Підготовка та проведення установчих зборів Громадської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ З ФОРМУВАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Генічеській районній державній адміністрації відбудуться 22 вересня 2017 року за адресою: вулиця Центральна 5, м. Генічеськ об 11.00.

Громадська рада при районній державній адміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року                   № 996 (зі змінами) для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства). До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

– рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради; посвідчене печаткою (у разі наявності);

– біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації, в паперовому електронному вигляді (формат .doc).

– копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

– інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази  персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

– інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності), в паперовому та електронному вигляді (формат .doc).

– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Зразок заяви та додатків для участі в установчих зборах та додатків до неї розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у розділі «Громадське суспільство», підрозділ «Громадська рада», підрозділ «Підготовка та проведення установчих зборів Громадської ради» (http://genichesk-rda.gov.ua/?page_id=10944 )

Документи приймаються ініціативною групою до 20 вересня 2017 року включно (крім п’ятниць, вихідних та святкових днів) з 13.00 до 16.00, за адресою вул. Центральна, 5, кабінет 30 (ІІІ поверх).

Контактні особи: Мінькач Руслан Сергійович, тел. (05534) 3-46-11,

e-mail: org@genichesk-rda.gov.ua.

 

Зразки документів:

Зразок біографічна довідка 2017

Зразок витягу зі статуту 2017

Зразок заяви 2017

Зразок інформації про діяльність 2017

Зразок інформації про згоду 2017

Зразок рішення ІГС 2017