Аналітична довідка за результатами моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку Генічеського району за січень-жовтень 2017 року

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
за результатами моніторингу та оцінки
соціально-економічного розвитку Генічеського району
за січень-жовтень 2017 року

У жовтні 2015 року запроваджені Порядок та Методика проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики.

Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів проводиться шляхом здійснення розрахунків рейтингової оцінки за окремими напрямами розвитку та розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому за всіма напрямами:

З 43 щорічних показників – 10 показників, що характеризують темп зростання показника до рівня минулого року (темпові показники) та 13 показників, які розраховуються на 1 особу населення (приведені показники).

Район має низькі рейтингові місця по показникам, які розраховуються на 1 особу населення. Їх 6 в щоквартальних показниках та 13 у щорічних. Так як чисельність населення в районі значна у порівнянні з іншими районами області – 59,6 тисяч осіб (третє значення після Олешківського та Бериславського районів), то показники, які розраховуються на 1 особу, мають невеликі значення.

Протягом 2016 року Генічеський район займав за І півріччя – 5 ранжоване місце, за 9 місяців – 2 місце.

Протягом 2017 року район займав наступні ранжовані місця: за І квартал -5 місце, за І півріччя – 6 місце, за підсумками 9 місяців – по 18 показникам район отримав загальну суму місць 163 і займає 7 місце.

Для отримання більш високого 6 місця потрібно загальну суму місць зменшити на 10 балів.

Впродовж 2016-2017 років має тенденцію до зменшення та значно вплинув на підсумкове місце показник «Обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення»: з 1 місця у 2016 році до 11 місця у 2017 році.

Уповільнився темп росту доходів місцевих бюджетів з 168% у 2016 році (2 місце) до 137% у 2017 році (13 місце).

У 2017 році перелік рейтингових показників доповнився показниками у сфері сільського господарства: урожайність зернових культур та соняшника, приріст поголів’я великої рогатої худоби та свиней.

Показників по рослинництву три – і район займає по ним 9-13 місце, що значно вплинуло на загальне ранжоване місце. Враховуючи, що Генічеський район знаходиться в зоні ризикованого землеробства, ми не можемо розраховувати на їх високі значення.

Показників тваринництва також 3. Район займає по ним 3-10 місце. Значення показника формує ПСП «Новогригорівське», ПАТ «Волна», ТОВ «Лідер Агро». У 2017 році маємо тенденцію на зменшення поголів’я худоби. ТОВ «Лідер Агро» планує взагалі відмовитись від цього виду діяльності, так як ведення господарства є не рентабельне через подорожчання витрат на утримання худоби при тому що закупівельні ціни на тваринницьку продукцію не зростають.

Також, незважаючи на те, що Генічеський район займає 5,7% в обсягах виробництва продукції сільського господарства по області, близько 50% районних обсягів формується по приватним господарствам населення.

Аналізом можливого потенціалу району встановлено наступне.

По показникам в галузі промисловості район займає традиційно 11-13 місця, так як наш регіон має сільськогосподарський та рекреаційний напрямок розвитку і промисловість в районі майже відсутня.

Так обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на 1 особу населення за 9 місяців 2017 року дорівнює 686,6 тисяч гривень (12 місце). Показник району, що займає 11 місце, має значення 709,2 тисяч гривень. Для того щоб Генічеський район піднявся на 1 позицію по даному показнику і зайняв 11 місце, необхідно збільшити обсяг промислової продукції в абсолютному виразі на 1 мільйон 519 тисяч гривень; щоб піднятись до рівня 10 місця – необхідно збільшити обсяг промислової продукції на 15 мільйонів 620 тисяч гривень. Але промислові підприємства з таким потенціалом виробництва та реалізації продукції в районі відсутні.

Значення показника обсягу реалізованої продукції формують підприємства харчової промисловості: ТОВ «Дніпро» (хлібозавод), ТОВ АФ ім. Шевченко (харчосмакова фабрика) та 3 підприємства у сфері житлово-комунального господарства. На низький обсяг виробництва та реалізації продукції у поточному році, наприклад по ТОВ АФ ім.Шевченко, вплинув неврожай томатів. Тобто і на наступний рік значні обсяги реалізації продукції на фабриці не прогнозуються.

Також на обсяг реалізованої продукції впливає покупна спроможність населення, яка має тенденцію до зниження.

По обсягу виконаних будівельних робіт район займає 12 місце. Виконано будівельних робіт на 327 тисяч гривень, в розрахунку на 1 особу населення – 5 гривень 50 копійок. В Горностаївському районі, який займає 11 місце, на 1 особу населення виконано будівельних робіт на 24 гривні. Для поліпшення показник на 1 позицію, Генічеському району необхідно виконати будівельних робіт в абсолютній сумі на 1 мільйон 445 тисяч гривень, тобто збільшити будівництво на 1 мільйон 118 тисяч гривень. У районі відсутні підприємства будівельної галузі, які б мали такий виробничий потенціал, значення показника формують Малі підприємства «Іскра» та «Щит».

Темп зростання обсягу прийнятого в експлуатацію житла, складає 117,2 %, що дорівнює 11 місцю. До рівня 10 місця з темпом росту 142,7%, необхідно прийняти в експлуатацію житла в загальному обсязі 4 тисячі 31 квадратний метр, або наростити обсяг на 714 квадратних метрів. Показник зростає повільними темпами, так як прийняття в експлуатацію житла напряму пов’язано зі сплатою податку на нерухомість і населення штучно уповільнює ввод житла в експлуатацію. Крім того, по 5 районах області у минулому році житло в експлуатацію не приймалось, у 2017 році ці обсяги незначні і при цьому всі вони посіли 1 місце.

Обсяг капітальних інвестицій розраховується на одну особу населення. Значення показника по району дорівнювало за 9 місяців 2016 року – 5 тисяч 146 гривень на 1 особу (1 місце), за 9 місяців 2017 року – 2 тисячі 832 гривні на 1 особу (11 місце). Значення показника у 2016 році сформували ТОВ «ВЕЛІГЕН-СОЛАР» та ТОВ «ВЕЛИТОН-СОЛАР», якими побудовано 2 фото електричні наземні сонячні електростанції, що сформувало значення показника.

Для підняття рівня показника на позицію 9 місця, обсяг капітальних інвестицій необхідно збільшити на 51 мільйон 460 тисяч гривень.

В цьому році потенціал інвестування незначний. Маємо лише одне підприємство – ТОВ «Арабат Груп», яке залучає іноземні інвестиції (в середньому по 30 тисяч доларів США щорічно).

Плануємо покращати значення показника в наступному році за рахунок введення в експлуатацію Овер’янівської вітроелектростанції ТОВ «Віндкрафт-Україна».

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 2017 року дорівнює 111,1% (6 місце). Для підняття рівня показника на позицію до 5 місця (111,2%), абсолютний обсяг прямих іноземних інвестицій необхідно збільшити на 425 тисяч доларів США. Підприємства зі значними обсягами прямих іноземних інвестицій в районі відсутні.

Обсяг прямих іноземних інвестицій розраховується на одну особу населення. Значення показника складало за 9 місяців 2016 року – 65,6 доларів США на 1 особу (5 місце), за 9 місяців 2017 року – 71,3 доларів на 1 особу (також 5 місце).

Рівень 4 місця (98 доларів на 1 особу) потребує інвестування додатково 1 мільйону 596 тисяч доларів США. Підприємства з таким потенціалом в районі відсутні.

Доходи місцевих бюджетів також розраховуються на одну особу населення. Значення показника за 9 місяців 2017 року складає 2 тисячі 136 гривень на 1 особу (7 місце), що в абсолютній сумі дорівнює 127 мільйонів 300 тисяч гривень.

До рівня 6 місця потребує збільшення доходів до 130 мільйонів гривень, або приріст надходжень 2 мільйони 512 тисяч гривень. Резервами надходжень до місцевих бюджетів є плата за землю, податок на нерухомість, туристичний збір тощо.

По рівню середньомісячної заробітної плати, яка складає 5 тисяч 214 гривень на 1 особу, район займає 10 місце. Показник сформовано 51 підприємством, з яких зі сфери агропромислового розвитку -11, з бюджетної сфери – 21, комунальних підприємств – 5, інші підприємства – 14. На рівень середньої зарплати значно впливає сезонний характер роботи, питома вага якого в районі велика в агропромисловому комплексі та сфері рекреації.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати в абсолютній сумі складає 605,4 тисячі гривень. Її формують підприємства-банкрути, з яких 2 – державної форми власності, органом управління яких є Мінагропрод: ДП «Партизанський елеватор» та Генічеський винзавод.

В даний час працюємо над показниками, на які можна вплинути до кінця року.

Для вжиття коригуючих заходів особам, відповідальним за супроводження та аналіз показників, надано завдання по кожному показнику проаналізувати базу інформаційного та аналітичного матеріалу, забезпечити проведення системної роботи для досягнення позитивної динаміки показників та пом’якшення дисбалансу внутрішньорегіональної диференціації за результатами роботи за рік, розглянути питання на комісіях, звернувши особливу увагу на наступні показники:

– «Урожайність соняшника в сільськогосподарських підприємствах, всього, ц/га» та «Приріст чисельності поголів’я свиней в сільськогосподарських підприємствах, до відповідного періоду минулого року, всього, голів» (відповідальна особа – Коробков О.О., начальник Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації).

– «Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі, відсотків до початку року» (відповідальна особа – начальник Генічеської ОДПІ Романченко О.М.).

– «Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб» та «Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей шкільного віку» (відповідальна особа – начальник Відділу освіти райдержадміністрації Попова І.М.)