми матеріального забезпечення, видані за необґрунтованими лікарняними, повертаються до Фонду. Лікувальні заклади та лікарів-порушників притягують до відповідальності.

Оскільки подібні порушення пов’язані з необґрунтованими фінансовими витратами Фонду, то природно, що саме він ініціює компенсацію завданих збитків, а також покарання винних. На першому етапі спору (у разі доведення порушень, що спричинили неправомірні витрати кошів), Фонд направляє до медичного закладу лист з вимогами про відшкодування збитків за необґрунтовано видані листки непрацездатності. У разі невиконання вимог закладом (як це часто і трапляється) справа вирішується у суді. Відділення Фонду звертається до господарського суду із позовом до лікарні про стягнення штрафів. В обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на те, що в результаті неналежного виконання працівником лікарні своїх обов’язків застрахованій особі безпід­с­тавно виплачено допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок кош­тів вказаного Фонду. У разі встановлення факту цивільного правопорушення суд зобов’язує відповідача відшкодувати позовну суму. Згідно з ч. 1 ст. 1172 Цивільного кодексу України це має зробити медичний заклад, де працює лікар, який припустився помилки в оформленні лікарняного. Також відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України на відповідача покладаються судові витрати.

Сам лікар також може понести і матеріальну, і дисциплінарну відповідальність безпосередньо перед роботодавцем (це регулюється нормами КЗпП, посадовими інструкціями, корпоративними правилами закладу). Наприклад, роботодавець може розраховувати на компенсацію за шкоду, завдану працівниками під час виконання службових обов’язків (у цьому разі — неправомірна видача чи неправильне оформлення лікарняного пацієнту). Адже за наявності вини працівника медичний заклад має право зворотної вимоги (ст. 1191 ЦКУ). Отож, лікар може добровільно покрити суму виплаченого закладом відшкодування, доки роботодавець не стягнув її із його зарплати через суд.

Дисциплінарне стягнення (ст. 147 КзпП) накладається на лікаря у вигляді догани або звільнення за дії чи бездіяльність, пов’язані із порушеннями правил видачі та оформлення листків непрацездатності, довідок про тимчасову непрацездатність та висновків ЛКК; правил обліку та зберігання бланків листків непрацездатності і довідок чи їх втратою; порядку направлення на ЛКК та МСЕК; правил ведення первинної медичної облікової документації, у якій відображують рішення з експертизи тимчасової непрацездатності. Внутрішніми правилами закладу можуть бути передбачені додаткові дисциплінарні стягнення: позбавлення преміальних чи інших заохочувальних виплат або благ.

Притягнення лікаря до кримінальної відповідальності можливе у випадках підроблення документів; зловживання владою або службовим становищем чи їх перевищення, халатності — невиконання або невідповідного виконання посадовою особою своїх обов’язків; одержання хабара; посадової підробки; отримання незаконної винагороди. За ст. 358 ККУ підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів караються штрафом до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на термін до 6 місяців або обмеженням волі на термін до 2 років. Використання завідомо підробленого документа карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на термін до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років.

Під підробленням документа потрібно розуміти як виготовлення «липового» лікарняного чи довідки, так і часткову фальсифікацію їх змісту (внесення у справжній документ недостовірних даних).

Начальник Генічеського відділення управління
Виконавчої дирекції Фонду соціального
страхуванняУкраїни в Херсонській області
Л.  Стрюкова

До уваги страхувальників!

У зв’язку з прийняттям правлінням Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) постанови від 12.12.2018 № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України», якою встановлено форму Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України, Генічеське відділення управління виконавчої дирекціії Фонду соціального страхування України в Херсонській області розміщає до вашого відома методичні рекомендації щодо його заповнення.

Методичні рекомендації
щодо заповнення
Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України

Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України (далі – Звіт) за формою, встановленою постановою правління Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) від 12.12.2018 № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України», щокварталу подається страхувальниками, які станом на звітну дату мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі – загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві), до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) у такі строки: до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня.

Звіт подається до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду в один із таких способів:

– на паперових носіях;

– надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення відповідно до вимог Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997 № 799 (із змінами).

У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту.

Такий Звіт вважається поданим в день отримання відділенням поштового зв’язку від страхувальника поштового відправлення зі Звітом. При цьому у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення відповідному відділенню робочого органу виконавчої дирекції Фонду з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор відповідає згідно з законом. У такому разі страхувальник звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такого Звіту.

Страхувальник протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) відділенню робочого органу виконавчої дирекції Фонду другий примірник Звіту разом із копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

У разі погашення всієї суми заборгованості зі сплати страхових коштів або сплати суми, яка перевищує заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду, до кінця звітного періоду, Звіт до відділення не подається.

У Звіті терміни вживаються у такому значенні:

Заборгованість зі сплати страхових внесків, пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати – заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, нарахованих до 01.01.2011, що пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати.

Звітний період – проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня першого місяця (місяця кварталу) та закінчується останнім календарним днем останнього місяця (місяця кварталу).

Звітний рік – проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня першого місяця року та закінчується останнім календарним днем останнього місяця року.

Недоїмка зі сплати страхових внесків – заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, своєчасно не нарахованих та/або не сплачених до 01.01.2011.

Пеня фінансова санкція, нарахована страхувальником самостійно або за результатами перевірки страхувальника за порушення порядку сплати страхових внесків, нарахованих та/або не сплачених до 01.01.2011, згідно з абзацом другим пункту 5.1 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 № 16, та/або пунктом 5.1 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 № 36, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.08.2007 за № 867/14134, що були чинними на момент виникнення таких порушень, а також за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій відповідно до абзацу третього частини першої статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», що був чинним на момент виникнення таких порушень, та/або абзацу третього частини шостої статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Сума неприйнятих до зарахування витрат за соціальним страхуванням – неправомірно витрачені страхові кошти на виплату матеріального забезпечення та/або вартість надання соціальних послуг, що підлягають відшкодуванню страхувальником до Фонду, у разі порушення порядку використання страхових коштів, виявлені за результатами перевірки страхувальника.

Штрафи за недотримання законодавства про соціальне страхування – штрафи за порушення порядку використання страхових коштів та за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів відповідно до абзаців першого та другого частини першої статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», що був чинним на момент виникнення таких порушень, та/або абзаців першого та другого частини шостої статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками.

Звіт завіряється підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріпляється печаткою (за наявності).

Звіт складається із заголовної частини та двох таблиць.

У заголовній частині звіту відображаються: податковий номер страхувальника (код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи) або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), телефон, назва Звіту та період, за який його складено.

Таблиця 1. «Розрахунки по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів».

Графа 3 = сумі граф 4 та 10.

Графа 4 = сумі граф 5, 6, 7, 8, 9.

Графа 10 = сумі граф 11, 12, 13.

Рядок 1 «Заборгованість на початок звітного року».

Відображається сума заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду на початок звітного року.

Графа 4 рядка 1 = рядку 23 «Зобов’язання страхувальника на кінець звітного періоду (р. 1 +…+ р. 5 – р. 8 – р. 14), у т. ч.:» Звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.03.2011 за № 392/19130 (із змінами), за IV квартал 2018 року.

Графи 10-13 рядка 1 = графам 2-5 рядка «Залишок заборгованості до Фонду на кінець звітного кварталу» Таблиці 1 Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 31, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за № 1286/18581, за IV квартал 2018 року.

Починаючи зі Звіту за І квартал 2020 року графи 3-13 рядка 1 = графам 3-13 рядка 5 Звіту за IV квартал року, що передує звітному.

Рядок 2 «Нараховано страхових коштів з початку року».

Відображається сума нарахованих страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, у тому числі за результатами проведених перевірок страхувальників у звітному році, самостійно нарахованих страхувальниками та за судовими рішеннями, які набрали законної сили у звітному році, про стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду, нарахованих за результатами проведених перевірок звітного року та минулих років, з початку року.

Рядок 2.1 «за результатами проведеної перевірки».

Відображається сума нарахованих страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві за результатами проведеної перевірки страхувальника у звітному році з початку року.

Цей рядок включає суму нарахованих страхових коштів у разі прийняття судом рішення, яке набрало законної сили, про стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду, нарахованих за актом перевірки звітного року.

Рядок 2.2 «страхувальником самостійно».

Відображається сума самостійно нарахованих страхувальником страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві з початку року.

Графи 7 та 8 цього рядка не заповнюються.

Рядок 3 «Сплачено з початку року».

Відображається сума погашеної заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду з початку року.

Рядок 4 «Списано заборгованості з початку року згідно з рішенням суду».

Відображається сума списаної заборгованості у разі прийняття судового рішення, яке набрало законної сили, про списання боргу або відповідно до закону з початку року.

Рядок 5 «Залишок заборгованості зі сплати страхових коштів на кінець звітного періоду (р.5 = р.1 + р.2 – р.3 – р.4)».

Відображається сума заборгованості зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду на кінець звітного періоду.

Рядок 5 = рядок 1 + рядок 2 – рядок 3 – рядок 4.

Таблиця 2. «Відомості про залишок заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду».

Заповнюється страхувальниками, які на кінець звітного періоду мають заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві до Фонду, пов’язану з несвоєчасною виплатою заробітної плати (графа 6 та/або графа 12 Таблиці 1), яка утворилась станом на 01.01.2011, починаючи з 01.04.2001.

Рядок 1 «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного року».

Відображається сума нарахованої та не виплаченої заробітної плати, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, яка утворилась станом на 01.01.2011, починаючи з 01.04.2001, на початок звітного року.

Рядок 2 «Виплачено заробітну плату з початку року».

Відображається сума виплаченої заробітної плати, заборгованої за період з 01.04.2001 до 01.01.2011, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці з початку року.

Рядок 3 «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду (р.3=р.1-р.2)».

Відображається сума нарахованої та не виплаченої заробітної плати, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, яка утворилась станом на 01.01.2011, починаючи з 01.04.2001, на кінець звітного періоду.

Рядок 3 = рядок 1 – рядок 2.


Методичні рекомендації щодо заповнення
Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до
Фонду соціального страхування України


Про підсумки роботи відділення щодо здійснення страхових виплат потерпілим та матеріального забезпечення застрахованим особам у 2018 році

У 2018 році Генічеським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області (далі – Відділення) перераховано для фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду 4224,4 тис. грн., що на 21,0 % більше ніж у 2017 році (3490,1 тис. грн.), з них :

Для здійснення допомоги на поховання у 2018 році прийнято документів по 12 випадках та профінансовано 49,2 тис. грн. Середній розмір допомоги склав 4100,00 грн., що відповідає чинному законодавству.

Станом на 01.01.2019 Відділенням надавалися страхові виплати 194 особам потерпілим на виробництві та членам їх сімей, з них 140 внутрішньо переміщеним особам з території, що не контролюється українською владою (126 – з Донецької області, 14 – з Луганської області).

У загальній чисельності отримувачів страхових виплат: 186 чол. (95,9 %) – це потерпілі від трудового каліцтва та професійного захворювання, 8 чол. (4,1 %) – це особи, які отримують страхові виплати по втраті годувальника. Із загальної кількості потерпілих – 114 чол. вже досягли пенсійного віку.

Станом на 01 січня 2019 року – 97 осіб, або 52,2 % від загальної кількості потерпілих, є особами з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання, з них І групи – немає, ІІ групи – 9 чол. та ІІІ групи – 88 чол.

У 2018 році витрачено коштів Фонду на страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей у загальній сумі 7585,0 тис. грн., що на 2,0 % більш ніж у 2017 році (7436,5 тис. грн.), з них на щомісячні страхові виплати потерпілим особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, витрачено 226,5 тис. грн., або 3,0 % від загальних витрат.

Середній розмір призначеної щомісячної грошової суми в разі стійкої втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, та грошової суми щомісячної страхової виплати особам, які мають право в разі втрати годувальника, на 1 одержувача склав 3260,69 грн. при 3093,14 грн. за відповідний період 2017 року, що свідчить про зростання на 5,4 %.

Із 8 осіб, які отримують щомісячні страхові виплати в разі втрати годувальника: діти віком до 23 років – 2 особи, батьки – 5 осіб та 1 інвалід – член сім’ї потерпілого.

У 2018 році здійснено відшкодування вартості поховання 1 потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг на суму 1,9 тис. грн. (у 2017 році по 1 випадку на суму 2,0 тис. грн.).

У 2018 році кількість потерпілих (членів їх сімей), яким припинено щомісячну страхову виплату, становить 5 осіб, з наступних причин: смерть потерпілого та особи, яка мала право на страхові виплати – 4 чол., у зв’язку з закінченням навчання утриманця – 1 чол.

Відшкодовано допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 3 потерпілим на виробництві у загальній сумі 18,5 тис. грн. (у 2017 році 7 потерпілих на суму 14,2 тис. грн.).

За звітний період Відділенням забезпечено медичною реабілітацією та соціальними послугами 10 потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на загальну суму 84 тис. грн., з них витрачено: на лікування та лікарські засоби – 9,5 тис. грн., на технічні засоби реабілітації – 35,3 тис. грн., на санаторно-курортне лікування – 27,2 тис. грн., на побутове обслуговування – 11,1 тис. грн. та на компенсацію за придбання пального для автомобілів – 0,9 тис. грн.

Начальник Генічеського відділення
УВД ФСС України в Херсонській області
 Л. Стрюкова

Про порядок проведення перевірок страхувальників з питань використання роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду

У відповідності до норм статей 9 та 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі – Закон № 1105), Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) та його робочі органи. відповідно до покладених на них завдань. здійснюють контроль за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання, застосовують в установленому законодавством порядку фінансові санкції та накладають адміністративні штрафи.

На даний час спеціалістами Генічеського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області (далі – Відділення) здійснюється перевірка страхувальників щодо використання страхових коштів Фонду відповідно до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 29, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 р. за № 393/19131 (далі – Інструкція № 29), у частині, що не суперечить діючому Закону № 1105.

Постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12 затверджено Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Порядок № 12), яким визначено механізм та умови фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві.

Відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку № 12 працівниками Відділення, після надходження від страхувальника заяви-розрахунку, здійснюється перевірка інформації, наведеної у ній, зокрема щодо правильності нарахування виплат. Окрім цього, Порядком №12 передбачається надсилання або надання безпосередньо страхувальниками до Відділення повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. У разі відсутності цієї інформації протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування, спеціалістами Відділення здійснюється перевірка щодо використання страхувальником коштів Фонду.

Перевірка страхувальників проводиться як позапланово так і згідно з планом-графіком проведення планових перевірок страхувальників, який складається на підставі аналізу з урахуванням наступних критеріїв:

1) системні порушення щодо використання страхових коштів Фонду, зокрема, за результатами двох попередніх перевірок встановлені порушення використання страхових коштів Фонду;

2) неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування Фондом сум, зазначених в заяві-розрахунку;

3) зростання кількості оплачених днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів) та сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у 1,5 і більше разів у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року за умови відсутності зростання середньооблікової кількості штатних працівників та фонду оплати праці у звітному періоді;

4) здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів (1 200,00 грн. і більше) у розрахунку на один день;

5) наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску та/або відсутності застрахованих осіб в реєстрі застрахованих осіб.

План-графік проведення планових перевірок страхувальників на квартал складається до 20 числа місяця, який передує кварталу, та оприлюднюється на регіональній веб-сторінці офіційного веб-порталу Фонду після його затвердження.

Частиною 6 статті 15 Закону №1105 передбачена відповідальність страхувальників – роботодавців у разі порушення порядку використання страхових коштів, а саме: відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків від такої суми.

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.

Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

Окремо звертаємо увагу, що діючими нормами Закону № 1105 змінено порядок оскарження рішень робочих органів виконавчої дирекції Фонду, прийнятих за результатами перевірок страхувальників, передбачений Інструкцією № 29.

Так, відповідно до частини третьої статті 17 Закону № 1105 спори щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії управління виконавчої дирекції Фонду. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Постановою правління Фонду від 12.09.2017 № 45 затверджено Положення про спеціальну комісію Фонду соціального страхування України з питань вирішення спорів (далі – Положення № 45).

Згідно з пунктом 5.2 Положення № 45 рішення комісії при робочому органі Фонду може бути оскаржено до комісії Фонду соціального страхування України, а рішення останньої – до правління Фонду. Рішення комісій можуть бути оскаржені до суду.

Начальник Генічеського відділення управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України в Херсонській області    
Л.  Стрюкова

Шановні страхувальники!

Ставимо вас до відома, що правлінням Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) прийнята постанова від 12.12.2018 № 28 «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України» (далі – Постанова № 28), якою встановлено форму Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України.

При цьому визнано такими, що втратили чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 31 «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за № 1286/18581, та постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.03.2011 за № 392/19130. Постанова № 28 набула чинності з 01 січня 2019 року.

Зверніть увагу на те, що за підсумками 2018 року, страхувальники востаннє подають до Генічеського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області ( м. Генічеськ, пр.Миру, 52):

до 20 січня 2019 року Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП) відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою № 4;

до 24 січня 2019 року Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до постанови № 31.

Починаючи зі звіту за І квартал 2019 року, страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, щокварталу до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня та 15 січня,подають до Генічеського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України (далі – Звіт) до повного погашення заборгованості за формою, наведеною у додатку до постанови №28.

У разі зміни місцезнаходження або місця проживання, що пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці у звітному періоді, звітність за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) страхувальник подає до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

При цьому зазначаємо, що у разі погашення страхувальником заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду до кінця звітного періоду, звітність до Фонду не подається.

Начальник Генічеського відділення
УВД ФСС України в Херсонській області                                    Л.  Стрюкова

 


Про проведення заходів з нагоди відзначення
Міжнародного Дня людей з інвалідністю

Щороку 03 грудня відзначається Міжнародний День людей з інвалідністю. Метою, заради якої цей день був проголошений, є дотримання прав людини та участь людей з інвалідністю у житті суспільства. Такі люди потребують особливої уваги з боку громадськості. Інвалідність – це не вирок, а обставини, які загартовують особистість, роблять її міцнішою та сильнішою духом. Вкрай необхідно, щоб у цю важку хвилину поряд із такою особливою людиною були небайдужі, чуйні та витривалі оточуючі, які мають можливість підтримати морально і матеріально.

Одним із основних завдань Фонду соціального страхування України є забезпечення соціальним захистом людей, які отримали інвалідність внаслідок нещасного випадку на виробництві або у зв’язку з професійним захворюванням. За 10 місяців поточного року Генічеським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області потерпілим на виробництві виплачено щомісячних страхових виплат 6,3 млн грн, за листками непрацездатності – 18,5 тис. грн, на лікування та забезпечення лікарськими засобами – 6,0 тис. грн, на засоби технічної реабілітації – 35,3 тис. грн, на санаторно-курортне лікування – 27,1 тис. грн, на побутове обслуговування – 9,2 тис. грн та на компенсацію за придбання пального – 0,9 тис. гривень.

Цього року підготовка до Міжнародного Дня людей з інвалідністю проводилася заздалегідь. Так, наказом начальника Генічеського відділення УВД ФСС України в Херсонській області від 05.11.2018 № 186-од були затверджені заходи, на виконання яких 07.11.2018 нами були направлені листи до Генічеського міського голови та селищних і сільських голів, на території яких проживають особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, з проханням надати їм посильну матеріальну допомогу. Завдяки цьому, згідно з отриманими відповідями:

У Фонді знають, що людям з інвалідністю крім матеріальної необхідна ще й моральна підтримка, здоровий психологічно-емоційний стан. Саме тому спеціалісти відділення залучають їх до активного життя, а що може бути краще, ніж спорт? Наші спортсмени з інвалідністю приймають активну участь у спортивних змаганнях «Сила духу» міського та обласного рівнів, які започатковані Фондом, і мають у цих змаганнях неймовірні досягнення:

– на міських змаганнях:

– на обласних змаганнях у м. Гопри Херсонської області:

Міжнародний День людей з інвалідністю дає нам шанс переосмислити все, що зроблено на їх підтримку і консолідувати наші зусилля задля їх можливості відчувати себе повноправними членами суспільства. Тому цього року спеціалістами відділення було розширено рамки щодо надання потерпілим людям можливості гармонійної інтеграції у сучасне суспільство. Так, спеціалістами відділення проводилися нові цікаві заходи: в адмінприміщенні відділення пройшли сеанси психологічного розвантаження «Квіткова терапія» для потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві за участю потерпілого Гаркуши Григорія Михайловича – шанувальника квітів і ароматів; оформлено куточок творчої майстерності «Ми духом незламні» та пройшла виставка робіт осіб з інвалідністю; проведено «День відкритих дверей» для осіб з інвалідністю щодо вирішення їх проблемних питань та надання тематичної консультації «Усе про матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг потерпілим на виробництві»; пройшла дуже цікава поетична зустріч «Дай серця твого доторкнутися словом» за участю потерпілого на виробництві Сосніна Володимира Васильовича та презентація його збірки віршів «Роза ветров»; дуже теплим та душевним був вечір – спілкування з чаюванням спеціалістів відділення з потерпілими на виробництві, які займають активну життєву позицію, «У теплі людських сердець»; 03.12.2018 взято участь у проведенні урочистих заходів (художній салон Генічеського районного будинку культури) з нагоди 25-річчя існування Херсонського обласного центру «Інваспорт» та 20-річчя діяльності Генічеського районного центру «Інваспорт».

Підсумовуючи цьогорічні заходи хочемо подякувати всім тим, хто надав підтримку і допомогу людям, скривдженим долею, виявив милосердя та людяність до ближнього: Генічеській райдержадміністрації (Воробйов О., Бекірова Г.); відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Генічеської РДА (Філіпова Л.); спеціалісту Херсонського регіонального центру «Інваспорт» Ільїчовій Т.; редактору газети «Приазовська правда» Рудніковій С.; депутатському корпусу Генічеської міської ради (Тулупов О.); Новогригорівської сільської ради (Солоп І.), Павлівської сільської ради (Бондар К.), Плавської сільської ради (Матківська Г.), Привільненської сільської ради (Правдюк В.), Новоолексіївської селищної ради (Бурковський О.) та іншим за те, що відгукнулися на нашу пропозицію та надали матеріальну допомогу людям з інвалідністю, які проживають на території цих громад. Почесною грамотою начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області за підсумками проведених заходів нагороджено Солопа І. – Новогригорівського сільського голову, за активну громадську позицію і постійне надання благодійної допомоги, та Подякою начальника виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області нагороджено Кістечка Олександра Дмитровича – директора ТОВ «Дніпро», за надану спонсорську допомогу, а саме придбання спортивної форми для наших спортсменів – учасників спартакіади «Сила духу». Наша команда була найкращою.

Низький уклін вам, добрі люди, і закликаємо усіх небайдужих: приєднуйтесь до нас і ви відчуєте, яке це щастя та задоволення творити добро і проявляти турботу.

У цей день і кожного наступного дня ми бажаємо людям, які потребують особливої уваги, міцного здоров’я, віри та оптимізму. А також хочемо запевнити, що спеціалісти відділення завжди будуть поруч та нададуть особам з інвалідністю необхідну допомогу із соціальної та медичної реабілітації.

 Начальник Генічеського відділення
УВД ФСС України в Херсонській області                                    Л.  Стрюкова

 ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ ТА ГОЛІВ КОМІСІЙ (УПОВНОВАЖЕНИХ) ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Сповіщаємо Вас про те, що постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.18 № 12 затверджено новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Постанова набуває чинності з 01 жовтня 2018 року.

Зверніть також увагу на повідомлення про виплату коштів застрахованим особам та поновлену заяву – розрахунок.

Нова редакція Постанови „Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України” та заяви – розрахунку і повідомлення про виплату коштів застрахованим особам викладено нижче.

У разі виникнення питань, звертайтеся за тел. 3-20-66 та 3-22-39.

Додаток


ДО УВАГИ СТРАХУВАЛЬНИКІВ ТА ГОЛІВ КОМІСІЙ (УПОВНОВАЖЕНИХ) ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Повідомляємо Вам, що 19 липня 2018 р. відбулося чергове засідання правління Фонду соціального страхування України на якому розглядалася низка питань по удосконаленню роботи Фонду та приведенню у відповідність з чинним законодавством його нормативної бази.

Так, постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.18 № 13 затверджено нове Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Постанова набула чинності 27 липня 2018 р. (з моменту її оприлюднення).

Основні зміни торкнулися вилучення з функцій комісіі (уповноважених) із соціального страхування забезпечення оздоровчих заходів, а саме можливості виділення путівок до санаторіїв та санаторіїв – профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей, виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів та надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми застрахованих осіб (виділення новорічних подарунків) , оскільки Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23 вересня 1999р. № 1105-ХІV (в редакції згідно з ЗУ від 28.12.14 № 77-VІІІ) такі види соціальних послуг не передбачені.

Зверніть також увагу на нову редакцію протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

Нова редакція Положення та протоколу засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування викладена нижче.

У разі виникнення питань, звертайтеся за тел. 3-20-66 та 3-22-39.


Генічеське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області інформує:

Захист працівника в спекотний період року.

Умови праці більшості категорій працівників влітку ускладнюються через сезоні метеофактори, насамперед – підвищену температуру повітря. Вплив спеки може спричинити у працівників, перш за все тих, які працюють на відкритому повітрі, тепловий або сонячний удар, гіпертонічний криз та загострення ряду хронічних захворювань. У закритих приміщеннях, особливо обладнаних кондиціонерами, працівники можуть потерпати від різкого перепаду температур і «кондиціонерної хвороби». Влітку під час сильної спеки наше здоров’я потребує особливої уваги і турботи. Щонайперше, слід уникати довгого перебування на сонці, особливо  в години максимальної сонячної активності, відмовитись від спиртного, занадто холодних та солодких напоїв. Працівникам на виробництві слід створити умови, які б зменшували фактори ризику перегріву та інших загроз для здоров’я у період роботи в несприятливих умовах. Під час роботи на відкритому повітрі працівники відчувають негативний вплив передусім від спеки. Під сонцем доводиться працювати робітникам агрокомплексу, дорожнім робітникам, будівельникам, продавцям. Та найгірше ведеться тим, чиє робоче місце знаходиться в замкненому просторі. Вплив сонячної енергії та високої температури на організм людини приводить до стану, який традиційно називають сонячним і тепловим ударом. Тепловий удар може статися при виконанні важких фізичних робіт у полі, в гарячих цехах або в задушливих приміщеннях без належної вентиляції. Перегріванню сприяє щільний спецодяг, особливо із синтетичних тканин, який погано пропускає повітря. Для недопущення перегрівання необхідно передбачити профілактичні заходи на робочому місці, а саме:

–  за сильної спеки бажано уникати важких фізичних навантажень. Якщо

можливо, перенести тяжку роботу на вранішній або вечірній час.

Влітку в офісах, закладах торгівлі й громадського харчування, а також у виробничих приміщеннях повітря охолоджується за допомогою кондиціонера. Отримуючи, здавалося б, комфортні умови, людина може дуже легко застудитися. Важливо, щоб струмінь холодного повітря з кондиціонера був спрямований не на працівника, а у стелю. Необхідно уникати занадто великої різниці температур в кімнаті та на вулиці – вона не провина перевищувати 7°С. Якщо температура у приміщенні опускається нижче за комфортний мінімум (для здорових людей це 20-22°С), ризик виникнення простудних захворювань збільшується в рази.  


«Безпека праці при виконанні сільськогосподарських робіт на жнивах»

Найбільш травмонебезпечним періодом у сільськогосподарському виробництві є період проведення польових робіт. Це зумовлено максимальним напруженням та інтенсивністю праці, що призводить до помилкових дій, недотриманням вимог охорони праці і відсутністю належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку служб охорони праці підприємств.

Ця гаряча та навантажена пора, що концентрує в собі близько 60% всіх річних сільськогосподарських робіт. В цю пору на полях працює майже весь наявний парк сільськогосподарської техніки, що потребує максимум зусиль керівників та інженерно-технічних працівників сільськогосподарських підприємств щодо додержання  вимог правил охорони праці та техніки безпеки під час робіт.

До початку сільськогосподарських робіт по збиранню врожаю  власниками сільгосппідприємств (керівниками підприємств, фермерських господарств) повинні бути проведені наступні організаційні заходи:

– закріплена техніка за працівниками;

– організовані ланки технічного обслуговування машин;

– на відведених ділянках обладнані польові стани й місця для відпочинку працівників, майданчики для зберігання техніки і паливно-мастильних матеріалів;

–   перевірені провисання проводів ліній електропередач;

– усунуті недоліки в організації протипожежного захисту в період підготовки та проведення збирання врожаю ранніх зернових культур;    – здійснені заходи щодо підвищення пожежної безпеки зернозбиральної техніки, об’єктів зберігання та переробки сільгосппродукції;

– вжиті заходи щодо недопущення випалювання сміття, стерні та пожнивних залишків під час збирання врожаю ранніх зернових культур;

– проведені із механізаторами інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки під час збирання врожаю ранніх зернових культур;

– перевірена готовність хлібозбиральної техніки до проведення жнив створеними для цього спільними комісіями з обов’язковим складанням актів перевірок;

– вирішені  питання забезпечення сільськогосподарською та іншою технікою, задіяною на збиранні врожаю, необхідною кількістю іскрогасників і сертифікованих вогнегасників.

Статистика свідчить, що найчастіше причинами нещасних випадків у сільськогосподарських підприємствах є порушення правил експлуатації та несправність обладнання, невиконання вимог інструкцій з охорони праці. Тому при проведенні інструктажу з охорони праці на робочому місці в обов’язковому порядку повинні враховуватися такі питання, як погодні умови, стан техніки і транспортних засобів, кількість і кваліфікація працівників, виробнича небезпека та випадки травмування під час проведення  робіт. Контроль за станом охорони праці та вжиттям необхідних організаційних заходів в цьому напрямі допоможуть запобігти трагедіям у майбутньому.

Відповідальність за безпечне проведення робіт покладається на керівників підрозділів та керівників сільгосппідприємств, які несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.

Крім того, роботодавці та посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, повинні більш жорстко контролювати та не допускати випадків безвідповідального ставлення працівників до своєї безпеки.

Закликаємо, при виконанні польових робіт особливу увагу приділяти дотриманню вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. Ці заходи не вимагають від керівників сільгосппідприємств значних фінансових, трудових та матеріальних витрат, в той же час сприятимуть збереженню життя і здоров’я працюючих, зменшенню матеріальних та моральних збитків.

Безпека праці має стати головним пріоритетом як для керівного складу, так і для рядових працівників.


Безоплатна видача молока

Видавати чи ні — це запитання бентежить свідомих роботодавців, відколи скасували Порядок безоплатної видачі молока або інших рівноцінних продуктів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 №1022-р “Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства” скасовано постанову Держкомпраці від 16 грудня 1987 №731/П13 “Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці”.

Проте, відповідно до пункту 5 Переліку заходів та засобів з охорони праці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994, до заходів та засобів з охорони праці відноситься забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про охорону праці” та колективного договору або угоди.

Хоча Порядок надання молока або інших рівноцінних харчових продуктів скасовано, вимоги щодо обов’язкового надання молока за роботу у важких та шкідливих умовах праці залишаються. Згідно із статтею 166 Кодексу законів про працю України на роботах з шкiдливими умовами працi працiвникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або iншi рiвноцiннi харчовi продукти. Також відповідно до статті 7 Закону України “Про охорону праці” працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

У разі роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.

Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Забезпечення працівників молоком – це не примха роботодавця, а встановлена законом норма. Молоко видається працівникам з метою зміцнення здоров’я і попередження професійних захворювань. Вживання молока сприяє підвищенню опору організму працівника дії токсичних речовин та фізичних факторів, які викликають порушення функції печінки, білкового і мінерального обміну, подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму і сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення людини.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 № 442 в Україні врегульовано відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці.

Враховуючи вищезазначене, молоко або інші рівноцінні харчові продукти працівникам надаються, якщо за результатами атестації буде визначено, що умови праці працюючих будуть відноситися до важких та шкідливих умов праці та буде наявність на робочих місцях хімічних речовин. Обов’язково пільги та компенсації, які надаються працівникам, повинні бути внесені до колективного договору.

Порядок безоплатної видачі молока скасували, та не саму видачу!

 


 

Генічеське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області інформує:

Порядок  безоплатної  видачі  молока скасували, та не саму видачу!

Видавати чи ні — це запитання бентежить свідомих роботодавців, відколи скасували Порядок безоплатної видачі молока або інших рівноцінних продуктів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 №1022-р “Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства” скасовано постанову Держкомпраці від 16 грудня 1987 №731/П13 “Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці”.

Проте, відповідно до пункту 5 Переліку заходів та засобів з охорони праці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994, до заходів та засобів з охорони праці відноситься забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про охорону праці” та колективного договору або угоди.

Хоча Порядок надання молока або інших рівноцінних харчових продуктів скасовано, вимоги щодо обов’язкового надання молока за роботу у важких та шкідливих умовах праці залишаються. Згідно із статтею 166 Кодексу законів про працю України на роботах з шкiдливими умовами працi працiвникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або iншi рiвноцiннi харчовi продукти. Також відповідно до статті 7 Закону України “Про охорону праці” працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

У разі роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.

Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством.

Забезпечення працівників молоком – це не примха роботодавця, а встановлена законом норма. Молоко видається працівникам з метою зміцнення здоров’я і попередження професійних захворювань. Вживання молока сприяє підвищенню опору організму працівника дії токсичних речовин та фізичних факторів, які викликають порушення функції печінки, білкового і мінерального обміну, подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму і сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльності всіх систем життєзабезпечення людини.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 № 442 в Україні врегульовано відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці.

Враховуючи вищезазначене, молоко або інші рівноцінні харчові продукти працівникам надаються, якщо за результатами атестації буде визначено, що умови праці працюючих будуть відноситися до важких та шкідливих умов праці та буде наявність на робочих місцях хімічних речовин. Обов’язково пільги та компенсації, які надаються працівникам, повинні бути внесені до колективного договору.

Порядок безоплатної видачі молока скасували, та не саму видачу!


„Зробимо гідну працю реальністю:
безпека і здоров’я на робочих місцях”.

З метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до проблем охорони праці, 28 квітня в Україні, згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006, відзначається Всесвітній день охорони праці. Є очевидним, що повністю усунути виникнення нещасних випадків під час трудової діяльності, особливо на виробництві, не вдається, проте зменшити їх за рахунок проведення профілактичних заходів реально і необхідно. Серед основних причин, які перешкоджають створенню на підприємстві безпечних умов праці, керівники називають недостатність фінансових коштів та значний знос виробничих фондів. Прикриваючись економічною кризою, власники підприємств нехтують безпекою праці робітників, в останню чергу думають про безпечні умови праці для своїх працівників. На жаль, ще багато підприємців, які, розпочинаючи свій бізнес, прораховують лише майбутні прибутки, а додержанням чинного законодавства, норм і правил безпеки особливо не переймаються, в крайньому разі шукають шляхи, як їх обійти. Пріоритети в роботі з охорони праці, як і раніше, не спрямовані на здійснення профілактичних заходів. Керівники не завжди виконують норму стосовно витрат на охорону праці – не менш ніж 0,5% від фонду оплати праці. Але приємно зазначити, що ряд керівників підприємств Генічеського району, розуміючи важливість охорони праці, передбачають на ці цілі значно більші суми. Як приклад можна навести – КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (начальник Радняний В., інженер з ОП Коркіна Ж.), ТОВ «Новоолексіївський елеватор» (директор Корхут А.), ТОВ «Дніпро», директор Кістечок О., інженер з ОП Риженко П.), ВПУ №17 (директор Маслов І., інженер з ОП Поцелуєва С.), КЗ Генічеська ЦРЛ, головний лікар Фетієв Е., інженер з ОП Полулях О.), ТОВ «Гаряче Джерело» (директор Поспєлова Л., відповідальна з питань ОП Клочко Л.) та ін. Дякуємо вам всім за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері охорони праці, активну співпрацю, принципову позицію у забезпеченні на підприємстві високого рівня охорони праці, прагнення привернути увагу суспільства до необхідності формування високої культури безпеки праці. На цих підприємствах створені та працюють служби з охорони праці, здійснюється постійний контроль за додержанням вимог нормативних актів з охорони праці, виконання працівниками посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці. Працівники, які зайняті на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці та на роботах в особливих температурних і кліматичних умовах, забезпечені спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Головним завданням для керівників таких підприємств і надалі залишається створення належних, безпечних і здорових умов праці.

 Закликаємо усіх роботодавців проаналізувати організацію своєї роботи з питань охорони праці та вжити вичерпних заходів, які дозволять запобігати нещасним випадкам і професійним захворюванням та стануть запорукою збереження здоров’я працівників та найціннішого – людського життя.


Генічеське відділення управління
ВД ФСС України в Херсонській області інформує.

«Поетапна організація медичних оглядів працівників певних категорій»

Медичні огляди буденне явище в сучасному житті, його невід’ємна частина. Без проходження медогляду неможливо уявити собі вступ до навчального закладу, прийняття на роботу, відвідування спортивних секцій та багато іншого.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 № 246. Положення цього документу поширюються на юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності, у тому числі підприємців, які використовують найману працю, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та ст. 169 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього ( при прийнатті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Пропонуємо покроковий алгоритм проведення медичних оглядів у підприємствах, установах та організаціях.

1-й етап. На підставі пп. 3.1 п. 3 Порядку № 246 роботодавець має організовувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників.

2-й етап. У результаті такого дослідження роботодавець визначає категорії працівників, що підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, і подає ці дані у відділ гігієни праці Управління Держпраці ( Головне управління Держпраці у Херсонській області,73000, вул. Театральна,8, м. Херсон).

3-й етап. Після того, як буде вивчено умови праці та з’являться підстави для проведення медоглядів, роботодавцю разом із Управлінням Держпраці потрібно визначити ті категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду. Для цього роботодавець щорічно подає заяву до відділу гігієни праці Управління Держпраці, на підставі якої визначаються відповідні категорії серед його працівників.

4-й етап. Протягом місяця на підставі Акта роботодавець на паперовому та електронному носіях складає в чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (форму наведено в додатку 2 по Порядку № 246). Потім погоджує їх з Управлінням Держпраці. Один примірник списку залишається у роботодавця, другий — надсилається до лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ), у якому й проходитиме медогляд, третій — до відділу гігієни праці Управління Держпраці, четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування( Генічеське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області, пр. Миру, 52, м. Генічеськ).

5-й етап. Медогляди проводяться спеціальним лікувально-профілактичним закладом, який має дозвіл. Перелік закладів визначається профільними відомствами.

6-й етап. Для проведення попереднього (періодичного) медичного огляду працівників роботодавець має укласти угоду із територіальним ЛПЗ та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, ЛПЗ складає план-графік їхнього проведення, погоджує його з роботодавцем і Управлінням Держпраці. Оплата медоглядів проводиться за рахунок роботодавців.

7-й етап. Медичний заклад забезпечує проведення медогляду. У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, які залучаються до їхнього проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень. Медогляди проводяться спеціальною комісією. Перед їхнім проходженням працівник пред’являє в лікувальний заклад паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, медичну картку профілактичного огляду та карту амбулаторного хворого. Якщо працівник проходить попередній медогляд (уперше перед укладенням трудового договору), то пред’являє направлення, видане роботодавцем (форму наведено в додатку 3 до Порядку № 246).

8-й етап. По закінченню медоглядів головою лікарської комісії лікувального закладу (протягом місяця після їх закінчення) оформлюється Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою, зазначеною у додатку 9, який складається у шести примірниках — один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управлінню Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду. В заключному акті серед інших даних вказуються рекомендації (в разі наявності підстав) роботодавцю про працевлаштування працівника в умовах відсутності профшкідливостей, а в разі підозри на професійне захворювання про направлення працівника в спеціалізовані лікувальні заклади для встановлення діагнозу профзахворювання. Висновки (рекомендації) заключного акту є обов’язковими для виконання їх роботодавцем. Слід пам’ятати, що рекомендації заключного акту є підставою роботодавцю для переведення працівника на інші роботи і, навіть, відсторонення від роботи в тій чи іншій професії.

Спеціалісти служби охорони праці мають право вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду та не мають допуску до відповідних робіт.


Про наданя послуг з лікування застрахованих осіб
у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
після перенесених захворювань і травм.

Генічеське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області (м. Генічеськ, пр. Миру, 52) повідомляє офіційно працюючих осіб району, які автоматично є застрахованими у Фонді соціального страхування України (далі Фонд) про те, що однією із соціальних послуг Фонду є оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених працівником захворювань і травм.

Таке лікування, за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), проводиться у санаторіях України, як то курортні зони Трускавець, Моршин, Хмільник, Миргород, Одеса та ін. за профілями нейро-, кардіо-пульмонарна, м’язово-скелетна та інша соматична реабілітація (підгострий період після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи та ін.).

Відшкодування витрат санаторно-курортним закладам проводиться за рахунок коштів Фонду у розмірі на 1 особу на 2018 рік 600 грн. з ПДВ за один ліжко-день. В залежності від терміну перебування у санаторно-курортному закладі (як правило до 24 днів) ці витрати складають до 15 тис.грн. на одну особу, до того ж, на весь термін лікування відкривається листок непрацездатності, матеріальне забезпечення по якому також відшкодовується Фондом застрахованій особі.

Пропонуємо скористатись вказаною соціальною послугою, відновивши найцінніше, що в кожного з нас має бути – це своє здоров’я.

У кожному випадку підхід може бути індивідуальним, тому обов’язково звертайтеся за довідками за тел. 3-20-66 до працівників Генічеського відділення, які охоче вам допоможуть.

 


 

На підприємстві стався нещасний випадок: як діяти?

Як визначено статтею 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування» ( в редакції Закону № 77-VIII від 28.12.2014), нещасний випадок-це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоровю або настала смерть.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1232 затверджено Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві та Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» відповідальність за правильну організацію розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, покладається на роботодавця. Якщо на підприємстві стався нещасний випадок, то надзвичайно важливо стає правильна послідовність дій роботодавця. Розглянемо покрокову послідовність дій, якої слід дотримуватися у разі, коли стався нещасний випадок.

У разі настання нещасного випадку свідок або безпосередній керівник робіт зобов’язаний:

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:

Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

Після завершення розслідування надати потерпілому акт розслідування нещасного випадку під розписку.