Генічеське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області

Генічеське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області інформує:

„Зробимо гідну працю реальністю:
безпека і здоров’я на робочих місцях”.

З метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до проблем охорони праці, 28 квітня в Україні, згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006, відзначається Всесвітній день охорони праці. Є очевидним, що повністю усунути виникнення нещасних випадків під час трудової діяльності, особливо на виробництві, не вдається, проте зменшити їх за рахунок проведення профілактичних заходів реально і необхідно. Серед основних причин, які перешкоджають створенню на підприємстві безпечних умов праці, керівники називають недостатність фінансових коштів та значний знос виробничих фондів. Прикриваючись економічною кризою, власники підприємств нехтують безпекою праці робітників, в останню чергу думають про безпечні умови праці для своїх працівників. На жаль, ще багато підприємців, які, розпочинаючи свій бізнес, прораховують лише майбутні прибутки, а додержанням чинного законодавства, норм і правил безпеки особливо не переймаються, в крайньому разі шукають шляхи, як їх обійти. Пріоритети в роботі з охорони праці, як і раніше, не спрямовані на здійснення профілактичних заходів. Керівники не завжди виконують норму стосовно витрат на охорону праці – не менш ніж 0,5% від фонду оплати праці. Але приємно зазначити, що ряд керівників підприємств Генічеського району, розуміючи важливість охорони праці, передбачають на ці цілі значно більші суми. Як приклад можна навести – КП «Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (начальник Радняний В., інженер з ОП Коркіна Ж.), ТОВ «Новоолексіївський елеватор» (директор Корхут А.), ТОВ «Дніпро», директор Кістечок О., інженер з ОП Риженко П.), ВПУ №17 (директор Маслов І., інженер з ОП Поцелуєва С.), КЗ Генічеська ЦРЛ, головний лікар Фетієв Е., інженер з ОП Полулях О.), ТОВ «Гаряче Джерело» (директор Поспєлова Л., відповідальна з питань ОП Клочко Л.) та ін. Дякуємо вам всім за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері охорони праці, активну співпрацю, принципову позицію у забезпеченні на підприємстві високого рівня охорони праці, прагнення привернути увагу суспільства до необхідності формування високої культури безпеки праці. На цих підприємствах створені та працюють служби з охорони праці, здійснюється постійний контроль за додержанням вимог нормативних актів з охорони праці, виконання працівниками посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці. Працівники, які зайняті на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці та на роботах в особливих температурних і кліматичних умовах, забезпечені спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Головним завданням для керівників таких підприємств і надалі залишається створення належних, безпечних і здорових умов праці.

 Закликаємо усіх роботодавців проаналізувати організацію своєї роботи з питань охорони праці та вжити вичерпних заходів, які дозволять запобігати нещасним випадкам і професійним захворюванням та стануть запорукою збереження здоров’я працівників та найціннішого – людського життя.


Генічеське відділення управління
ВД ФСС України в Херсонській області інформує.

«Поетапна організація медичних оглядів працівників певних категорій»

Медичні огляди буденне явище в сучасному житті, його невід’ємна частина. Без проходження медогляду неможливо уявити собі вступ до навчального закладу, прийняття на роботу, відвідування спортивних секцій та багато іншого.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 № 246. Положення цього документу поширюються на юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності, у тому числі підприємців, які використовують найману працю, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та ст. 169 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього ( при прийнатті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Пропонуємо покроковий алгоритм проведення медичних оглядів у підприємствах, установах та організаціях.

1-й етап. На підставі пп. 3.1 п. 3 Порядку № 246 роботодавець має організовувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників.

2-й етап. У результаті такого дослідження роботодавець визначає категорії працівників, що підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, і подає ці дані у відділ гігієни праці Управління Держпраці ( Головне управління Держпраці у Херсонській області,73000, вул. Театральна,8, м. Херсон).

3-й етап. Після того, як буде вивчено умови праці та з’являться підстави для проведення медоглядів, роботодавцю разом із Управлінням Держпраці потрібно визначити ті категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду. Для цього роботодавець щорічно подає заяву до відділу гігієни праці Управління Держпраці, на підставі якої визначаються відповідні категорії серед його працівників.

4-й етап. Протягом місяця на підставі Акта роботодавець на паперовому та електронному носіях складає в чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (форму наведено в додатку 2 по Порядку № 246). Потім погоджує їх з Управлінням Держпраці. Один примірник списку залишається у роботодавця, другий — надсилається до лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ), у якому й проходитиме медогляд, третій — до відділу гігієни праці Управління Держпраці, четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування( Генічеське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області, пр. Миру, 52, м. Генічеськ).

5-й етап. Медогляди проводяться спеціальним лікувально-профілактичним закладом, який має дозвіл. Перелік закладів визначається профільними відомствами.

6-й етап. Для проведення попереднього (періодичного) медичного огляду працівників роботодавець має укласти угоду із територіальним ЛПЗ та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, ЛПЗ складає план-графік їхнього проведення, погоджує його з роботодавцем і Управлінням Держпраці. Оплата медоглядів проводиться за рахунок роботодавців.

7-й етап. Медичний заклад забезпечує проведення медогляду. У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, які залучаються до їхнього проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень. Медогляди проводяться спеціальною комісією. Перед їхнім проходженням працівник пред’являє в лікувальний заклад паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, медичну картку профілактичного огляду та карту амбулаторного хворого. Якщо працівник проходить попередній медогляд (уперше перед укладенням трудового договору), то пред’являє направлення, видане роботодавцем (форму наведено в додатку 3 до Порядку № 246).

8-й етап. По закінченню медоглядів головою лікарської комісії лікувального закладу (протягом місяця після їх закінчення) оформлюється Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою, зазначеною у додатку 9, який складається у шести примірниках — один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управлінню Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду. В заключному акті серед інших даних вказуються рекомендації (в разі наявності підстав) роботодавцю про працевлаштування працівника в умовах відсутності профшкідливостей, а в разі підозри на професійне захворювання про направлення працівника в спеціалізовані лікувальні заклади для встановлення діагнозу профзахворювання. Висновки (рекомендації) заключного акту є обов’язковими для виконання їх роботодавцем. Слід пам’ятати, що рекомендації заключного акту є підставою роботодавцю для переведення працівника на інші роботи і, навіть, відсторонення від роботи в тій чи іншій професії.

Спеціалісти служби охорони праці мають право вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду та не мають допуску до відповідних робіт.


Про наданя послуг з лікування застрахованих осіб
у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів
після перенесених захворювань і травм.

Генічеське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області (м. Генічеськ, пр. Миру, 52) повідомляє офіційно працюючих осіб району, які автоматично є застрахованими у Фонді соціального страхування України (далі Фонд) про те, що однією із соціальних послуг Фонду є оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених працівником захворювань і травм.

Таке лікування, за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), проводиться у санаторіях України, як то курортні зони Трускавець, Моршин, Хмільник, Миргород, Одеса та ін. за профілями нейро-, кардіо-пульмонарна, м’язово-скелетна та інша соматична реабілітація (підгострий період після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи та ін.).

Відшкодування витрат санаторно-курортним закладам проводиться за рахунок коштів Фонду у розмірі на 1 особу на 2018 рік 600 грн. з ПДВ за один ліжко-день. В залежності від терміну перебування у санаторно-курортному закладі (як правило до 24 днів) ці витрати складають до 15 тис.грн. на одну особу, до того ж, на весь термін лікування відкривається листок непрацездатності, матеріальне забезпечення по якому також відшкодовується Фондом застрахованій особі.

Пропонуємо скористатись вказаною соціальною послугою, відновивши найцінніше, що в кожного з нас має бути – це своє здоров’я.

У кожному випадку підхід може бути індивідуальним, тому обов’язково звертайтеся за довідками за тел. 3-20-66 до працівників Генічеського відділення, які охоче вам допоможуть.

 


 

На підприємстві стався нещасний випадок: як діяти?

Як визначено статтею 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування» ( в редакції Закону № 77-VIII від 28.12.2014), нещасний випадок-це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоровю або настала смерть.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1232 затверджено Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві та Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» відповідальність за правильну організацію розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, покладається на роботодавця. Якщо на підприємстві стався нещасний випадок, то надзвичайно важливо стає правильна послідовність дій роботодавця. Розглянемо покрокову послідовність дій, якої слід дотримуватися у разі, коли стався нещасний випадок.

У разі настання нещасного випадку свідок або безпосередній керівник робіт зобов’язаний:

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:

Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), компенсувати витрати, пов’язані з її діяльністю, а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об’єктивного проведення розслідування нещасного випадку.

Після завершення розслідування надати потерпілому акт розслідування нещасного випадку під розписку.