До уваги власників готелів та інших об’єктів, що признаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)!

Дата: 14.03.2019

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

– Відповідно до статті 19 Закону України “Про туризм” з метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, забезпечення рівних можливостей суб’єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг, забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здоров’я та майна громадян, підвищення рівня екологічної безпеки об’єктам туристичної інфраструктури присвоюються категорії якості та рівня обслуговування.

Встановлення об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії здійснюється за заявою його власника.

Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

– Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України “Про туризм” види категорій об’єктів туристичної інфраструктури, порядок їх встановлення та зміни, а також порядок доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та про вид його категорії визначаються Кабінетом Міністрів України.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 803 затверджено Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) зі змінами (далі – Порядок № 803).

Сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку (далі – органи із сертифікації).

Національним органом з акредитації є Національне агентство з акредитації України. Перелік органів із сертифікації , акредитованих НААУ для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) розміщено на офіційному сайті НААУ (https://naau.org.ua).

– Згідно з пунктом 11 Порядку № 803, Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії видається не більше як на три роки або за наявності в готелі системи управління якістю не більше як на п’ять років.

– Форму Свідоцтва про встановлення категорії готелю затверджено наказом Мінінфраструктури від 23 січня 2012 року № 28.

– Відповідно до пункту 5 Порядку № 803, встановлення категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (далі – готелі), здійснює уповноважений орган із встановлення категорій готелям. Функції уповноваженого органу із встановлення категорій готелям виконує Мінекономрозвитку, яке утворює комісію із встановлення категорій готелям, до складу якої входять представники Мінекономрозвитку, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, органів із сертифікації та за згодою представники громадських організацій і яка приймає рішення про присвоєння категорії готелю за результатами розгляду документів про результати його оцінювання та веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям.

– Згідно з пунктом 10 Порядку № 803, орган із сертифікації надсилає документи про результати оцінювання готелю та пропозиції щодо встановлення йому відповідної категорії комісії із встановлення категорій готелям, яка протягом 14 днів розглядає їх і приймає рішення більшістю голосів.

– Відповідно до пункту 4 Порядку № 803, готелям встановлюються такі категорії: “п’ять зірок”, “чотири зірки”, “три зірки”, “дві зірки” та “одна зірка”.

Іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі мотелям, пансіонатам, будинкам відпочинку, туристичним базам, кемпінгам, категорія встановлюється за рівнем обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий та відповідно п’ятий рівні).

– Згідно з пунктом 9 Порядку № 803, роботи з оцінювання готелів виконуються відповідно до вимог ДСТУ 4269 “Послуги туристичні. Класифікація готелів.

За інформацією Управління економічного розвитку районної державної адміністрації