Вимоги щодо підготовки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до оздоровчого сезону 2019 року

Дата: 15.04.2019

Під час оздоровлення та відпочинку дітей заклад має створити належні умови для безпечного та ефективного перебування, проживання, харчування, медичного обслуговування, повноцінного відпочинку дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з належним дотриманням санітарно-гігієнічних правил та норм. Керівник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку несе відповідальність за якість послуг, які надає такий заклад, та за збереження життя і здоров’я дітей, які перебувають у такому закладі, відповідно до закону.

З метою якісної підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії у 2019 році дотримання вимог санітарного законодавства у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області надає керівникам (власникам, засновникам) закладів наступні рекомендації:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1165 «Про внесення змін до пункту 12 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій» не можуть бути залученими до оздоровлення та відпочинку дітей оздоровчі заклади, які не пройшли державну атестацію.

Неатестованим вважається заклад, якщо:

Причини не проходження закладом атестації з’ясовує комісія, яка приймає рішення щодо проведення позачергової державної атестації та рішення про внесення змін до плану атестації, про що повідомляє Мінсоцполітики.

Такий оздоровчий заклад проходить першочергово атестацію у строк до 30 календарних днів з дати подання документів.

Згідно з Державним соціальним стандартом оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженим наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13.08.2009 року №2881, соціальні норми і нормативи у сфері оздоровлення та відпочинку дітей повинні відповідати:

– щодо матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – вимогам законодавства, у т.ч. санітарного, відповідно до Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 року № 172; – щодо нормативів розміщення дітей в дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку – вимогам Державних санітарних правил і норм
«Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих
оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-99;- норми забезпечення дітей повноцінним харчуванням у дитячих
закладах оздоровлення і відпочинку та порядок організації харчування – вимогам постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), та Порядку
організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах,
затвердженого наказом МОЗ України та МОіН України від 01.06.2005 року №242/329;
– щодо штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – вимогам Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 16.04.2009 року № 1254.Відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.5.23-99, з метою перевірки готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинкудо відкриття та функціонування районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування створюються спеціальні комісії, до складу яких входять фахівці різних контролюючих служб. По результатам комісійної перевірки складається відповідний акт приймання дитячого оздоровчого табору за формою №318/о, затвердженою наказом МОЗ України від 11.07.2000 року №160.Пропонуємо керівникам (засновникам) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку:

– завчасно звертатися до Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області з питань проведення обстеження закладів стосовно визначення їх готовності до початку оздоровчого сезону та погодження актів приймання дитячого оздоровчого табору за формою №318/о.

– провести необхідну підготовку закладів до прийому дітей у відповідності до вимог санітарних норм і правил, звернувши особливу увагу на стан водопровідних і каналізаційних систем, організацію харчування, медичного забезпечення, а також підготовку місць купання дітей;

– забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщеннях, ревізії та ремонту мереж водопостачання та водовідведення;

– вжити заходів щодо забезпечення безперебійного постачання якісних та безпечних харчових продуктів та продовольчої сировини для забезпечення належного харчування дітей;

– вжити заходів щодо підготовки та підбору кваліфікованого персоналу харчоблоку із досвідом роботи: забезпечити недопущення укомплектування штатів харчоблоку – особами, що не досягли 18 річного віку, кухарями без відповідної освіти;

– укомплектувати штати кваліфікованими педагогічними, медичними працівниками відповідно до нормативних вимог, забезпечити недопущення укомплектування некваліфікованими медичними працівниками зі стажем роботи менше 3 років;

– забезпечити проведення медичних оглядів працівників дитячих закладів відпочинку відповідно до наказу МОЗ України від 23.07.2002 року №280 до початку літньої оздоровчої кампанії, гігієнічного навчання, недопущення до роботи працівників, які не пройшли обов’язкових медичних оглядів.

– вжити заходів щодо профілактики ГКІ, харчових отруєнь, отруєнь грибами та дикорослими рослинами, хімічними речовинами, а також дитячого травматизму;

– забезпечити медичні кабінети необхідним обладнанням та медикаментами;

– забезпечити проведення лабораторних досліджень питної води, води водоймищ місць купання, води басейнів, піску на бактеріологічні, санітарно-хімічні та паразитологічні показники;

– організувати проведення дератизаційних, дезінфекційних заходів в закладах відпочинку до початку сезону.

Вимоги до водопостачання

– якість питної води повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

– безперебійність водопостачання.

Вимоги до місць купання дітей

Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які використовують водні об’єкти з фізкультурно-оздоровчою метою або для відпочинку людей, щороку перед початком купального (курортного) сезону організовують та проводять заходи: здійснюють підготовку водного об’єкта (пляжу) до масового відпочинку людей; отримують документи щодо обстеження й очищення дна акваторії пляжу (водного об’єкта); укладають договір на аварійно-рятувальне обслуговування з аварійно-рятувальною службою, яка пройшла атестацію відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828, тощо.

Забезпечити отримання паспорту підводної частини акваторії пляжу (водного об’єкта), акту водолазного обстеження дна акваторії пляжу (водного об’єкта), карти виміру глибин дна акваторії пляжу (водного об’єкта); акту про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу (водного об’єкта).

Використання водоймища місць масового відпочинку населення тільки при наявності відповідних дозвільних документів та при відповідності води за результатами двохкратного відбору проб. Обов’язковість нагляду плаврука та медичного працівника.

Забезпечення твердим та м’яким інвентарем

Обов’язкова наявність не менше трьох змін білизни та двох змін наматрацників, проведення хімічної чистки м’якого інвентарю перед початком оздоровчої кампанії. Категорично забороняються двохярусні ліжка.

Організація харчування

Відпрацювання режиму і графіку харчування дітей:

Визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини:

Приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості:

Внесення харчоблоку закладів до Державного реєстру операторів потужностей.

Відповідність приміщень харчоблоку та його оснащення, обладнання вимогам санітарних правил.

Режим діяльності

Тривалість оздоровчої зміни складає 21-26 днів.

Тривалість перерви між змінами – не менше 2 днів для проведення генеральної обробки.

Режим роботи закладу оздоровлення та відпочинку підлягає погодженню з Держпродспоживслужбою.

Наповнюваність

Наповнюваність закладів повинна відповідати проектній місткості. Комплектування груп для дітей 6-9 років – не більше 25, для дітей від 10 років – не більше 30.

Нормативна площа житлових (спальних) кімнат на одну дитину – не менше 4 кв.м.

Прийняття дітей до заміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Обов’язкова наявність медичної довідки встановленого зразка (форма 079/о «Медична довідка на школяра, що виїздить у дитячий оздоровчий табір», що регламентується додатком №12 ДСанПіН 5.5.5.23-99), у т.ч.: дані про щеплення, результати огляду на педикульоз, довідка про епідоточення, видана не пізніше, ніж за 3 дні до заїзду. Відповідно до ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей» відсутність довідки є однією з причин відмови у прийнятті дитини до закладу.

Інформація щодо переліку закладів, які отримали акт приймання дитячого оздоровчого табору за формою №318/о, та стосовно стану готовності та під час функціонування закладів оздоровлення і відпочинку на протязі оздоровчого сезону 2018 року буде висвітлюватися на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.